Wiadomości z Bytomia

Trwają remonty i bieżące konserwacje budynków Bytomskich Mieszkań

  • Dodano: 2020-07-21 09:45

Roboty instalacyjne, budowlane, stolarskie, zduńskie, kominiarskie oraz związane z instalacją centralnego ogrzewania. To najczęściej zlecane prace przez pracowników w budynkach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania. Od 1 stycznia 2020 roku na realizację bieżących remontów i konserwacji wydano już prawie 3,2 mln zł, a w najbliższym czasie planowane są roboty na kwotę około 3,9 mln zł.

Zasób mieszkaniowy należący do Bytomskich Mieszkań jest ogromny, co wiąże się z koniecznością wykonywania wielu remontów i bieżącej konserwacji budynków – mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Tylko w pierwszym półroczu 2020 roku mimo wpływu pandemii koronawirusa na miejski budżet wydaliśmy już około 3,2 mln zł. W sumie do końca roku na remonty i bieżące naprawy planujemy wydać ponad 7 mln zł – dodaje prezydent Mariusz Wołosz.

W ramach realizowanych robót remontowych i naprawczych największą kwotę wydano na gruntowne wyremontowanie 30 lokali na kwotę prawie 1,2 mln zł oraz bieżące konserwacje i działania Pogotowia Technicznego w budynkach zarządzonych przez Punkty Obsługi Mieszkańca – ponad 1,1 mln zł. Warto również dodać, że najczęściej realizowanymi robotami przez dział techniczny są prace instalacyjne i ogólnobudowlane, między innymi: wymiana instalacji grzewczej w kotłowni, usuwanie awarii elektrycznych, naprawa instalacji gazowej, sanitarnej i wodno-kanalizacyjne, remonty stropów, kominów, naprawy tynków oraz prace związane z usuwaniem awarii, w tym: wymiana stropów, zabezpieczenia gzymsów, remonty dachów po pożarach czy wymiana przepalonej instalacji elektrycznej. Łącznie na te prace w pierwszym półroczu 2020 roku wydano 324 tys. zł.

Ponadto Bytomskie Mieszkania wykonują również niezbędne naprawy i roboty zduńskie, stolarskie, a także usługi kominiarskie, które kosztowały w ostatnich sześciu miesiącach ponad 470 tys. zł. Warto podkreślić, że wiele prac, jakie konieczne są do wykonania muszą zostać poprzedzone ekspertyzami, analizami, opiniami specjalistów oraz koniecznością projektowania, na które jednostka w pierwszym półroczu wydała ponad 50 tys. zł.

Potrzeby związane z remontami i bieżącymi naprawami są ogromne, dlatego w drugim półroczu planujemy przeznaczyć blisko 3,9 mln zł na dalsze prace realizowane przez Bytomskie Mieszkania  – mówi Waldemar Gawron, zastępca prezydenta Bytomia.

Najwięcej przeznaczymy na remonty i modernizacje lokali mieszkalnych – ponad 2 mln zł, bieżące konserwacje – ponad 632 tys zł, usługi kominiarskie – prawie 400 tys. zł oraz roboty instalacyjne i ogólnobudowlane na kwotę ponad 200 tys. zł – dodaje Waldemar Gawron.

Warto podkreślić, że w budynkach, gdzie lokatorzy mają spore zaległości, nie będą prowadzone  duże remonty, a jedynie doraźne prace zabezpieczające – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

W naszym mieście ponad 13 tysięcy osób w Bytomiu ma zaległości czynszowe na łączną kwotę około 400 mln zł. Za te środki moglibyśmy wyremontować gruntownie przykładowo 300 zniszczonych dachów, 700 zdewastowanych klatek schodowych i przeprowadzić termomodernizację 120 budynków – dodaje prezydent Wołosz.

Problem zaległości czynszowych dotyczy wielu miast w naszym kraju, które co roku generują milionowe straty spowodowane brakiem lub nieregularnymi wpłatami z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe. W Bytomiu już 13 297 osób zalega z opłatami za czynsz w lokalach mieszkalnych /11 704 osoby/ lub użytkowych /1593 osoby/ należących do gminy. Kwota tych zaległości jest ogromna, bowiem wynosi już ponad 397 mln zł, z czego 197 mln zł stanowi zadłużenie związane z gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, a około 190 mln to odsetki od niezapłaconych rachunków.

W 2019 roku Bytomskie Mieszkania zawarły porozumienie z Krajowym Rejestrem Długów, który umożliwia odzyskiwanie należności od nieuczciwych lokatorów. Od maja 2019 roku, kiedy podpisano umowę z KRD do marca 2020 roku do Krajowego Rejestru Długów wpisano już około 800 osób, dzięki czemu udało się odzyskać około 600 tys. zł.

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również