Wiadomości z Bytomia

Prezydent Bytomia spotkał się z mieszkańcami Łagiewnik

  • Dodano: 2023-01-11 11:15

Remonty dróg, chodników oraz nowe miejsca parkingowe były głównymi tematami, jakie w poniedziałek, 9 stycznia poruszyli mieszkańcy Łagiewnik podczas spotkania z prezydentem Bytomia Mariuszem Wołoszem.

W poniedziałek w Szkole Podstawowej nr 27 prezydent Mariusz Wołosz spotkał się z mieszkańcami. Wśród zagadnień, które poruszali mieszkańcy znalazły się m.in. kwestie bezpieczeństwa dzielnicy, dotyczące montażu progów zwalniających, doświetlenia przejść oraz zwiększenia patroli policji w rejonie stawu Amendy i przy ul. Łagiewnickiej i Świętochłowickiej.

Uczestnicy spotkania zasygnalizowali też konieczność remontu chodników przy ul. Ostatniej i ul. Tulipanów oraz możliwość budowy chodnika przy ul. Starochorzowskiej od skrzyżowania z ul. Krzyżową do cmentarza, jak również dopytywali o montaż wiaty przystankowej w rejonie ul. Kolonia Zygmunt. Poruszono też problem samochodów ciężarowych jeżdżących ul. Adamka i Starochorzowską.

Mieszkańcy apelowali o ograniczenie ruchu samochodowego na osiedlowych ulicach oraz budowę ścieżek rowerowych z wykorzystaniem terenów po dawnych liniach wąskotorowych. Mieszkańcy podkreślali także potrzebę zwiększenia miejsc parkingowych w Łagiewnikach.

Inwestycje drogowe w Łagiewnikach

Podczas spotkania prezydent przedstawił informacje dotyczące robót drogowych. Przebudowana została ul. Górnośląska. W ramach inwestycji, która kosztowała 400 tys. zł, wykonawca wymienił nawierzchnię, przebudował chodnik, wydzielił miejsca postojowe, utworzył zieleńce oraz wprowadził nową organizację ruchu.

Rozpoczął się montaż pierwszych z 20 świecących sylwetek, które będą ostrzegać kierowców przy 9 przejściach dla pieszych i jednym przejściu sugerowanym. Jeden komplet został już zamontowany przy ul. Świętochłowickiej przy przejściu dla pieszych w rejonie Przedszkola Miejskiego nr 48.

Wśród planowanych inwestycji drogowych w Łagiewnikach jest przebudowa ul. Cyryla i Metodego. Powstał projekt budowlany przebudowy ul. Cyryla i Metodego, a obecnie trwa pozyskiwanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Ze względu na strukturę własności terenu, konieczne było wydzielenie działek i wywłaszczenie w formule ZRID. Miasto będzie wnioskować o dofinansowanie do przebudowy drogi. Po realizacji przebudowy ul. Cyryla i Metodego planowana będzie przebudowa ul. Armii Krajowej. W Łagiewnikach wybudowany zostanie również chodnik przy żłobku przy Świętochłowickiej. Do końca czerwca 2023 roku wykonany zostanie projekt budowlany. W ramach prac wybudowany zostanie chodnik, zagospodarowana zostanie zieleń, powstaną barierki i słupki.

Inwestycje w placówkach edukacyjnych

Podczas wczorajszego spotkania mieszkańcy pytali również o inwestycje w placówkach edukacyjnych. Przy Szkole Podstawowej nr 27 powstało boisko wielofunkcyjne wraz z placem zabaw. W ramach inwestycji, która kosztowała 510 tys. zł, powstało boisko do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę. Projekt został dofinansowany z RFIL. Z kolei w Przedszkolu Miejskim nr 48 wykonawca zrealizował termomodernizację, obejmującą docieplenie budynku i naprawę dachu. Inwestycja kosztowała 428 tys. zł.
Rewitalizacja Kolonii Zgorzelec

Prezydent przedstawił także informacje dotyczące rewitalizacji Kolonii Zgorzelec. Trwa kapitalny remont 14 kamienic komunalnych, części wspólnych 10 budynków wspólnot mieszkaniowych oraz zagospodarowanie terenu Kolonii Zgorzelec. W 2022 roku oddane do użytku zostały dwa budynki przy ul. Kolonia Zgorzelec 16 i 32. Łączna wartość projektów realizowanych w Kolonii Zgorzelec to 39 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 30 mln zł.

Działania w dzielnicy - Inwestycje ZBM-TBS i PEC

W 2022 roku w budynkach zarządzanych przez ZBM-TBS Sp. z o.o. wykonano inwestycje na łączną kwotę około 2,1 mln zł. Inwestycje wykonano w budynkach przy ul. Armii Krajowej 21, Cyryla i Metodego 38, Romanowskiego 8 i 9, Świętochłowickiej 2, 4, 7, 9 i 11 oraz Zielińskiego 1, 3, 4, 5, 6.

W 2022 roku PEC Sp. z o.o. wymienił 3 węzły cieplne za kwotę 643 tys. zł, a w ramach inwestycji wykonał: przyłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 18, ul. Palińskiego 1, 3 oraz budynków mieszkalnych przy ul. Łagiewnickiej 17-23. PEC również przebudował osiedlową zewnętrzną instalację odbiorczą wraz z zabudową 3 indywidualnych węzłów cieplnych przy ul. Palińskiego 25 oraz wymienił zewnętrzną instalację odbiorczą przy ul. św. Cyryla i Metodego 28 B. Łączna kwota inwestycji to 1 mln 160 tys. zł.

Likwidacja dzikich wysypisk w Łagiewnikach

Prezydent mówił także o likwidacji dzikich wysypisk. Przy ul. Szyby Rycerskie usunięto i zutylizowano niebezpieczne odpady. Usunięty został wrak zlokalizowany przy ul. Kolonia Zgorzelec oraz usunięto odpady z terenów przy Adamka, Armii Krajowej 50c, Górnośląskiej, Łagiewnickiej 7a, Świętochłowickiej 40, Krzyżowej 2b, w rejonie ul. Krzyżowej pod wiaduktem oraz przy nasypie kolejowym i przy ul. Spacerowej.
Najważniejsze inwestycje w Bytomiu

Prezydent mówił również o najważniejszych inwestycjach w Bytomiu, które są w trakcie realizacji. Trwa przebudowy ul. Dworcowej, która obejmuje wymianę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, przebudowę i zagospodarowanie całej ulicy Dworcowej, a także odnowienie 11 zabytkowych kamienic, przebudowę ul. Zaułek oraz 3 kamienic w okolicy Rynku. Planowany termin zakończenia prac drogowych to maj 2023 roku.

Prowadzone są również prace przy przebudowie ul. Piekarskiej i Sądowej, która obejmuje m.in. przebudowę torowiska, peronów tramwajowych, jezdni, chodników, oświetlenia. Inwestycja powinna zakończyć się do końca wakacji 2023 roku.

Trwa też przebudowa hali peronowej Dworca PKP. W ramach realizacji inwestycji przywrócone zostaną historyczne szklenia hali, a na peronach pojawią się m.in. nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne. Hala zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oprócz tego przebudowana zostanie linia kolejowa 131 i dwie stacje PKP.

Wśród planowanych inwestycji w mieście jest również przebudowa ul. Piłsudskiego. Podpisaliśmy nową umowę na przebudowę drogi, chodników oraz kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz budowę zbiornika retencyjnego pod pl. Sobieskiego. Inwestycja pozwoli uporać się z problemem zalewania ul. Piłsudskiego w czasie nawalnych deszczów. Na realizację wartej prawie 45 mln zł inwestycji miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 30 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wykonawca wyłoniony z przetargu będzie miał 36 miesięcy na realizację zadania, z czego 12 miesięcy na stworzenie projektu.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Miarki

Mieszkańcy poruszyli kwestie związane z organizacją ruchu na ul. Miarki. Powstał projekt przebudowy i wprowadzenia docelowej organizacji ruchu na ul. Miarki (w grudniu został zatwierdzony). Jeszcze przed przebudową wiaduktu na Zamłyniu na całej długości ul. Miarki zostaną przywrócone dwa pasy ruchu, a ścieżka rowerowa zostanie przeniesiona na chodnik, tworząc ciąg pieszo-rowerowy. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, przejścia dla pieszych zostaną zmodyfikowane poprzez budowę azyli. Zmodyfikowana zostanie również wyspa na skrzyżowaniu z ulicami Moniuszki i Rostka. Zachowane zostanie nowe przejście dla pieszych na wysokości ul. Matejki.
Modernizacja oświetlenia ulicznego

Prezydent wspominał o oszczędnościach, jakie wprowadziło miasto, wymieniając w trzech ostatnich latach stare lampy na energooszczędne oświetlenie LED. Dzięki temu zużycie energii zostało ograniczone do około 61 procent.

Czyste powietrze

Podczas poniedziałkowego spotkania jego uczestnicy mogli zapoznać się ze szczegółami programów Czyste Powietrze, Ciepłe Mieszkanie i Stop Smog, umożliwiających dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych.

Zakończył się montaż 30 ekosłupków mierzących poziom zanieczyszczeń w powietrzu. Dane są publikowane na mapie Bytomskiego Alarmu Smogowego. W Łagiewnikach znajdują się dwa czujniki - ekosłupki stoją przy Szkole Podstawowej nr 27 i Szkole Podstawowej nr 28.

W spotkaniu prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza z mieszkańcami dzielnicy Łagiewniki wzięli udział również zastępcy prezydenta Michał Bieda, radni Rady Miejskiej, a także przedstawiciele MZDiM, Bytomskich Mieszkań, Straży Miejskiej, Policji, Wydziału Inżynierii Środowiska i Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 30 stycznia o godz. 16:30 w Bytomiu - Bobrku w Szkole Podstawowej nr 16, przy ul. Rataja 3.

Harmonogram spotkań z mieszkańcami

  • 30 stycznia, godz. 16.30 - Bobrek, SP 16, ul. Rataja 3,
  • 13 lutego, godz. 16.30 - Miechowice, SP 54, ul. Reptowska 86,
  • 27 lutego, godz. 16.30 - Karb, SP 21, ul. Worpie 14-16,
  • 13 marca, godz. 16.30 - os. Ziętka/Stroszek, SP 32, ul. Szymały 124,
  • 27 marca, godz. 16.30 - Sucha Góra, SP 38, ul. Korczaka 1,
  • 17 kwietnia, godz. 16.30 - Stolarzowice, SP 43, ul. Suchogórska 98,
  • 24 kwietnia, godz. 16.30 - Górniki, remiza OSP, ul. Żołnierska 41.
spotkanie z mieszkańcami

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również