Wiadomości z Bytomia

Zmiany w strefie płatnego parkowania. Nowy korzystniejszy typ abonamentu dla mieszkańców

 • Dodano: 2023-02-01 06:45, aktualizacja: 2023-01-31 18:24

Radni Rady Miejskiej w Bytomiu podjęli uchwałę w sprawie zmian w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania. Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie nowego, korzystnego dla mieszkańców abonamentu „BYTOM2U”, który uprawnia do postoju pojazdu na dwóch sąsiadujących ulicach w cenie 150 zł.

Oprócz tego, w uchwale znalazły się zapisy o wprowadzeniu strefy płatnego parkowania na ul. Kasperka oraz o niepobieraniu opłat za parkowanie w dniach 24 i 31 grudnia.

- Na wniosek mieszkańców ulicy Kasperka objęliśmy tę ulicę Strefą Płatnego Parkowania. Zanim podjęliśmy jednak taką decyzję, przeprowadziliśmy badania ankietowe, rotacji oraz akumulacji parkingowej, czyli badania liczby pojazdów parkujących równocześnie w analizowanym obszarze - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Ulica Jana Kasperka obecnie znajduje się na obrzeżach Strefy Płatnego Parkowania. Osoby mieszkające przy tej ulicy zwracały uwagę na brak miejsc parkingowych, zajętych przez pojazdy parkujące należące do osób niemieszkających przy ul. Kasperka. Informacje od mieszkańców ul. Kasperka potwierdziły ankiety oraz badania rotacji pojazdów realizowane na zlecenie miasta.

Nowy typ abonamentu

Kolejną zmianą wprowadzoną w uchwale dotyczącej strefy płatnego parkowania jest wprowadzenie nowego abonamentu typu „BYTOM2U”, uprawniającego do parkowania pojazdu na dwóch sąsiadujących ulicach. Z nowego abonamentu w cenie 150 zł miesięcznie będą mogły skorzystać osoby zameldowane w Bytomiu i korzystające z pojazdu na podstawie:

 • własności/współwłasności, potwierdzonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub zgłoszonej w Wydziale Komunikacji;
 • umowy leasingu;
 • umowy najmu lub dzierżawy zawartej z przedsiębiorcą, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuje lub wydzierżawia pojazdy;
 • użyczonego przez pracodawcę.

Szczegółowe informacje dotyczące abonamentu „BYTOM2U” dostępne są na stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.

Ostatnią zmianą w SPP uregulowaną poniedziałkową uchwałą Rady Miejskiej jest niepobieranie opłat w Wigilię 24 grudnia oraz Sylwestra 31 grudnia.

- Liczba parkujących pojazdów w te dwa dni grudnia jest niższa o 74% /Wigilia/ oraz 40% /Sylwester/ od średniej miesięcznej. Zauważyliśmy także w tych dniach, że nie występuje deficyt miejsc parkingowych, dlatego podjęliśmy decyzję o wyłączeniu tych dwóch dni z opłat w SPP - mówi Przemysław Juroszek, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Z jakich abonamentów mogą korzystać mieszkańcy i przedsiębiorcy w SPP?

 • Abonament mieszkańca (typu M) obowiązujący na 2 wybranych ulicach. Wydawany na okres od 3 do 12 miesięcy w cenie 12,5 zł;
 • Abonament mieszkańca (typu MSPP) obowiązujący w całej SPP. Wydawany na okres od 3 do 12 miesięcy w cenie 50 zł;
 • Abonament mieszkańca (typu BYTOM) obowiązujący w całej SPP. Wydawany na okres od 1 do 12 miesięcy w cenie 250 zł;
 • Abonament mieszkańca (typu BYTOM2U) obowiązujący na 2 wybranych ulicach. Wy-dawany na okres od 1 do 12 miesięcy w cenie 150 zł;
 • Abonament przedsiębiorcy (typu P) obowiązujący na 2 wybranych ulicach. Wydawany na okres od 1 do 12 miesięcy w cenie 150 zł;
 • Abonament przedsiębiorcy (typu PSPP) obowiązujący w całej SPP. Wydawany na okres od 1 do 12 miesięcy w cenie 250 zł.
 • Abonament K (typu K) uprawniający do korzystania z wyznaczonej koperty na prawach wyłączności. Wydawany na okres od 3 do 12 miesięcy w cenie 500 zł.

Gdzie i jak załatwić abonament?

Wnioski na abonamenty można składać osobiście w budynku siedziby Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów przy ul. Smolenia 35 lub drogą elektroniczną adres: abonamenty@mzdim.bytom.pl.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. 32 39 69 750 oraz na stronie Miejskiego Zarządy Dróg i Mostów w Bytomiu.

organizacja ruchu bytom

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również