Wiadomości z Bytomia

Prezydent Mariusz Wołosz uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium

  • Dodano: 2021-07-27 10:30

Prezydent Bytomia podczas sesji Rady Miejskiej 26 lipca przedstawił Raport o stanie miasta.

Rok 2020 r. upłynął w Bytomiu pod znakiem walki z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa oraz na realizacji wielu zaplanowanych inwestycji. Bytomscy radni udzielili prezydentowi wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok.

Prezydent Bytomia wraz ze swoimi zastępcami, Skarbnikiem i Sekretarzem przedstawił raport, w którym podsumował działania podjęte w roku poprzednim. Tegoroczny raport o stanie miasta jest nietypowy, ponieważ w znacznej części podsumowuje działania, jakie podejmowała gmina w walce z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa.

Staraliśmy się nieść wsparcie wszędzie tam, gdzie pojawiły się ogniska koronawirusa, gdzie brakowało środków dezynfekcyjnych, sprzętu medycznego, środków finansowych czy po prostu obecności drugiego człowieka - mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. - Raport o stanie miasta zawiera podsumowanie nie tylko sytuacji epidemicznej w Bytomiu w 2020 r. Zawiera również zestawienie podjętych działań inwestycyjnych, stanu finansów miasta, działań w zakresie kultury i sportu, oświaty, ochrony środowiska, pomocy społecznej czy partycypacji społecznej - mówił Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia, prezentując raport o stanie miasta Bytomia w 2020 roku.

Poszczególne wątki dokumentu związane m.in. z infrastrukturą komunalną, gospodarką, bezpieczeństwem miasta, gospodarowaniem odpadami, zdrowiem, mieszkalnictwem, edukacją, kulturą i sportem omówił prezydent oraz jego zastępcy: Michał Bieda, Adam Fras i Waldemar Gawron. Debata nad problematyką przedstawioną w raporcie o stanie miasta trwała kilka godzin. Po jej zakończeniu, radni udzielili wotum zaufania prezydentowi Mariuszowi Wołoszowi.

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w pracę nad utworzeniem raportu o stanie miasta. Wszystkim radnym dziękuję za udzielenie zaufania - podsumował prezydent Mariusz Wołosz.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej (26 lipca) radni przyjęli także uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bytomia za 2020 r. Na koniec, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bytomiu, radni udzielili Prezydentowi Bytomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Następna informacja

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.