Wiadomości z Bytomia

W lepszym zdrowiu i kondycji - projekt dla seniorów

  • Dodano: 2018-02-20 07:45, aktualizacja: 2018-02-19 12:35

Codzienność statystycznego seniora to coraz częstsze pobyty w szpitalach, wizyty w poradniach, godziny spędzone na rehabilitacjach.

Pojawiające się u osób starszych problemy ze zdrowiem, bywają także przyczyną depresji i całkowitego wycofania się z życia społecznego. By poprawić sytuację pacjentów 65+ powstał w Bytomiu Ośrodek Wsparcia Medyczno –Rehabilitacyjnego.

Ośrodek Wsparcia Medyczno-Rehabilitacyjnego 65+ w podregionie bytomskim to projekt Przychodni Lekarskiej Szombierki, która na jego realizację otrzymała unijne dofinansowanie. Dzięki niemu już od 1 kwietnia zakwalifikowani uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z kompleksowej, intensywnej usługi zdrowotnej dostosowanej do swoich potrzeb.

Wszystko po to, by przywrócić pacjentowi sprawność i zdolność funkcjonowania w środowisku lokalnym oraz zmniejszyć prawdopodobieństwo hospitalizacji. Równie ważna będzie kontynuacja leczenia i realizacja usług zdrowotnych (w tym rehabilitacji), których pacjent nie może otrzymać w ramach opieki domowej.

Ze wsparcia będą mogli skorzystać seniorzy z m.in. problemami kardiologicznymi, ortopedycznymi związanymi z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną m.in. zwyrodnieniami stawów czy kręgosłupa także neurologicznymi, będących następstwem udarów czy wylewów. Co istotnie gabinety OWM-R zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt do wszechstronnej rehabilitacji.

Coraz częściej w procesie leczenia i rehabilitacji zwraca się uwagę na psychiczną kondycję pacjenta. Dlatego też jednym z celów bytomskiego ośrodka, będzie zapewnienie pacjentom pomocy psychologicznej. Uczestnicy projektu będą mogli korzystać także z popołudniowych konsultacji lub porady telefonicznej.

Ośrodek przy ul. Chrzanowskiego będzie działał przez rok, a ze wsparcia skorzysta w tym czasie 60 osób. Trzeba podkreślić, że działania te adresowane są przede wszystkim do osób niesamodzielnych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, jednakże nie wymagające pobytu w szpitalu czy całodobowej opieki medycznej w domu.

Rozpoczął się już nabór zainteresowanych chcących skorzystać z pomocy ośrodka wsparcia. Zgłoszeń należy dokonywać drogą elektroniczną na adres mailowy: projektprzychodniaszombierki@interia.pl lub listownie: Przychodnia Lekarska Szombierki, ul. Orzegowska 52 a, 41-907 Bytom. Dodatkowe informacje udzielane są także pod wyżej wskazanymi adresami oraz pod nr. telefonu: 509081869 lub 505423909.

Warto dodać, że w ramach realizacji projektu zostanie nawiązana współpraca z bytomskimi szpitalami, poradniami ogólnymi i specjalistyczni, a także z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się opieką nad osobami niesamodzielnymi lub działaniami w zakresie ochrony zdrowia.

Ośrodek będzie świadczył usługi do 31marca 2019 roku.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.