Wiadomości z Bytomia

W lepszym zdrowiu i kondycji - projekt dla seniorów

  • Dodano: 2018-02-20 07:45, aktualizacja: 2018-02-19 12:35

Codzienność statystycznego seniora to coraz częstsze pobyty w szpitalach, wizyty w poradniach, godziny spędzone na rehabilitacjach.

Pojawiające się u osób starszych problemy ze zdrowiem, bywają także przyczyną depresji i całkowitego wycofania się z życia społecznego. By poprawić sytuację pacjentów 65+ powstał w Bytomiu Ośrodek Wsparcia Medyczno –Rehabilitacyjnego.

Ośrodek Wsparcia Medyczno-Rehabilitacyjnego 65+ w podregionie bytomskim to projekt Przychodni Lekarskiej Szombierki, która na jego realizację otrzymała unijne dofinansowanie. Dzięki niemu już od 1 kwietnia zakwalifikowani uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z kompleksowej, intensywnej usługi zdrowotnej dostosowanej do swoich potrzeb.

Wszystko po to, by przywrócić pacjentowi sprawność i zdolność funkcjonowania w środowisku lokalnym oraz zmniejszyć prawdopodobieństwo hospitalizacji. Równie ważna będzie kontynuacja leczenia i realizacja usług zdrowotnych (w tym rehabilitacji), których pacjent nie może otrzymać w ramach opieki domowej.

Ze wsparcia będą mogli skorzystać seniorzy z m.in. problemami kardiologicznymi, ortopedycznymi związanymi z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną m.in. zwyrodnieniami stawów czy kręgosłupa także neurologicznymi, będących następstwem udarów czy wylewów. Co istotnie gabinety OWM-R zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt do wszechstronnej rehabilitacji.

Coraz częściej w procesie leczenia i rehabilitacji zwraca się uwagę na psychiczną kondycję pacjenta. Dlatego też jednym z celów bytomskiego ośrodka, będzie zapewnienie pacjentom pomocy psychologicznej. Uczestnicy projektu będą mogli korzystać także z popołudniowych konsultacji lub porady telefonicznej.

Ośrodek przy ul. Chrzanowskiego będzie działał przez rok, a ze wsparcia skorzysta w tym czasie 60 osób. Trzeba podkreślić, że działania te adresowane są przede wszystkim do osób niesamodzielnych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, jednakże nie wymagające pobytu w szpitalu czy całodobowej opieki medycznej w domu.

Rozpoczął się już nabór zainteresowanych chcących skorzystać z pomocy ośrodka wsparcia. Zgłoszeń należy dokonywać drogą elektroniczną na adres mailowy: projektprzychodniaszombierki@interia.pl lub listownie: Przychodnia Lekarska Szombierki, ul. Orzegowska 52 a, 41-907 Bytom. Dodatkowe informacje udzielane są także pod wyżej wskazanymi adresami oraz pod nr. telefonu: 509081869 lub 505423909.

Warto dodać, że w ramach realizacji projektu zostanie nawiązana współpraca z bytomskimi szpitalami, poradniami ogólnymi i specjalistyczni, a także z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się opieką nad osobami niesamodzielnymi lub działaniami w zakresie ochrony zdrowia.

Ośrodek będzie świadczył usługi do 31marca 2019 roku.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również