Wiadomości z Bytomia

Prestiżowe wyróżnienie dla Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

  • Dodano: 2021-04-06 06:30, aktualizacja: 2021-04-05 13:52

Muzeum Górnośląskie dołączyło do prestiżowego grona.

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wpisało jedną z najważniejszych placówek kulturalnych w województwie śląskim do Państwowego Rejestru Muzeów.

- To wspaniała i przyznam, że wyczekiwana od chwili złożenia wniosku, wiadomość dla całego naszego zespołu - mówi Iwona Mohl, dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. - Wpis do Państwowego Rejestru Muzeów jest potwierdzeniem nie tylko znaczenia posiadanych zbiorów, lecz także wysokiego poziomu merytorycznego prowadzonej przez nas działalności oraz standardów bezpieczeństwa zbiorów - podkreśla dyrektor Iwona Mohl.

Wieloletnie starania zakończone sukcesem

Muzeum Górnośląskie od lat starało się o wpis do Państwowego Rejestru Muzeów. W końcu się to udało, a w uzasadnieniu Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu uznało wysoki poziom merytorycznej działalności i znaczenie gromadzonych zbiorów bytomskiego muzeum.

Przypomnijmy, że Muzeum Górnośląskie w Bytomiu jest liczącą się w kraju placówką. Buduje ją największy w regionie zasób muzealiów o unikatowej w skali kraju randze z zakresu: Archeologii, Etnografii, Historii, Przyrody i Sztuki, oraz zespół o doskonałych kwalifikacjach, czego dowodem są liczne wyróżnienia i nagrody przyznawane placówce za projekty merytoryczne i edukacyjne.

Warto dodać, że wpis do Państwowego Rejestru Muzeów poszerza także możliwości pozyskiwania muzealiów, aplikowanie do programów ministerialnych dedykowanych wyłącznie muzeom rejestrowanym.

W Państwowym Rejestrze Muzeów jest 135 placówek muzealnych

Rejestr Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu jest prowadzony dla muzeów gromadzących zbiory o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa kultury i spełniających wysokie kryterium działalności merytorycznej. Muzeum wpisane do rejestru uzyskuje numer rejestracyjny i uprawnione jest do używania nazwy "Muzeum rejestrowane". Warto dodać, że Muzeum Górnośląskie jest 135. placówką muzealną w Polsce wpisaną do tego rejestru.

Muzeum ma już 111 lat

Początki Muzeum Górnośląskiego sięgają 1910 roku. W 1931 roku zbiory muzeum zaczęto przenosić do nowej siedziby, a oficjalne otwarcie Górnośląskiego Muzeum Krajowego miało miejsce 24 października 1932 roku. Funkcjonowało w nim wówczas pięć działów: Dziejów Pierwotnych i Prehistorii, Etnografii i Historii Miasta, Sztuki, Przyrody oraz Etnologii. Ponadto funkcjonowała tutaj również Archeologiczna Pracownia Konserwatorska, Biblioteka Muzealna, Referat ds. Ochrony Przyrody i filia Urzędu Ochrony Zabytków Archeologicznych.

Warto dodać, że nad obiektem, który zarządzany i utrzymywany był przez miasto, pieczę od kwietnia 1937 roku przejęła prowincja górnośląska, jednak gmach pozostał nadal własnością miasta. Istotne zmiany zaszły w Muzeum po II wojnie światowej, kiedy Bytom znalazł się w granicach Polski. Wówczas dzięki pracom zabezpieczającym, ale również rewindykacyjnym udało się nie tylko uratować, ale także odzyskać część kolekcji bytomskich i katowickich - po zlikwidowanym w 1939 roku przez Niemców Muzeum Śląskim - co umożliwiło reaktywowanie placówki muzealnej w Bytomiu. To właśnie w Muzeum Śląskim w Bytomiu już 10 maja 1946 roku zorganizowano wystawę poświęconą historii powstań śląskich, a w kolejnych latach rozszerzano zakres działalności muzeum, które w 1950 roku przyjęło - istniejącą do dziś nazwę - Muzeum Górnośląskie.

Dzisiaj w tej placówce muzealnej funkcjonuje 5 działów: Archeologii, Etnografii, Historii, Przyrody i Sztuki oraz działy pomocnicze, a olbrzymie zbiory oraz specjalistyczna biblioteka, w której znajduje się około 61 tys. woluminów, podkreślają rangę Muzeum Górnośląskiego, jako jednej z najważniejszych instytucji kulturalnych w regionie i kraju.

W 2020 roku z okazji 110. rocznicy działalności Muzeum w Bytomiu, wydobyto na światło dzienne kamień węgielny, wmurowany w 1929 roku

Po wydobyciu granitowego kamienia z datą"1929”, okazało się, że umieszczona w nim jest metalowa tuba tzw. kapsuła czasu wmurowana 18 czerwca 1929 roku przy udziale władz miejskich.

W kapsule czasu oprócz aktu erekcyjnego podpisanego przez uczestników uroczystości, pracownicy Muzeum Górnośląskiego znaleźli aktualne wydania gazet, dokumenty dotyczące działalności Miejskiej Kasy Oszczędności, zestaw obiegowych monet, plan Bytomia, wykaz członków Rady Miejskiej i Zarządu Miasta Bytomia, a także wykazy aktualnych cen materiałów budowlanych i produktów spożywczych.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również