Wiadomości z Bytomia

Przymusowe leczenie alkoholizmu - czy jest możliwe?

  • Dodano: 2021-11-29 06:30, aktualizacja: 2021-11-28 20:29

Alkoholizm to choroba, która stała się plagą naszych czasów. Uzależnieni zaniedbują swoje obowiązki pracownicze i rodzinne, będąc pod wpływem alkoholu stanowią niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego, sami często biorą udział  w bójkach i awanturach.

Czy istnieją narzędzia, którymi można zmusić alkoholika do poddania się leczeniu?

Jak podkreślają specjaliści z dziedziny uzależnień - dla wyjścia z nałogu istotna jest wola samego uzależnionego. Najlepsze efekty terapii osiąga się przy współpracy na linii uzależniony-terapeuta. 

Polskie prawo nie przewiduje możliwości zmuszenia alkoholika do poddania się leczeniu odwykowemu. Istnieje jedynie możliwość zobowiązania uzależnionego do podjęcia terapii. Sąd może w tym przedmiocie wydać postanowienie, w którym zobowiąże uzależnionego do rozpoczęcia leczenia. Wniosek o wydanie takiego postanowienia może złożyć tylko prokurator oraz gminna/miejska komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Do wniosku powinna być dołączona dokumentacja (np. notatki policyjne sporządzone w ramach interwencji podczas awantury wywołanej przez alkoholika, opinia psychologa, który pomaga dzieciom uzależnionego czy dowody opłacenia pobytów w izbie wytrzeźwień) oraz wynik badania  biegłego (ocenia on, czy problem alkoholowy dotyczy badanego oraz w jakim stopniu wpływa na jego rodzinę i otoczenie oraz czy jest szansa na dobrowolne podjęcie leczenia). Niestety, najbliżsi uzależnionego nie mogą złożyć tego typu wniosku (mogą jednak wnioskować o to we właściwej gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych).

Skierowanie na leczenie

W toku postępowania sąd weryfikuje przedstawione dowody, przesłuchuje świadków (np. najbliższych uzależnionego), ustala, czy w związku z nadużywaniem alkoholu uczestnik postępowania (uzależniony) dopuszcza się choćby jednego z zachowań określonych w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, systematycznie zakłóca spokój lub porządek). Co ważne, do spełnienia obu przesłanek (medycznej i społecznej) musi dochodzić w momencie orzekania przez sąd. Sąd może skierować uzależnionego na leczenie w zamkniętym ośrodku lub terapię w poradni uzależnień. Jeśli uzależniony, na którego nałożono obowiązek poddania się leczeniu, nie stawi się w ośrodku w czasie określonym postanowieniem sądu - zostanie doprowadzony tam przez policję.

Zadanie publiczne zostało sfinansowane ze środków Miasta Bytom.

Przymusowe leczenie alkoholizmu - czy jest możliwe?

Komentarze (1)    dodaj »

  • JP3

    Takie leczenie nie ma sensu bo nie jest skuteczne, wyjdzie z terapii i idzie na wódkę.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.