Wiadomości z Bytomia

Mieszkańcy Łagiewnik o przebudowie ulicy Cyryla i Metodego

  • Dodano: 2021-07-22 09:15

Za nami konsultacje społeczne dotyczące przebudowy ulicy św. Cyryla i Metodego.

20 lipca z mieszkańcami Łagiewnik spotkali się przedstawiciele władz miasta, Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów oraz projektanci, którzy przedstawili  koncepcję przebudowy ulicy i zakres proponowanych zmian.

- Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w konsultacjach. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, co jest dla nas kolejnym potwierdzeniem, że bytomianie chcą aktywnie uczestniczyć w życiu miasta i mieć wpływ na jego rozwój - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Dla mieszkańców, którzy nie mogli wziąć udziału w konsultacjach wykonawca przygotował kwestionariusz ankiety, w którym mogą przedstawić swoją opinię na temat zaproponowanych rozwiązań (pobierz kwestionariusz ankiety) . Można go wypełnić i przekazać swoje uwagi Miejskiemu Zarządowi Dróg i Mostów w Bytomiu.

Podczas wtorkowych konsultacji mieszkańcy Łagiewnik zgłosili swoje uwagi dotyczące rozmieszczenia miejsc parkingowych, pielęgnacji i wycinki suchych drzew, oświetlenia, przebiegu drogi rowerowej czy zwiększenia bezpieczeństwa na poszczególnych odcinkach ul. Cyryla i Metodego.

Projektant weźmie te kwestie pod uwagę podczas przygotowywania projektu. Projektowanie ul. Cyryla i Metodego potrwa do końca 2021 roku. W przyszłym roku miasto będzie starało się o dofinansowanie do realizacji przebudowy łagiewnickiej arterii.

Założenia projektowe

Zgodnie z przedstawionymi przez wykonawców założeniami projektu, głównym celem projektowanych zmian przy ul. Cyryla i Metodego jest minimalizacja ryzyka wystąpienia kolizji i wypadków z udziałem wszystkich uczestników ruchu. Jak wskazywał projektant, pochodną tych uwarunkowań była przede wszystkim konieczność redukcji prędkości na ul. Cyryla i Metodego.

- Ponieważ najmniej chronionym uczestnikiem ruchu jest pieszy, przyjęte rozwiązania są warunkowane jego komfortem i bezpieczeństwem. Podstawowym elementem przebudowy jest wydzielenie odrębnych przestrzeni dla każdego z uczestników ruchu. Umiejętna segregacja ruchu pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa - mówi projektant ABS Ochrona Środowiska Sp. z o.o.

Nadal ruch jednokierunkowy

Zaproponowano zawężenie pasa ruchu do 3 metrów szerokości dla samochodów oraz odrębną przestrzeń asfaltową dla rowerzystów w formie kontrapasa rowerowego o szerokości 1,5 metra. Takie kształtowanie przekroju wraz ograniczeniem prędkości do 30 km/h ma uspokoić ruch i zwiększyć bezpieczeństwo.

Wolniej  - bezpieczniej

W projekcie przewidziano również elementy wymuszające zmniejszenie prędkości przed sugerowanymi przejściami dla pieszych w formie odgięcia toru jazdy przed skrzyżowaniem. Dodatkowo w miejscach wymagających szczególnej ochrony z uwagi na specyfikę ruchu czy przyległe obiekty (Przedszkole Miejskie nr 45) przy skrzyżowaniu ul. Cyryla i Metodego z ul. Św. Piotra zaprojektowano wyspowe przejścia dla pieszych, które także wpłyną na poprawę bezpieczeństwa.

W projekcie przewidziano również rozległe wyniesienie skrzyżowania z ulicą Palińskiego. Ma to na celu wymusić redukcję prędkości przy skrzyżowaniu, które charakteryzuje się największym natężeniem ruchu w obszarze ul. Cyryla i Metodego.

Wzdłuż chodników projektant zaproponował zieleńce, tak, by chronić już istniejące obszary zielone. Planowana jest również przebudowa przystanków z zastosowaniem pasów ostrzegawczych i naprowadzających z myślą o osobach niewidomych oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Więcej miejsc parkingowych

Na potrzeby koncepcji przebudowy ul. Cyryla i Metodego, biuro projektowe ABS Ochrona Środowiska opracowało analizę dotyczącą natężenia ruchu oraz sprecyzowało faktyczne zapotrzebowanie na miejsca parkingowe w godzinach szczytu.

- Parkowanie przy ul. Cyryla i Metodego będzie się odbywało za pomocą specjalnie do tego wyznaczonych miejsc z formie pasów i zatok postojowych. Dodatkowo w zakres tej inwestycji wchodzą też drogi wewnętrzne. Są to drogi położne przy ul. Krzyżowej oraz drogi przy skrzyżowaniu z ul. Św. Piotra - mówił projektant ABS Ochrona Środowiska.

Zmiana organizacji ruchu

W całym kwartale ulic projektant zaproponował zmianę organizacji ruchu. Zreorganizowany zostanie ruch nie tylko na ul. Cyryla i Metodego, ale także od ul. Krzyżowej aż do ul. Piotra oraz od ul. Świętochłowickiej do ul. Armii Krajowej.

Będą to zmiany w postaci wprowadzenia dróg jednokierunkowych na większości z tych ulic za wyjątkiem ul. Ludowej i ul. Romanowskiego. Wszystkie te ulice staną się ulicami jednokierunkowymi z dopuszczeniem na nich kontraruchu rowerowego. Wyjątek stanowią ulice: Cyryla i Metodego, Armii Krajowej oraz Górnośląska, gdzie kontraruch zostanie wprowadzony jako kontrapas wyznaczony liniami przerywanymi i czerwoną nawierzchnią na jezdni.

- Ulice poprzeczne do ulicy Cyryla i Metodego: ul. Palińskiego, Górnośląska, Świętojańska, Ściegiennego, Adamka, Prosta, Lelewela staną się ulicami jednokierunkowymi ze względu na to, iż chcemy dobrze wykorzystać dostępny przekrój dróg i wprowadzić maksymalną liczbę miejsc postojowych. W zależności od geometrii drogi, będziemy wprowadzać parkowanie po obu stronach - tłumaczą projektanci.

W omawianym kwartale ulic wszystkie skrzyżowania otrzymają status dróg równorzędnych, co  będzie jednym z elementów uspokojenia ruchu. Cały ten kwartał będzie objęty strefą ograniczonej prędkości do 30 km/h.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również