Katalog firm

dodaj firmę

MOPR - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Bytom

Adres i telefon

ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom
Godziny otwarcia: nieczynne
 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00
 • Wtorek: 7:30 - 15:30
 • Środa: 7:30 - 15:30
 • Czwartek: 7:30 - 15:30
 • Piątek: 7:30 - 14:00
 • Sobota: nieczynne
 • Niedziela: nieczynne

Oferta

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu znajduje się przy ulicy Strzelców Bytomskich 16. Dyrektorem MOPR w Bytomiu jest Adam Tomaszewski.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ma na celu pomoc najbardziej potrzebującym w mieście. To właśnie w MOPR można uzyskać wszelkiego rodzaju świadczenia pieniężne jak i niepieniężne.

Poza szeroko rozumianą pomocą społeczną Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje także zadania w zakresie:

 • pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych (świadczenia pielęgnacyjne i usługi opiekuńcze, Środowiskowe Domy Samopomocy, Dom Pomocy Społecznej, dofinansowania ze środków PFRON)
 • wsparcie dla rodzin z dziećmi (zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, rodzicielstwo zastępcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka) 
 • dodatki mieszkaniowe i energetyczne
 • pomoc socjalna dla uczniów (stypendia socjalne, zasiłek szkolny)
 • noclegownia
 • Klub Integracji Społecznej

Godziny pracy kasy (ul. Strzelców Bytomskich 16, pokój 9):

 • poniedziałek 10.00 - 15.30, przerwa 12.30 - 13.00
 • wtorek         10.00 - 14.00, przerwa 11.30 - 12.00
 • środa           10.00 - 14.00, przerwa 11.30 - 12.00
 • czwartek      10.00 - 14.00, przerwa 11.30 - 12.00
 • piątek          10.00 - 12.30, przerwa 11.00 - 11.30

PRZYJMOWANIE STRON W RAMACH SKARG I WNIOSKÓW PRZEZ KIEROWNIKÓW OŚRODKA

 • PS - Dział Pomocy Środowiskowej - środa 10.00-12.00
 • PR - Dział Realizacji Świadczeń - środa 9.00-11.00
 • DS - Dział Pomocy Instytucjonalnej i Dochodzenia Opłat - poniedziałek 11.00-13.00
 • DU  - Klub Integracji Społecznej - poniedziałek 9.00-12.00
 • DN - Noclegownia - poniedziałek 10.00-12.00
 • DR – Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych - środa 10.00-12.00
 • SR - Dział Świadczeń Rodzinnych - poniedziałek 11.00-13.00
 • SN - Dział Świadczeń Alimentacyjnych i Dochodzenia Należności - poniedziałek 11.00-13.00
 • SDU - Dział Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów - środa 12.00-14.00
 • DD - Dział Wsparcia Rodziny - środa 10.00-12.00
 • Przewodnicząca PZON - wtorek 10.00-11.30

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dzieli się na działy:

Komórka organizacyjna

Adres/kontakt

Dodatkowe informacje

SR - Dział Świadczeń Rodzinnych

kierownik
Małgorzata Podlewska

ul. Strzelców Bytomskich 21, I piętro
informacja - tel. 32 388 86 16
e-mail: sr@mopr.bytom.pl

przyjmowanie stron:

poniedziałek od 8.00 do 17.00
od wtorku do czwartku od 8.00 do 15.30
piątek od 8.00 do 14.00

kierownik przyjmuje strony:
w poniedziałek od 11.00 do 13.00

SO - Zespół Obsługi Świadczeń Socjalnych

koordynator
Małgorzata Skraboń

ul. Strzelców Bytomskich 21, parter
informacja - tel. 32 388 86 16

poniedziałek od 8.00 do 16.30
od wtorku do czwartku od 8.00 do 15.00
piątek od 8.00 do 13.30

SN - Dział Świadczeń Alimentacyjnych i Dochodzenia Należności

kierownik
Katarzyna Janak

ul. Strzelców Bytomskich 21, II piętro
informacja - tel. 32 388 86 16
e-mail: sn@mopr.bytom.pl

przyjmowanie stron:

ul. Strzelców Bytomskich 21
poniedziałek od 8.00 do 16.30
od wtorku do czwartku od 8.00 do 15.00
piątek od 8.00 do 13.30

kierownik przyjmuje strony:
w poniedziałek od 11.00 do 13.00

SDU - Dział Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów

kierownik
Sylwia Głodkowska

ul. Strzelców Bytomskich 21
telefony w sprawie dodatków mieszkaniowych, energetycznych, dodatku osłonowego, stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego, programu 3+ Liczna Rodzina oraz Karty Dużej Rodziny:
32 438-65-03,
32 438-65-02,
32 388-95-65,
32 388-95-66,
32 388-86-30

e-mail:
sprawy dot. dodatków mieszkaniowych i energetycznych
sd@mopr.bytom.pl

sprawy dot. stypendiów i zasiłków szkolnych oraz Karty Dużej Rodziny
su@mopr.bytom.pl

przyjmowanie stron:

ul. Strzelców Bytomskich 21, pokój 8
poniedziałek od 8.00 do 16.30
od wtorku do czwartku od 8.00 do 15.00
piątki od 8.00 do 13.30

kierownik przyjmuje strony:
w środę od 12.00 do 14.00

SI - Zespół Obsługi Informatycznej

koordynator
Marcin Marek

ul. Strzelców Bytomskich 16, I piętro
tel. 32 388-67-38
e-mail: informatycy@mopr.bytom.pl

 

PR - Dział Realizacji Świadczeń

kierownik
Agnieszka Szklarz

ul. Strzelców Bytomskich 16, I piętro
tel. 32 388-67-28
e-mail: pr@mopr.bytom.pl

 

wew. 728 - kierownik działu

wew. 732 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, współpraca ze szkołami w zakresie dożywiania

wew. 729 - informacje w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne, pogrzebów

PS - Dział Pomocy Środowiskowej

kierownik
Krzysztof Skuza

ul. Strzelców Bytomskich 16, I piętro
informacja – 32 388-67-22
e-mail: ps@mopr.bytom.pl

przyjmowanie stron:
poniedziałek 8.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-14.00

pracownicy socjalni przyjmują:
poniedziałek - 14.00-16.30
wtorek-piątek - 8.00-10.00

kierownik przyjmuje strony
w środę w godzinach 10.00-12.00

Zespół psychiatryczno-środowiskowy
ul. Piłsudskiego 67, tel. 32 832 92 90

godziny przyjmowania stron:
poniedziałek-piątek 8.00 - 11.00

OIK - Ośrodek Interwencji Kryzysowej

kierownik
Ewa Kmak

ul. Wrocławska 46
telefony:
centrala 32 438-89-50
psycholodzy, terapeuci 32 438-89-52
interwencyjny 533-302-078

e-mail: oik@mopr.bytom.pl

Udzielanie schronienia całodobowo

przyjmowanie osób, rodzin:
poniedziałek-piątek
7.30-20.00

kierownik przyjmuje
we wtorki w godzinach
10.00-12.00

ZI - Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Siedziba:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Wrocławska 46

tel. 32 438-89-53
e-mail: zespol@mopr.bytom.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku

przewodnicząca przyjmuje
we wtorki od 9.00-12.00

FK - Dział Finansowo Księgowy

główny księgowy
Iwona Buksińska

ul. Strzelców Bytomskich 16, II piętro
telefony:
32 388-67-45
32 388-67-46
32 388-67-47
32 388-67-48
32 388-67-49

e-mail: fk@mopr.bytom.pl

KASA PARTER
- w poniedziałki, środy i piątki wyłącznie wypłaty świadczeń klientom Ośrodka*,
- we wtorki oraz czwartki będą przyjmowane wszelkie wpłaty od klientów Ośrodka,
- we wtorki oraz czwartki umożliwia się dokonywanie wypłat,
klienci, którzy będą dokonywać wpłat będą mieli pierwszeństwo przed klientami odbierającymi świadczenia;
* nie dotyczy opiekunek regulujących odpłatność za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne.

wypłata zasiłków celowych, świadczeń dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, przyjmowanie wpłat z różnych tytułów, obsługa kasowa Ośrodka, wypłata świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, zasiłków stałych i okresowych, przyjmowanie wpłat za karty parkingowe, obsługa kasowa PFRON

czynna:
poniedziałek 9.30-15.30
wtorek-czwartek 9.30-14.00
piątek 9.30-12.30

DK - Dział Kadr i Obsługi Kancelaryjnej

kierownik
Urszula Suliga

ul. Strzelców Bytomskich 16, I piętro
  informacja - 32 388-67-25
e-mail: dk@mopr.bytom.pl

Kancelaria Ośrodka
Strzelców Bytomskich 16, parter
tel. 32 388-67-00
faks 32 281-80-93
e-mail:
kancelaria@mopr.bytom.pl
mopr@mopr.bytom.pl
sekretariat@mopr.bytom.pl

przyjmowanie interesantów:
poniedziałek 8.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-14.00

DA - Dział Administracyjny

p.o. kierownika
Ewa Gryglewicz

ul. Strzelców Bytomskich 16, II piętro
tel. 32 388-67-54
e-mail: da@mopr.bytom.pl

Zamówienia publiczne:
tel. 32 388-67-51
e-mail: dz@mopr.bytom.pl

Magazyn MOPR

wydawanie pomocy rzeczowych
czynny:
poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00
przerwa 11.00-12.00
(obsługa wewnętrznych placówek MOPR)

DD - Dział Wsparcia Rodziny

kierownik
Anna Hecht-Gil

ul. Strzelców Bytomskich 21, III piętro
informacja – 32 388-61-52
Pracownicy socjalni – 32 388-61-50
e-mail: dd@mopr.bytom.pl

przyjmowanie stron przez pracowników socjalnych:
poniedziałek - 14.00-16.30
wtorek-piątek - 8.00-10.00

DS - Dział Pomocy Instytucjonalnej
i Dochodzenia Opłat


kierownik
Beata Baran

ul. Strzelców Bytomskich 16, parter
informacja – 32 388-95-75
Pracownicy socjalni – 32 388-67-14
e-mail: ds@mopr.bytom.pl

Godziny pracy:
poniedziałek – 7.30-17.00
wtorek-czwartek – 7.30-15.30
piątek – 7.30–14.00

przyjmowanie stron przez pracowników socjalnych:
poniedziałek - 14.00-16.30
wtorek-piątek - 8.00-10.00
Pracownicy socjalni przyjmują w budynku przy
ul. Strzelców Bytomskich 16, parter, pokój nr 14

kierownik przyjmuje strony:
poniedziałek - 11.00-13.00

DR - Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

kierownik
Joanna Domoracka

ul. Strzelców Bytomskich 16, parter
tel. 32 388-67-03
e-mail: dr@mopr.bytom.pl

Godziny pracy:
poniedziałek – 7.30-17.00
wtorek-czwartek – 7.30-15.30
piątek – 7.30–14.00

przyjmowanie stron w sprawie dofinansowań ze środków PFRON oraz Bytomskiej Karty Seniora
i Ogólnopolskiej Karty Seniora:

poniedziałek - 14.00-16.30
wtorek-piątek - 8.00-12.00

(pokój nr 3)

kierownik przyjmuje strony:
w środę od 10.00 do 12.00
(pokój nr 13)

 

DO - Zespół Organizacji, Kontroli i Sprawozdawczości

koordynator
Piotr Kuźniecow

ul. Strzelców Bytomskich 16, parter
tel. 32 388-67-11
e-mail: do@mopr.bytom.pl

 

DI - Inspektor ds. przeciwpożarowych

Zbigniew Łata

 

 

SE - Dział Planowania, Koordynowania i Realizacji Projektów

kierownik
Bernadeta Szwarc

ul. Strzelców Bytomskich 16, I piętro
tel. 32 388-67-43
e-mail: se@mopr.bytom.pl

 

ZP - Zespół Radców Prawnych

Jolanta Wojewoda

ul. Strzelców Bytomskich 16, II piętro
tel. 32 388-67-50
e-mail: radca@mopr.bytom.pl

 

DB - Inspektor ds. BHP

Małgorzata Fiedorczuk

ul. Strzelców Bytomskich 16, II piętro, pokój nr 130
tel. 32 388-67-33
e-mail: bhp@mopr.bytom.pl

 

PZON - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

przewodnicząca
Anita Korasadowicz

Siedziba:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu
ul. Łużycka 12
tel. 32 388-67-06, 32 388-67-04,
32 388-67-05, 32 388-67-10
e-mail: pzon@mopr.bytom.pl

Przyjmowanie stron:
poniedziałek - 8.30-16.30
wtorek-czwartek - 8.00-14:00
W PIĄTKI STRON NIE PRZYJMUJEMY

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Bytomiu wydaje orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich.

DU - Klub Integracji Społecznej

kierownik
Barbara Ender

ul. Powstańców Warszawskich 14,
tel. 32 281-01-85
e-mail: kis@mopr.bytom.pl

 

DN - Noclegownia
DG - Ogrzewalnia

kierownik
Aneta Herman

ul. Kosynierów 26,
tel. 32 387-63-89
e-mail: noclegownia@mopr.bytom.pl

 

DY - Inspektor Ochrony Danych

Robert Osypka

ul. Strzelców Bytomskich 16, II piętro, pokój nr 130
tel. 32 388-67-37
e-mail: iod@mopr.bytom.pl

 

DP - Specjalista ds. społecznych

Anna Kodrębska

ul. Orzegowska 20a
tel. 32 438-65-99
e-mail: kodrebskaa@mopr.bytom.pl

 

 

Galeria

Polecenia (1)

Dodaj opinię
 • MOPR - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie posiada prezentację w katalogu firm portalu miejskiego Bytomia od 2010 roku. Czy polecasz tą firmę? Dodaj opinię w portalu miejskim.

Napisali o nas

123następna »

Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.