Wiadomości z Bytomia

Mieszkańcy przedstawili swoje propozycje dotyczące rewitalizacji ulicy Mickiewicza

  • Dodano: 2020-11-20 06:30, aktualizacja: 2020-11-19 21:35

Do 17 listopada można było zgłaszać swoje uwagi i sugestie do projektów zagospodarowania poszczególnych obszarów, dotyczących rewitalizacji ulicy Mickiewicza.

Wśród najczęściej pojawiających się propozycji i zmian związanych z przedsięwzięciem było: zwiększenie liczby miejsc parkingowych, instalacja monitoringu, montaż luster na skrzyżowaniach dróg, a także zabezpieczenie przed dewastacją zieleńców i drzew, która mają zostać posadzone przy ul. Mickiewicza. Mieszkańcy zwracali również uwagę na sprawę budowy wybiegu dla psów, poprawę istniejącej już infrastruktury, a także rodzaj planowanych nasadzeń przy ul. Mickiewicza i terenach sąsiadujących, proponując, aby z części nasadzeń zrezygnowano, zaś w innym miejscu zwiększono liczbę nowych drzew czy krzewów.

- Udział bytomian w konsultacjach społecznych pokazuje, że chcą uczestniczyć w życiu miasta i mieć wpływ na wprowadzane zmiany w mieście. Cieszy nas, że mieszkańcy tak chętnie zgłaszali swoje uwagi i sugestie związane z rewitalizacją ul. Mickiewicza – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. To ważne, bowiem realizowane inwestycje mają służyć mieszkańcom, dlatego tak istotny jest głos bytomian przy tego typu przedsięwzięciach – dodaje Michał Bieda.

- Wpłynęło do nas w sumie kilkadziesiąt sugestii i uwag dotyczących projektu zagospodarowania poszczególnych obszarów ul. Mickiewicza. Po zapoznaniu się z wszystkimi propozycjami część z nich zostanie poddana dalszej analizie pod kątem możliwości realizacji – mówi Paweł Wittich, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.

Warto podkreślić, że część z propozycji dotyczących między innymi: zwiększenia liczby miejsc parkingowych, a także modernizacji nawierzchni jezdni ulicy Mickiewicza w ramach projektu rewitalizacji nie może zostać wykonana, ponieważ w ramach pozyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, nie mogą być realizowane inwestycje w infrastrukturę drogową. Przypomnijmy także, że na wniosek mieszkańców oraz społeczników skupionych wokół "Inicjatywy ulicy Mickiewicza" głównym założeniem projektu jest między innymi: rewitalizacja terenów zielonych na ul. Mickiewicza, a projekt przewiduje wymianę gruntu, nasadzenie roślin oraz wygrodzenie zieleńców.

W ramach projektu Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza, remontu doczekają się budynki wspólnot mieszkaniowych, chodniki, a także zagospodarowane zostaną tamtejsze podwórka i zieleńce. Projekt podzielono na poszczególne obszary.

  • W Obszarze 1 obejmującym ul. Mickiewicza od ul. Prusa do ul. Powstańców Śląskich, zaproponowano przebudowę zieleńców, uzupełnienie przestrzeni o żywopłoty oraz donice z bylinami, które mieszańcy sami mogliby pielęgnować, a także poszerzenie dojść do miejsc parkingowych.
  • W Obszarze 2 w podwórku ul. Mickiewicza 21- 23 sugerowano nowe nasadzenia, donice z zielenią, naprawę nawierzchni, postawienie wiaty rowerowej , oraz poszerzenie dojść do miejsc parkingowych.
  • Ciekawie prezentuje się zagospodarowanie Obszaru 3, gdzie od strony ul. Orląt Lwowskich ma powstać ogród społeczny. Mówiono o potrzebie wytyczenia tam nowego chodnika, zainstalowanie nowych ławek. oświetlenia i monitoringu. Będzie to też dobre miejsce do założenia łąki kwietnej.
  • W Obszarze 4a przy ul. Orląt Lwowskich od ul. Kossaka do pl. Słowiańskiego (strona południowa), zaplanowano przebudowę chodników, podobnie jak w Obszarze 4b przy ul. Mickiewicza, od ul. Powstańców Śląskich do ul. Białego.
  • Z kolei rewitalizację zieleni poprzez nowe nasadzenia, założenie łąki kwietnej i modernizację małej architektury zaplanowano w Obszarze 5 obejmującym ul. Orląt Lwowskich od ul. Mickiewicza do pl. Słowiańskiego (strona północna).

Warto wspomnieć, że przedmiotem projektu jest też remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych przy Mickiewicza 5, 10, 11/Orląt Lwowskich 7, Mickiewicza 12, 16, 18/Orląt Lwowskich 5a, Mickiewicza 19, 21, 23, 38/ Powstańców Śląskich 5 (w tym takich jak: klatki schodowe, elewacje, dachy, instalacje, stolarka, bramy wjazdowe na podwórka), a także zagospodarowanie przestrzeni: przynależnych do poszczególnych wspólnot mieszkaniowych przy ul. Mickiewicza, Orląt Lwowskich i Powstańców Śląskich. Dodatkowo w jednym z lokali zostanie utworzona świetlica, a do utrzymania zieleni zapewniony będzie system retencji wody deszczowej.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.