Wiadomości z Bytomia

Przymusowe leczenie alkoholizmu - czy jest możliwe?

  • Dodano: 2021-11-29 06:30, aktualizacja: 2021-11-28 20:29

Alkoholizm to choroba, która stała się plagą naszych czasów. Uzależnieni zaniedbują swoje obowiązki pracownicze i rodzinne, będąc pod wpływem alkoholu stanowią niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego, sami często biorą udział  w bójkach i awanturach.

Czy istnieją narzędzia, którymi można zmusić alkoholika do poddania się leczeniu?

Jak podkreślają specjaliści z dziedziny uzależnień - dla wyjścia z nałogu istotna jest wola samego uzależnionego. Najlepsze efekty terapii osiąga się przy współpracy na linii uzależniony-terapeuta. 

Polskie prawo nie przewiduje możliwości zmuszenia alkoholika do poddania się leczeniu odwykowemu. Istnieje jedynie możliwość zobowiązania uzależnionego do podjęcia terapii. Sąd może w tym przedmiocie wydać postanowienie, w którym zobowiąże uzależnionego do rozpoczęcia leczenia. Wniosek o wydanie takiego postanowienia może złożyć tylko prokurator oraz gminna/miejska komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Do wniosku powinna być dołączona dokumentacja (np. notatki policyjne sporządzone w ramach interwencji podczas awantury wywołanej przez alkoholika, opinia psychologa, który pomaga dzieciom uzależnionego czy dowody opłacenia pobytów w izbie wytrzeźwień) oraz wynik badania  biegłego (ocenia on, czy problem alkoholowy dotyczy badanego oraz w jakim stopniu wpływa na jego rodzinę i otoczenie oraz czy jest szansa na dobrowolne podjęcie leczenia). Niestety, najbliżsi uzależnionego nie mogą złożyć tego typu wniosku (mogą jednak wnioskować o to we właściwej gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych).

Skierowanie na leczenie

W toku postępowania sąd weryfikuje przedstawione dowody, przesłuchuje świadków (np. najbliższych uzależnionego), ustala, czy w związku z nadużywaniem alkoholu uczestnik postępowania (uzależniony) dopuszcza się choćby jednego z zachowań określonych w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, systematycznie zakłóca spokój lub porządek). Co ważne, do spełnienia obu przesłanek (medycznej i społecznej) musi dochodzić w momencie orzekania przez sąd. Sąd może skierować uzależnionego na leczenie w zamkniętym ośrodku lub terapię w poradni uzależnień. Jeśli uzależniony, na którego nałożono obowiązek poddania się leczeniu, nie stawi się w ośrodku w czasie określonym postanowieniem sądu - zostanie doprowadzony tam przez policję.

Zadanie publiczne zostało sfinansowane ze środków Miasta Bytom.

Przymusowe leczenie alkoholizmu - czy jest możliwe?

Komentarze (1)    dodaj »

  • JP3

    Takie leczenie nie ma sensu bo nie jest skuteczne, wyjdzie z terapii i idzie na wódkę.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również