Wiadomości z Bytomia

Nie ma nieprawidłowości na miejskim składowisku. Potwierdziła to zakończona kontrola

  • Dodano: 2021-03-11 07:00, aktualizacja: 2021-03-10 21:16

Przejęte w marcu 2020 roku przez miejską spółkę - Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. składowisko odpadów przy al. Jana Pawła II prowadzone jest prawidłowo.

Potwierdziła to kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, czyli organ administracyjny, który wydał zgodę na jego prowadzenie.

Przypomnijmy, że miejska spółka przejęła składowisko odpadów komunalnych w marcu 2020 roku po kilkumiesięcznych negocjacjach z prywatnym dzierżawcą, zaś jego uruchomienie nastąpiło w sierpniu ubiegłego roku. Od czasu przejęcia składowiska prowadzono intensywne prace, mające na celu doprowadzenia go do stanu, w którym jego eksploatacja będzie zgodna z prawem i w zgodzie ze środowiskiem. Miejska spółka zajęła się formalnościami związanymi z przepisaniem na siebie praw i obowiązków dotyczących prowadzenia działalności oraz uzyskaniem stosownych decyzji.

- Przejęcie składowiska odpadów przez miejską spółkę było jednym z naszym priorytetów, bowiem brak nadzoru nad funkcjonowaniem składowiska powodowało, że do Bytomia trafiały śmieci niewiadomego pochodzenia, w wielu przypadkach składowane i przetwarzane nielegalnie - mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Działalność miejskiego składowiska odpadów była przedmiotem kontroli m.in. Straży Pożarnej, a także służb Urzędu Marszałkowskiego, która właśnie się zakończyła. W obydwu przypadkach potwierdzono, że składowisko prowadzone jest prawidłowo - podkreśla prezydent Mariusz Wołosz.

W zakończonej na początku marca br. kontroli Urzędu Marszałkowskiego potwierdzono między innymi, że wszystkie odpady po stwierdzeniu ich zgodności z kartą przekazania i specyfikacją odpadów podlegają ważeniu, a proces ważenia połączony jest z komputerowym systemem rejestracji i ewidencji odpadów, w tym: datę i godzinę dostawy, numer pojazdu, którym są dostarczane odpady, nazwę przewoźnika czy wytwórcy, a także nazwę, kod i ilość dostarczonych odpadów. Ponadto stwierdzono, że odpady, których rodzaj nie jest zgodny z kartą przekazania odpadów, nie są przyjmowane na składowisko.

Kontrola potwierdziła również działanie pięciu studni odgazowujących na terenie eksploatowanej kwatery nr 4 /o pojemności 314 400 m3/, prowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca składowania odpadów oraz, że składowisko jest ogrodzone i nie ma dostępu do niego osób postronnych. Kontrola wykazała również, że w 2020 roku wartość wód gruntowych pobranych z drenażu podfoliowego oraz wody podziemnej z chodnika szybu "Bolko" spełniały wartości charakterystyczne dla dobrej i zadowalającej klasy jakości wód. Służby kontrolujące składowisko odpadów odniosły się także do monitoringu wielkości emisji oraz składu gazu, stwierdzając, że w siedmiu punktach kontrolnych są one zgodne z warunkami określonymi w instrukcji prowadzenia składowiska.

- Przeprowadzona kontrola przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wykazała, że spełniamy wszystkie wymogi związane z prowadzeniem składowiska, a na jego terenie wszystko działa zgodnie z przepisami, zgodnie z wydanym pozwoleniem zintegrowanym - mówi Arkadiusz Kocot.

Warto także podkreślić, że w protokole z kontroli, służby Urzędu Marszałkowskiego odniosły się do kwestii badania struktury i składu masy składowiska, stwierdzając w protokole kontrolnym, że: "Badania wykazały, że w okresie pomiędzy pomiarami wykonanymi w grudniu 2019 r. oraz grudniu 2020 r. nie nastąpiło wyraźne osiadanie powierzchni składowiska. Badania wykazały, że składowisko jest w pełni bezpieczne i nie wykazuje żadnych niepokojących cech niestabilnego terenu. Ponadto badania wykazały, że skarpy kwater 1,2 oraz 3 są bezpieczne".

Składowisko prowadzone zgodnie z normami

Zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska oraz pozwoleniem zintegrowanym na składowisku prowadzony jest odzysk odpadów w procesie R3 oraz R5, zamiast używania innych materiałów do budowy warstw izolacyjnych. Grubość warstwy przekładkowej wynosi 0,3 m, przy czym udział warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy składowanych odpadów nie przekroczy 15%. Odpady trafiające na bytomskie składowisko są bezpieczne. Przyjmowane są na nie wyłącznie te ich rodzaje, które nie są uciążliwe dla środowiska.

Najpierw dane z bazy, potem waga

BPK sp. z o.o., przyjmuje odpady zgodnie z Bazą Danych Odpadowych, obowiązującą instrukcją prowadzenia składowiska oraz pozwoleniem zintegrowanym.

- Wraz z każdym transportem otrzymujemy awizację od firm na wszystkie transporty odpadów, ich numery rejestracyjne, oraz kod przywożonego odpadu zgodnie z katalogiem odpadów wpisanym do obowiązującej umowy na dostarczanie odpadów - mówi Aleksandra Polak z Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Transporty są przyjmowane pojedynczo. Prowadzimy podwójne ważenie ciężarówek - podczas wjazdu i podczas wyjazdu, co pozwala nam skrupulatnie zweryfikować w systemie BDO tonaż przywożonych odpadów - tłumaczy Aleksandra Polak.

Ile ważą śmieci?

Składowisko wyposażone jest w rozbudowany, 18-metrowy pomost wagowy podłączony bezpośrednio do programu komputerowego. Nie ma możliwości, by zaingerować liczbę przywiezionych ton. Od wjazdu aż do samego końca składowiska zainstalowane są kamery pełniące funkcję ochrony obiektu oraz monitoringu wizyjnego z dostępem dla Wydziału Inżynierii Środowiska Urzędu Miejskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Ponadto na przełomie listopada i grudnia 2020 roku zostały zamontowane 2 dodatkowe kamery termowizyjne z detektorem dymu oraz dodatkowa kamera mierząca temperaturę masy składowanych odpadów. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z dniem otwarcia składowiska otrzymał dostęp do monitoringu wizyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również