Wiadomości z Bytomia

Trwają prace związane z rewitalizacją ulicy Dworcowej

  • Dodano: 2022-01-17 06:30, aktualizacja: 2022-01-16 18:16

W styczniu na ulicy Dworcowej będą realizowane kolejne prace związane z rewitalizacją jednej z najważniejszych ulic w Śródmieściu.

Wykonawca prac na ul. Dworcowej - firma HUCZ Sp. z o.o. zakończył właśnie roboty związane z kanalizacją sanitarną po lewej stronie przy budynkach o numerach od 36 do 34 i prowadzi już roboty związane z wykonaniem przyłączy wodociągowych, przyłączy do wybudowanego kanału teletechnicznego oraz kanalizacji deszczowej.

Harmonogram prac na ul. Dworcowej:

  • do 31 stycznia wykonane zostaną przyłącza wodociągowe od strony dworca PKP do ulicy Moniuszki;
  • do 31 stycznia wykonane zostaną przyłącza do wybudowanego już kanału teletechnicznego na odcinku od strony dworca PKP do ul. Moniuszki;
  • do 31 stycznia wykonane zostaną przyłącza do kanalizacji deszczowej od strony dworca PKP do ul. Moniuszki;
  • od 1 lutego wykonawca planuje rozpoczęcie prac związanych z budową sieci wodociągowej od strony Centrum Handlowego Agora do ul. Moniuszki.

W związku z realizacją prac na ul. Dworcowej będą występować czasowe utrudnienia w ruchu.

Co z parkowaniem?

Przypomnijmy że w trakcie realizacji całego przedsięwzięcia ul. Dworcowa będzie częściowo wyłączona z ruchu samochodowego (z wyjątkiem pojazdów ratunkowych oraz - w określonych porach - obsługi wywozu odpadów komunalnych i samochodów zaopatrzenia). Dla mieszkańców przygotowane zostały dodatkowe miejsca parkingowe na sąsiednich ulicach i parkingach.

Zarządcy lub właściciele budynków przy ul. Dworcowej mogą wystąpić do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów o udostępnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców i przedsiębiorców, którzy utracili możliwość parkowania pojazdów na terenie swoich posesji. Miejsca postojowe na parkingu Centrum Handlowego Agora są udostępnione nieodpłatnie na czas zamknięcia dojazdu do poszczególnych posesji przy ul. Dworcowej.

Uwaga! Abonamenty są wydawane zgodnie z harmonogramem prowadzonych prac. Warto podkreślić, że w miarę postępu frontu robót, zarządcy kolejnych budynków przy ul. Dworcowej będą mogli starać się o miejsca na parkingu Centrum Handlowego Agora.

Aby uzyskać karty uprawniające do nieodpłatnego parkowania samochodów osobowych na parkingu Agory, zarządcy lub właściciele budynków muszą złożyć stosowny wniosek o wydanie abonamentów na zastępcze miejsce postojowe. Do wniosku powinno być dołączone oświadczenie zawierające listę mieszkańców wraz z adresem nieruchomości oraz numerami rejestracyjnymi pojazdów, które do tej pory były parkowane w obrębie podwórek przylegających do posesji przy ul. Dworcowej. Oprócz tego, do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów poświadczających prawo do dysponowania nieruchomością. Abonamenty wydawane będą w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Szczegółowych informacji na temat miejsc parkingowych udziela Dział Strefy Płatnego Parkowania Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów przy ul. Smolenia 35, pok. 218 lub pod numerem telefonu: (32) 39 69 753. Do tej pory Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu wydał około 85 abonamentów, uprawniających do bezpłatnego postoju na parkingu wielopoziomowym CH Agora.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również