Bytom - portal miejski mojBytom.pl

Prezydent Miasta

Prezydent Miasta - Damian Bartyla

Prezydent Bytomia - Damian Bartyla

Sekretariat

Pokój 250 (I piętro)
tel. 32 283 62 50
p@im.bytom.pl

Prezydent Miasta odpowiada za wydziały:

 • Wydział Prawny i Zamówień Publicznych
 • Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Biuro Bezpieczeństwa Miasta
 • Kancelaria Prezydenta Miasta
 • Kancelaria Rady Miejskie
 • inne biura i samodzielne stanowiska

 

Wiceprezydent miasta - Andrzej Panek

Andrzej Panek

Sekretariat
Pokój 202 (I piętro)
tel. 32 283 62 02
z@um.bytom.pl

Zastępca Prezydenta Miasta odpowiada za wydziały:

 • Wydział Ekologii
 • Wydział Promocji Bytomia i Kontaktów z Mediami
 • Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
 • Wydział Spraw Komunalnych
 • Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Wiceprezydent miasta - Robert Doderko

Robert Doderko

Sekretariat
Pokój 246 (I piętro)
tel. 32 283 62 46
a@im.bytom.pl

Zastępca Prezydenta Miasta odpowiada za wydziały:

 • Wydział Architektury
 • Wydział Geodezji
 • Wydział Obrotu Nieruchmościami
 • Wydział Transportu Lokalnego
 • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Wiceprezydent miasta - Aneta Latacz

Aneta Latacz

Sekretariat
pokój 204 (I piętro)
tel. 32 283 62 04
k@um.bytom.pl

Zastępca Prezydenta Miasta odpowiada za wydziały:

 • Wydział Edukacji
 • Wydział Kultury i Sportu
 • Wydział Polityki Społecznej