Wiadomości z Bytomia

Kolejne odkrycia bytomskich archeologów

  • Dodano: 2020-04-02 08:15, aktualizacja: 2020-04-02 08:23

Potwierdzenie obecności dawnego cmentarza przypisywanego zakonowi Bożogrobców z Miechowa, a także fragmenty ceramiki naczyniowej ze średniowiecza czy nowożytnych monet. To tylko niektóre odkrycia, jakich dokonali archeolodzy z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, którzy prowadzili prace przy kościele pod wezwaniem św. Ducha w Bytomiu przy ul. Krakowskiej.

Prace archeologiczne prowadzone były od 2 do 18 marca w dwóch sondażowych wykopach o powierzchni 4,5 m2 każdy. Pomimo niewielkiej powierzchni badań, archeolodzy z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu uzyskali dzięki nim wiele cennych informacji o tym miejscu. Przede wszystkim nasi archeolodzy potwierdzili obecność dawnego cmentarza przypisywanego zakonowi Bożogrobców z Miechowa, odkryli fragmenty ceramiki naczyniowej średniowiecznej i późniejszej, bryły stopionego ołowiu, jak również gwoździe żelazne, zawieszkę z brązu i dwie nowożytne monety. Ponadto archeolodzy potwierdzili w wyrobach metalowych kontakty handlowe nawet w takim miejscu jak obszar dawnego szpitala, w którym znajdowała się najuboższa lub schorowana część społeczności.

Bytomscy badacze odkryli także kilka obiektów i jamy grobowe

Jeden z nich był pusty, o niesprecyzowanym przeznaczeniu, zaś w pozostałych obiektach były jamy grobowe, z czego w jednym z nich znajdowały się dwa groby zlokalizowane na różnych poziomach.

Dzięki odkrytym materiałom zabytkowym wykazano, że teren ten był w przeszłości użytkowany gospodarczo, co wiązało się z istnieniem szpitala, przytułku oraz przedmieścia zlokalizowanego poza murami miejskimi Bytomia - mówi Jarosław Święcicki, który kierował badaniami archeologicznymi przy kościele pw. św. Ducha.

Czekamy również na opinię antropologa z ośrodka wrocławskiego. Będzie on badał kości odkryte w grobach podczas wykopalisk m.in.: pod kątem przyczyn zgonu tych osób – dodaje Jarosław Święcicki z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Zebrane przez archeologów z Muzeum Górnośląskiego dane z prac wykopaliskowych są obecnie opracowywane i przetwarzane, aby w przyszłości można było zaprezentować wyniki badań mieszkańcom Bytomia oraz poznać jeszcze dokładniej historię tego miejsca, jakim jest obecnie kościół p.w. św. Ducha przy ul. Krakowskiej i teren gdzie znajdowała się kaplica Bożogrobców ze szpitalem służącym mieszkańcom miasta.

Warto podkreślić, że okazją do przeprowadzenia badań archeologicznych jest remont kościoła związany m.in. z wykonaniem izolacji fundamentów zewnętrznych obiektu sakralnego. Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Prace remontowe przy kościele filialnym p.w. Ducha Św. w Bytomiu”. Realizuje ją parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu dzięki pozyskanym środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Kolejne odkrycia bytomskich archeologów

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.