Ważne adresy i telefony Bytom

Telefony alarmowe Telefon
Pogotowie ratunkowe 999
32 281 44 44
Straż Pożarna

998
32 388 76 00

Policja 997
32 388 82 00
Telefon alarmowy w sieciach komórkowych 112
Pogotowie gazowe 992
32 281 29 00
Pogotowie ciepłownicze 993
32 388 73 02
Pogotowie energetyczne 991
32 303 03 03
Pogotowie wod.-kan. 994
32 396 71 05
Straż Miejska 986
32 281 18 24

 

Instytucje Telefon
UM - Urząd Miasta 32 281 20 51
US - Urząd Skarbowy 32 281 00 81 - 88
USC - Urząd Stanu Cywilnego 32 282 75 23
PUP - Powiatowy Urząd Pracy

32 281 70 19

ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych 32 281 19 17
MOPR - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

32 388 67 00

Sąd Rejonowy 32 388 91 01
Prokuratura Rejonowa

32 281 14 31

Kuratorium oświaty 32 606 30 36