Wiadomości z Bytomia

Pierwsi lokatorzy wprowadzą się do budynku przy Siemianowickiej 105 b w Bytomiu

  • Dodano: 2021-02-01 06:30, aktualizacja: 2021-01-31 13:43

Budynek przy ul. Siemianowickiej 105b po gruntownej modernizacji ma już pierwszych lokatorów.

29 stycznia trzech mieszkańców naszego miasta podpisało umowy i otrzymało klucze do swoich nowych lokali. Do 54 mieszkań wprowadzą się bytomianie, którzy musieli opuścić swoje dotychczasowe mieszkania ze względu na ich zły stan techniczny, osoby z niepełnosprawnościami, osoby, które opuściły pieczę zastępczą, czy mieszkańcy dotknięci przemocą domową.

- Rozpoczynamy zasiedlanie budynku przy ul. Siemianowickiej 105b. Tutaj nowy wygodny dom będą mieli bytomianie, którzy rozpoczynają nowe życie po opuszczeniu pieczy zastępczej, zmagają się z niepełnosprawnościami, czy osoby, które musiały opuścić dotychczasowe lokum ze względu na zły stan techniczny budynku - mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz -Cieszę się, że możemy dzisiaj przekazać pierwsze trzy lokale mieszkańcom naszego miasta, którzy po podpisaniu umów i otrzymaniu kluczy mogą wprowadzić się do nowych mieszkań - dodaje prezydent Bytomia.

- Jestem bardzo zadowolona z nowego mieszkania, w tak ładnym budynku. Chciałam podziękować prezydentowi Bytomia za wsparcie i pomoc, jaką otrzymałam od miasta - mówiła odbierając dzisiaj klucze do nowego mieszkania Pani Marianna z Bytomia.

Siemianowicka 105b. Najpierw przejęcie potem modernizacja i zasiedlenie

Budynek przy ul. Siemianowickiej 105b jest jednym z trzech przejętych przez gminę Bytom od osoby prawnej w latach 2015 - 2016. Jego modernizacja rozpoczęła się w sierpniu 2018 roku i trwała do września 2020 roku. W grudniu ubiegłego roku zakończono realizację inwestycji, która umożliwiła skomunikowanie budynków przy ul. Siemianowickiej 105 a, b, c oraz znajdujących się w tym rejonie przedsiębiorstw z drogą krajową nr 94.

W ramach prowadzonych prac w budynku przy ul. Siemianowickiej 105b wyremontowano między innymi: klatki schodowe, dach, wykonano termomodernizację budynku, zamontowano windy, centralne ogrzewanie, jak również wnętrza lokali wraz z instalacjami w budynku. W sumie wyremontowano 54 lokale o powierzchni 2 tys. 630 mkw. za kwotę ponad 8 mln zł, z czego prawie 3 mln to dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Warto podkreślić, że zgodnie z umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wszystkie 54 lokale mieszkalne przeznaczony zostały na lokale z najmem socjalnym.

- Zgodnie z umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ale również uchwałą Rady Miejskiej z lutego 2020 roku wszystkie 54 lokale zostaną przyznane osobom lub rodzinom uprawnionym do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego - mówi Waldemar Gawron, zastępca prezydenta Bytomia.

Pierwsi lokatorzy wprowadzą się do budynku przy Siemianowickiej 105b w Bytomiu - wnętrza mieszkań

Warto dodać, że część lokali miasto przeznaczyło dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności, a także dla osób bezdomnych, które objęte zostały indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności. Najwięcej lokali gmina przeznaczyła dla osób, które opuszczają rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą /łącznie 20 lokali/, zostały przekwaterowane z budynków lub lokali z uwagi na ich zły stan technicznych /18 lokali/ oraz osób ze znaczną niepełnosprawnością lub wychowujące niepełnosprawne dziecko /7 lokali/. Pozostałe dziewięć lokali trafi z kolei do innych osób uprawnionych do otrzymania lokali z najmem socjalnym.

- Bytomskie Mieszkania są przygotowane do zasiedlenia wszystkich 54 lokali z najmem socjalnym w budynku przy ul. Siemianowickiej 105b - mówi Monika Trzcionkowska, dyrektor Bytomskich Mieszkań - Mieszkańcy uprawnieni do najmu lokalu socjalnego są na bieżąco przez nas informowani. Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia oraz dopełnieniu formalności i zawarciu umowy otrzymują klucze do mieszkań i mogą rozpocząć zasiedlanie przyznanego lokal - podkreśla Monika Trzcionkowska.

Ponad 10 mln zł na całą inwestycję

Przypomnijmy również, że oprócz modernizacji budynku przy ul. Siemianowickiej 105b, która kosztowała ponad 8 mln zł, spore nakłady gminy poniosła w związku z przebudową drogi - 540 tys. zł, budową kanalizacji deszczowej i oświetleniowej - 924 tys. zł oraz realizowanej przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. budowy kanalizacji sanitarnej i pompownię ścieków - około 1 mln zł. Tym samym łącznie wydano blisko 10,5 mln zł.

Gmina planuje w kolejnych latach modernizację dwóch pozostałych budynków przy ul. Siemianowickiej 105a i 105e, a ich remont oraz odnowa umożliwi pozyskanie dla miasta kolejnych lokali mieszkalnych.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.