Wiadomości z Bytomia

Nowe komputery dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej

  • Dodano: 2020-08-12 09:45

291 komputerów, 23 rzutniki oraz 69 urządzeń wielofunkcyjnych trafi do podopiecznych bytomskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka oraz do dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych.

Przedsięwzięcie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który na ten cel pozyskał dotację w wysokości ponad miliona złotych w ramach projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”. Komputery mają służyć wsparciu procesu edukacji oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży znajdującej się pod opieką rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Oprócz sprzętu elektronicznego do placówek trafią także jednorazowe maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekujące. Obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przeprowadza procedurę wyboru dostawców.

Projekt jest finansowany ze środków Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również