Wiadomości z Bytomia

Gmina przejęła składowisko odpadów przy al. Jana Pawła II

  • Dodano: 2020-05-06 07:15, aktualizacja: 2020-05-06 07:34

Podpisane w marcu porozumienie zakończyło kilkumiesięczne negocjacje prowadzone przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o z dzierżawcą składowiska odpadów przy al. Jana Pawła II – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Miejska spółka przejęła już kontrolę nad składowiskiem – dodaje prezydent Mariusz Wołosz.

Przypomnijmy, że składowisko odpadów zostało wydzierżawione prywatnemu podmiotowi przez BPK Sp. z o.o. w lutym 2017 roku. Wraz z jego wydzierżawieniem przeniesione zostały nie niego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego wszystkie prawa i obowiązki związane z eksploatacją składowiska, a Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne pobierało od nowego zarządcy wyłącznie czynsz dzierżawczy, mając jedynie teoretyczną kontrolę nad tym, jakie odpady przywożone były na teren składowiska przy al. Jana Pawła II.

Kwestia odzyskania kontroli nad składowiskiem odpadów przez gminę Bytom była jednym z naszych priorytetów – mówi wiceprezydent Bytomia Waldemar Gawron.

W sprawie przejęcia składowiska odbyło się kilka spotkań z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, które zorganizował radny Maciej Bartków – od początku zaangażowany w sprawę przejęcia składowiska.

Rozwiązanie umowy z dotychczasowym dzierżawcą i przejęcie składowiska przez BPK Sp. z o.o nie tylko będzie miało wpływ na oszczędności związane m.in.: z opłatami za odbiór odpadów wytworzonych przez spółkę, ale przede wszystkim umożliwi pełną kontrolę przywożonych na składowisko odpadów, które do tej pory trafiały tutaj z całej Polski. Ponadto jego przejęcie w przyszłości może stać się częścią nowego gminnego systemu gospodarowania odpadami, przez co może być istotnym czynnikiem, mającym wpływ na stabilizację stawki za odbiór odpadów w mieście – opłaty, którą ponoszą mieszkańcy Bytomia.

Warto również podkreślić, że spółka miejska ma za sobą już prawie wszystkie kwestie prawne związane z przejęciem składowiska oraz odzyskała również urządzenia i infrastrukturę niezbędną do właściwego technicznie eksploatowania instalacji. Obecnie oczekujemy jedynie na wydanie tzw. pozwolenia zintegrowanego, które wydawane jest przez Marszałka Województwa. Umożliwi ono eksploatację składowiska odpadów przy al. Jana Pawła II.

Przypomnijmy, że składowisko odpadów innych niż niebezpieczne jest instalacją, na której można składować m.in. odpady, które po przetworzeniu nie nadają się do innego wykorzystania, odpady przemysłowe, jak np.: osady ściekowe z oczyszczalni, odpady budowlane czy mineralne oraz inne odpady. Trafiać na nie będą mogły również odpady wytworzone przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalnej Sp. z o.o., za których odbiór do tej pory miejska spółka musiała płacić innym podmiotom.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.