Wiadomości z Bytomia

Nowe zasady segregacji odpadów

  • Dodano: 2018-03-02 14:45

W związku z wprowadzeniem w naszym mieście nowych zasad zbierania odpadów z nieruchomości, przedstawiamy jak zmienia się system gospodarowania odpadami.

Podstawową zmianą, jaką wskazują przepisy prawa w tym zakresie, jest odejście od zbiórki odpadów komunalnych w trzech pojemnikach i wprowadzenie systemu pięciopojemnikowego.

Pięć kolorów pojemników oznacza, że zbierać w nich będziemy:
- papier,
- szkło,
- odpady biodegradowalne,
- tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,
- odpady zmieszane.

Utrzymany zostanie, jak do tej pory, nielimitowany odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ramach zgłoszeń do Urzędu Miejskiego oraz przydziału kontenerów. Odpady zielone odbierane będą od marca do listopada, po zgłoszeniu zamiaru skorzystania z usługi, w każdy drugi wtorek miesiąca (w zabudowie wielorodzinnej 4 razy w sezonie).

Zmianie ulega sposób odbioru odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. Odbiór odpadów będzie realizowany w ramach tzw. wystawek, z miejsc ich zbierania w pobliżu pojemników i altanek śmietnikowych, w każdy piątek dla zabudowy wielorodzinnej.

Dzień odbioru z nieruchomości jednorodzinnych ustalany będzie według harmonogramu - należy wystawić odpady wielkogabarytowe przed posesję. Pozostałe wytworzone w gospodarstwie domowym odpady można przekazać w ramach mobilnej zbiórki.

Będą one organizowane w każdej dzielnicy naszego miasta raz w miesiącu, w sobotę. Przeterminowane leki można przynieść do wyznaczonych aptek. Wszystkie inne odpady problemowe można oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy składowisku odpadów Al. Jana Pawła II.

Autor: AK

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.