Wiadomości z Bytomia

Trwa przebudowa ul. Dworcowej: rozpoczęła się wymiana sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

 • Dodano: 2021-12-13 06:30, aktualizacja: 2021-12-12 20:38

Prace rozbiórkowe nasypu ziemnego u wylotu ul. Dworcowej do pl. Wolskiego, demontaż kostki od pl. Wolskiego do budynku przy ul. Dworcowej 33, a także wymiana sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz stworzenie kanału technologicznego.

To prace, jakie zostały już wykonane w ramach I etapu przebudowy ulicy Dworcowej. Do połowy stycznia wykonawca, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, planuje zrealizować pełne uzbrojenie terenu do ul. Moniuszki, w tym między innymi: instalację elektroenergetyczną i kanalizację oraz kanał technologiczny.

- Mimo zmiennych warunków atmosferycznych prace realizowane są na bieżąco. Co tydzień odbywają się rady budowy, podczas których omawiane są wszystkie wykonywane roboty budowlane, a także plany na kolejne tygodnie - mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda. - Mimo prowadzonych prac i związanych z tym utrudnień, ulica Dworcowa jest przejezdna, jednak wszyscy mieszkańcy i przedsiębiorcy, którzy są uprawnieni do parkowania przy ul. Dworcowej mogą korzystać już z parkingu Centrum Handlowego Agora. Do tej pory wydaliśmy około 80 abonamentów, uprawniających do bezpłatnego postoju na parkingu wielopoziomowym CH Agora - dodaje Michał Bieda.

Ulica Dworcowa jest rewitalizowana dzięki pozyskanym przez gminę środkom z Unii Europejskiej. W ramach prac przewidziano wymianę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, przebudowę i zagospodarowanie całej ulicy Dworcowej, a także odnowienie 11 zabytkowych kamienic. Przebudowa ulicy Dworcowej została podzielona na 4 etapy tak, aby prace nie tylko były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, ale również, by ekipy wykonujące roboty ziemne i na elewacjach budynków nie kolidowały ze sobą. W założeniu całość inwestycji drogowej będzie prowadzona ćwiartkami ulic, od ulicy Moniuszki do Dworca PKP oraz od ul. Moniuszki do pl. Kościuszki z podziałem na stronę o nieparzystej numeracji budynków i parzystej numeracji budynków.

Co nas czeka w dwóch pierwszych etapach?

Etap I - Od pl. Wolskiego do ul. Moniuszki, numery nieparzyste

Prace będą prowadzone na 2/3 szerokości ulicy po stronie nieparzystych numerów budynków. Zakres prac obejmuje:

 • prace rozbiórkowe (listopad)
 • roboty związane z kanalizacją sanitarną (listopad i grudzień)
 • roboty związane z wodociągami (listopad i grudzień)
 • roboty związane z siecią teletechniczną i elektryczną (przełom grudnia i stycznia)
 • roboty związane z kanalizacją deszczową (przełom grudnia i stycznia)
 • roboty drogowe i nawierzchniowe (od maja do lipca 2022)

Etap II - od pl. Kościuszki do ul. Moniuszki, numery nieparzyste

Prace będą prowadzone na 2/3 szerokości ulicy po stronie nieparzystych numerów budynków. Zakres prac obejmuje:

 • prace rozbiórkowe (od stycznia do marca 2022)
 • roboty związane z wodociągami (od stycznia do marca 2022)
 • roboty związane z siecią teletechniczną i elektryczną (od kwietnia do maja 2022)
 • roboty związane z kanalizacją deszczową (maj 2022)
 • roboty drogowe i nawierzchniowe (od lipca do września 2022).

Co z parkowaniem samochodów?

W trakcie realizacji całego przedsięwzięcia ul. Dworcowa będzie częściowo wyłączona z ruchu samochodowego (z wyjątkiem pojazdów ratunkowych oraz - w określonych porach - obsługi wywozu odpadów komunalnych i samochodów zaopatrzenia). Dla mieszkańców przygotowane zostały dodatkowe miejsca parkingowe na sąsiednich ulicach i parkingach.

Zarządcy lub właściciele budynków przy ul. Dworcowej mogą wystąpić do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów o udostępnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców i przedsiębiorców, którzy utracili możliwość parkowania pojazdów na terenie swoich posesji. Miejsca postojowe na parkingu Centrum Handlowego Agora są udostępnione nieodpłatnie na czas zamknięcia dojazdu do poszczególnych posesji przy ul. Dworcowej.

Uwaga! Abonamenty są wydawane zgodnie z harmonogramem prowadzonych prac. Aktualnie abonamenty wydawane są dla posesji zlokalizowanych pomiędzy pl. Wolskiego a ul. Moniuszki. W sumie do tej pory /stan na 10 grudnia br./ wydano już około 80 abonamentów.

Warto podkreślić, że w miarę postępu frontu robót, zarządcy kolejnych budynków przy ul. Dworcowej będą mogli starać się o miejsca na parkingu Centrum Handlowego Agora.

Aby uzyskać karty uprawniające do nieodpłatnego parkowania samochodów osobowych na parkingu Agory, zarządcy lub właściciele budynków muszą złożyć stosowny wniosek o wydanie abonamentów na zastępcze miejsce postojowe. Do wniosku powinno być dołączone oświadczenie zawierające listę mieszkańców wraz z adresem nieruchomości oraz numerami rejestracyjnymi pojazdów, które do tej pory były parkowane w obrębie podwórek przylegających do posesji przy ul. Dworcowej. Oprócz tego, do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów poświadczających prawo do dysponowania nieruchomością. Abonamenty wydawane będą w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Szczegółowych informacji na temat miejsc parkingowych udziela Dział Strefy Płatnego Parkowania Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów przy ul. Smolenia 35, pok. 218 lub pod numerem telefonu: (32) 39 69 753.

Jak zmieni się ulica Dworcowa?

W ramach prac rewitalizacyjnych na ul. Dworcowej przebudowana zostanie ulica, sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci elektryczne i teletechniczne. Ulica zyska nową - wygodną dla przechodniów, nawierzchnię z ciętego kamienia. Układ drogi zostanie podzielony na strefy: komercyjną - przeznaczoną dla lokalnych przedsiębiorców, rekreacyjną - na której królować będzie zieleń i mała architektura, oraz na strefę ruchu. Przebudowa obejmuje powstanie nowych zieleńców, nasadzenia roślinności w donicach, budowę pergoli, postawienie nowych ławek i koszy na śmieci. Ruch samochodów na przebudowanej ul. Dworcowej zostanie uspokojony i ograniczony do niezbędnego minimum: pojawi się też monitoring kontrolujący wjazd samochodów na ul. Dworcową, zmianie ulegnie organizacja ruchu.

Co ważne, remontu doczeka się nie tylko nawierzchnia ulicy Dworcowej, ale również znajdujące się przy niej kamienice. Swój dawny blask odzyska m.in. kamienica projektu Juliusa Schlesingera o modernistycznej fasadzie z elementami art deco przy ul. Dworcowej 9, neorenesansowa kamienica z 1892 roku przy ul. Dworcowej 2 czy wybudowana według projektu czołowego architekta secesji Wilhelma Hellera - kamienica przy ul. Dworcowej 22. Ponadto wyremontowane zostaną kamienice przy ul. Dworcowej 14, 18, 21, 24, 29, 30, 31 i 32.

Przypomnijmy, że rewitalizacja ulicy Dworcowej możliwa jest dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania z Unii Europejskiej, a w projekcie tym, gdzie liderem jest ZBM-TBS sp. z o.o. uczestniczą również Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Wartość projektu pn. „Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku” obejmującego ulicę Zaułek, Dworcową oraz okolice bytomskiego Rynku to ponad 26 mln zł, z czego dofinansowanie, jakie miasto pozyskało wynosi 15,3 mln zł.

Zobacz także

Komentarze (1)    dodaj »

 • Namcik

  A kiedy się weźmiecie za likwidację koksowni by ta nią zatróeała powietrze mieszkańców Bytomia.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.