Wiadomości z Bytomia

Wybory prezydenckie 2020 w Polsce - głosowanie korespondencyjne

  • Dodano: 2020-06-10 07:00, aktualizacja: 2020-06-10 07:12

Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego? Do kiedy wyborca ma czas, by dokonać zgłoszenia? Przybliżamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Na obecną chwilę (9 czerwca) zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosiło w Bytomiu 40 osób. Wola głosowania w ten sposób powinna być zgłoszona przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest wpisany do spisu wyborców:

  • do 12 dnia przed dniem wyborów tj. 16 czerwca 2020 r.
  • do 5 dnia przed dniem wyborów tj. 23 czerwca 2020 r. - dotyczy wyborcy podlegającemu w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
  • do 2 dnia przez dniem wyborów tj. 26 czerwca 2020 r.  – dotyczy wyborcy, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji domowej po terminie 23 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Powinno zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy lub deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego.

Uwaga!

W przypadku zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się. Wyborca niepełnosprawny w zgłoszeniu może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille´a.

Miejsce składania zgłoszenia:

Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 (pokój 110a) w godzinach pracy urzędu

Zgłoszenie:

Druk zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej można otrzymać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bytomiu (pokój 110a), w Punkcie Informacyjnym w holu urzędu lub pobrać tutaj.

Godziny urzędowania:

  • Od 7.30 do 17.30 w poniedziałek
  • Od 7.30 do 15.00 od wtorku do piątku

Informacja telefoniczna:
32  283 61 39 – zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również