Wiadomości z Bytomia

Opłaty można uregulować przez internet!

  • Dodano: 2020-04-07 09:00

Uwaga mieszkańcy! Opłatę komunikacyjną, przekształceniową, za wieczyste użytkowanie, a także podatki od środków transportowych czy nieruchomości można zapłacić przez internet bez dodatkowych opłat i prowizji.

Opłaty komunikacyjne można wnosić na rachunek bankowy:
 

Urząd Miejski w Bytomiu
Getin Noble Bank S.A. Oddział Bytom
83 1560 1049 0000 9030 0005 1440

Dowód wpłaty po wydrukowaniu potwierdzenia należy dołączyć do wniosku o rejestrację  lub prawo jazdy, pozwolenie, legitymację instruktora.

REJESTRACJA  FABRYCZNIE  NOWEGO POJAZDU:
- samochód -  180,50 zł        
- przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl -  121,50 zł         
- motorower - 111,50 zł        
         
PRZEREJESTROWANIE POJAZDU Z INNEGO URZĘDU ( SPOZA BYTOMIA):
- samochód -  180,50 zł         
- przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl - 121,50 zł         
- motorower - 111,50 zł        

PRZEREJESTROWANIE POJAZDU Z TERENU BYTOMIA:
- samochód - 81,00 zł       
 - przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl - 81,00 zł         
- motorower - 81,00 zł         

REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY:
- samochód - 256,00 zł        
- motocykl - 197,00 zł       
- przyczepa/ ciągnik rolniczy - 121,50 zł   
- motorower - 111,50 zł   

 REJESTRACJA CZASOWA- BADANIE TECHNICZNE/PRZEWÓZ – CZERWONE TABLICE:
- samochód - 62,00 zł
- przyczepa - 40,75 zł
- motorower, ciągnik rolniczy, motocykl - 37,75 zł

REJESTRACJA CZASOWA – WYWÓZ  ZA GRANICĘ:
- samochód - 112,00 zł
- przyczepa/ ciągnik rolniczy, motocykl - 65,75 zł
- motorower - 55,75 zł

WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO:
- z pozwoleniem czasowym - 73,50 zł
- bez pozwolenia czasowego - 54,50 zł

WTÓRNIKI TABLIC REJESTRACYJNYCH - cena uzależniona od posiadanego rodzaju - wzoru tablic:
- prawo jazdy - 100,50 zł
- prawo jazdy międzynarodowe - 35,50 zł
- pozwolenie na tramwaj - 30,50 zł
- zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne - 50,00 zł
- legitymacja instruktora nauki jazdy - 50,00 zł.

Oto poszczególne numery kont, na które należy wpłacać pieniądze:
-    rachunek bankowy nr: 86 1560 1049 0000 9030 0028 7096 bądź numer rachunku nadany indywidualnie każdemu podatnikowi (wskazany m.in.: w decyzji ustalającej bądź określającej wysokość zobowiązania podatkowego) - dotyczy podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego;

-    rachunek bankowy nr: 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440 bądź numer rachunku nadany indywidualnie każdemu klientowi (wskazany w zaświadczeniu w sprawie opłaty przekształceniowej) - dotyczy opłaty przekształceniowej, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania i czynszu dzierżawnego gruntów gminy Bytom oraz nabycia nieruchomości gminy Bytom; opłaty za karty wędkarskie; opłat komunikacyjnych: prawo jazdy, dowód rejestracyjny, opłata ewidencyjna; opłaty za egzamin z topografii, opłaty za licencję taxi, opłaty za zezwolenie bądź zaświadczenie na transport, opłaty za działalność gospodarczą: koncesje alkoholowe, licencje, opłaty stałe; opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wyrysy
i wypisy z operatu ewidencyjnego;

-    rachunek bankowy nr: 68 1560 1049 0000 9030 0005 1613 bądź numer rachunku nadany indywidualnie każdemu klientowi (wskazany w zaświadczeniu w sprawie opłaty przekształceniowej) - dotyczy opłaty przekształceniowej, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania i czynszu dzierżawnego gruntów Skarbu Państwa, nabycia nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłaty za udzielenie informacji z ewidencji PESEL;

-    rachunek bankowy nr: 60 1560 0013 0383 0201 0000 0001 - dotyczy opłaty skarbowej;

-    rachunek bankowy nr: 31 1560 0013 0383 0205 0000 0005 - dotyczy opłaty eksploatacyjnej.

Ponadto zgodnie z ustawą antykryzysową, która weszła w życie 31 marca zmieniono terminy m.in. wnoszenia opłaty przekształceniowej i opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. W ustawie z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w art 15j oraz art. 53 zmieniono terminy m.in. wnoszenia opłaty przekształceniowej i opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Zgodnie z art. 15j - Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

Z kolei art. 53 – W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139) w art. 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.”.


Źródło: UM Bytom

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.