Bytom - portal miejski mojBytom.pl

Prezydent Miasta

Prezydentem Bytomia jest Damian Bartyla. Piastuje ten urząd od 2012 roku kiedy to wygrał w wyborach przedterminowych.

Prezydent Miasta - Damian Bartyla

Prezydent Bytomia - Damian Bartyla

Sekretariat

Pokój 250 (I piętro)
tel. 32 283 62 50

Prezydent Miasta odpowiada za wydziały:

 • Wydział Prawny i Zamówień Publicznych
 • Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Biuro Bezpieczeństwa Miasta
 • Kancelaria Prezydenta Miasta
 • Kancelaria Rady Miejskie
 • inne biura i samodzielne stanowiska

Wyślij email: p@im.bytom.pl

 

Robert Dederko

Robert Doderko

Wiceprezydent miasta

Sekretariat
Pokój 246 (I piętro)
tel. 32 283 62 46

Zastępca Prezydenta Miasta odpowiada za wydziały:

 • Wydział Architektury
 • Wydział Geodezji
 • Wydział Obrotu Nieruchmościami
 • Wydział Transportu Lokalnego
 • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Wyślij email: a@im.bytom.pl

Bożena Mientus

Bożena Mientus

Wiceprezydent miasta

Sekretariat
Pokój 202 (I piętro)
tel. 32 283 62 02

Zastępca Prezydenta Miasta odpowiada za wydziały:

 • Wydział Ekologii
 • Wydział Promocji Bytomia i Kontaktów z Mediami
 • Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
 • Wydział Spraw Komunalnych
 • Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Wyślij emai: z@um.bytom.pl

Aneta Latacz

Aneta Latacz

Wiceprezydent miasta

Sekretariat
pokój 204 (I piętro)
tel. 32 283 62 04

Zastępca Prezydenta Miasta odpowiada za wydziały:

 • Wydział Edukacji
 • Wydział Kultury i Sportu
 • Wydział Polityki Społecznej

Wyślij email: k@um.bytom.pl