Wiadomości z Bytomia

Stop Smog dla Bytomia. Wkrótce rusza program dofinansowania do wymiany pieców

  • Dodano: 2022-10-27 06:15, aktualizacja: 2022-10-27 06:25

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej 24 października bytomscy rajcowie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach projektu „Stop Smog w GZM”.

W lutym Bytom podpisał z GZM umowę ramową w sprawie wspólnej realizacji rządowego programu Stop Smog, który zakłada wsparcie finansowe dla najuboższych właścicieli domów jednorodzinnych, których nie stać na wymianę źródła ciepła i termomodernizację. Nabór do program ruszy 2 stycznia 2023 roku, ale zainteresowani mogą już teraz dowiedzieć się, jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z dofinansowania.

Przyjęty w Bytomiu regulamin określa szczegółowe warunki programu realizowanego z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią oraz innymi gminami zrzeszonymi w związku metropolitalnym.

Według szacunków koszt realizacji projektu, którego realizacja ma potrwać do 2025 r. wyniesie ok. 18,8 mln zł. W tej kwocie ok. 13,1 mln zł ma pochodzić z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ok. 2,8 mln zł dołoży Metropolia GZM, ok. 2,9 mln zł pochodzić będzie z 12 gmin biorących udział w projekcie.

Co można zyskać?

W ramach projektu beneficjenci będą mogli wymienić stary piec i przeprowadzić dodatkowe prace termomodernizacyjne do łącznej kwoty 53 tys. zł. W objętych projektem budynkach zlikwidowane zostaną piece węglowe i zamontowana zostanie nowa instalacja grzewcza dostosowana do możliwości technicznych budynku. Dodatkowo w ramach środków możliwa będzie wymiana okien, drzwi, likwidacja mostków termicznych, a nawet termomodernizacja budynku. Mieszkaniec poniesie jedynie niewielki koszt związany z kosztami niekwalifikowanymi - mówi Wojciech Bryś, naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska.

Kto może skorzystać z programu

Projekt skierowany jest do osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, dlatego aby móc ubiegać się o wsparcie, należy spełnić określone kryteria - także dochodowe.

Najistotniejsze warunki to:

  • dom, który ma zostać objęty przedsięwzięciem niskoemisyjnym został wybudowany na podstawie pozwolenia na budowę lub innego dokumentu wydanego przed 1 stycznia 2014 r.;
  • własność (lub współwłasność co najmniej ½) domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 200 mkw. lub w przypadku budynku jednorodzinnego, w którym znajdują się dwa lokale mieszkalne, lokale te liczone łącznie nie przekraczają powierzchni użytkowej wynoszącej łącznie 300 mkw.;
  • majątek o wartości nie większej niż 53 tys. zł (z wyłączeniem wartości domu i działki); dochód na osobę w jednoosobowym gospodarstwie domowym nie większy niż 2 189,04 zł, a w wieloosobowym nie większy niż 1563,60 zł.

Więcej informacji dotyczących naboru i niezbędnych dokumentów można uzyskać w Wydziale Inżynierii Środowiska UM przy ul. Parkowej 2 lub pod numerem telefonu: 32/283 63 42.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również