Wiadomości z Bytomia

Mieszkańcy przedstawili swoje propozycje dotyczące rewitalizacji ulicy Mickiewicza

  • Dodano: 2020-11-20 06:30, aktualizacja: 2020-11-19 21:35

Do 17 listopada można było zgłaszać swoje uwagi i sugestie do projektów zagospodarowania poszczególnych obszarów, dotyczących rewitalizacji ulicy Mickiewicza.

Wśród najczęściej pojawiających się propozycji i zmian związanych z przedsięwzięciem było: zwiększenie liczby miejsc parkingowych, instalacja monitoringu, montaż luster na skrzyżowaniach dróg, a także zabezpieczenie przed dewastacją zieleńców i drzew, która mają zostać posadzone przy ul. Mickiewicza. Mieszkańcy zwracali również uwagę na sprawę budowy wybiegu dla psów, poprawę istniejącej już infrastruktury, a także rodzaj planowanych nasadzeń przy ul. Mickiewicza i terenach sąsiadujących, proponując, aby z części nasadzeń zrezygnowano, zaś w innym miejscu zwiększono liczbę nowych drzew czy krzewów.

- Udział bytomian w konsultacjach społecznych pokazuje, że chcą uczestniczyć w życiu miasta i mieć wpływ na wprowadzane zmiany w mieście. Cieszy nas, że mieszkańcy tak chętnie zgłaszali swoje uwagi i sugestie związane z rewitalizacją ul. Mickiewicza – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. To ważne, bowiem realizowane inwestycje mają służyć mieszkańcom, dlatego tak istotny jest głos bytomian przy tego typu przedsięwzięciach – dodaje Michał Bieda.

- Wpłynęło do nas w sumie kilkadziesiąt sugestii i uwag dotyczących projektu zagospodarowania poszczególnych obszarów ul. Mickiewicza. Po zapoznaniu się z wszystkimi propozycjami część z nich zostanie poddana dalszej analizie pod kątem możliwości realizacji – mówi Paweł Wittich, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.

Warto podkreślić, że część z propozycji dotyczących między innymi: zwiększenia liczby miejsc parkingowych, a także modernizacji nawierzchni jezdni ulicy Mickiewicza w ramach projektu rewitalizacji nie może zostać wykonana, ponieważ w ramach pozyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, nie mogą być realizowane inwestycje w infrastrukturę drogową. Przypomnijmy także, że na wniosek mieszkańców oraz społeczników skupionych wokół "Inicjatywy ulicy Mickiewicza" głównym założeniem projektu jest między innymi: rewitalizacja terenów zielonych na ul. Mickiewicza, a projekt przewiduje wymianę gruntu, nasadzenie roślin oraz wygrodzenie zieleńców.

W ramach projektu Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza, remontu doczekają się budynki wspólnot mieszkaniowych, chodniki, a także zagospodarowane zostaną tamtejsze podwórka i zieleńce. Projekt podzielono na poszczególne obszary.

  • W Obszarze 1 obejmującym ul. Mickiewicza od ul. Prusa do ul. Powstańców Śląskich, zaproponowano przebudowę zieleńców, uzupełnienie przestrzeni o żywopłoty oraz donice z bylinami, które mieszańcy sami mogliby pielęgnować, a także poszerzenie dojść do miejsc parkingowych.
  • W Obszarze 2 w podwórku ul. Mickiewicza 21- 23 sugerowano nowe nasadzenia, donice z zielenią, naprawę nawierzchni, postawienie wiaty rowerowej , oraz poszerzenie dojść do miejsc parkingowych.
  • Ciekawie prezentuje się zagospodarowanie Obszaru 3, gdzie od strony ul. Orląt Lwowskich ma powstać ogród społeczny. Mówiono o potrzebie wytyczenia tam nowego chodnika, zainstalowanie nowych ławek. oświetlenia i monitoringu. Będzie to też dobre miejsce do założenia łąki kwietnej.
  • W Obszarze 4a przy ul. Orląt Lwowskich od ul. Kossaka do pl. Słowiańskiego (strona południowa), zaplanowano przebudowę chodników, podobnie jak w Obszarze 4b przy ul. Mickiewicza, od ul. Powstańców Śląskich do ul. Białego.
  • Z kolei rewitalizację zieleni poprzez nowe nasadzenia, założenie łąki kwietnej i modernizację małej architektury zaplanowano w Obszarze 5 obejmującym ul. Orląt Lwowskich od ul. Mickiewicza do pl. Słowiańskiego (strona północna).

Warto wspomnieć, że przedmiotem projektu jest też remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych przy Mickiewicza 5, 10, 11/Orląt Lwowskich 7, Mickiewicza 12, 16, 18/Orląt Lwowskich 5a, Mickiewicza 19, 21, 23, 38/ Powstańców Śląskich 5 (w tym takich jak: klatki schodowe, elewacje, dachy, instalacje, stolarka, bramy wjazdowe na podwórka), a także zagospodarowanie przestrzeni: przynależnych do poszczególnych wspólnot mieszkaniowych przy ul. Mickiewicza, Orląt Lwowskich i Powstańców Śląskich. Dodatkowo w jednym z lokali zostanie utworzona świetlica, a do utrzymania zieleni zapewniony będzie system retencji wody deszczowej.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również