Wiadomości z Bytomia

Miasto pozyskało ponad 11 mln zł na 2 kolejne projekty rewitalizacyjne

  • Dodano: 2021-07-08 07:00, aktualizacja: 2021-07-07 21:56

"Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni Nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek” i "Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia - etap II".

To dwa kolejne projekty rewitalizacyjne, na które gmina Bytom pozyskała środki z Unii Europejskiej

Łącznie obydwa projekty będą kosztować 11,6 mln zł, z czego aż 11 mln to dofinansowanie do projektów.

- Cieszę się, że kolejne projekty przygotowane przez nas zostały docenione i udało się pozyskać tak ważne środki finansowe na ich realizację. Kwota dofinansowania stanowi 95% całości kwoty, jaką wydamy na realizację tych ważnych dla mieszkańców Bytomia projektów rewitalizacyjnych - mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. - Warto podkreślić, że w obydwu projektach uwzględniono Bobrek, bowiem zrewitalizowana zostanie nie tylko Nowa Kolonia Robotnicza, ale również tereny przy ul. Zabrzańskiej, Konstytucji i Stalowej - podkreśla Mariusz Wołosz.

Odnowa Nowej Kolonii Robotniczej

Celem projektu, który realizowany będzie w Bobrku jest podniesienie funkcjonalności i atrakcyjności przestrzeni publicznych nie tylko dla aktywizacji społeczno-zawodowej, ale również, aby poprawić warunki zamieszkania mieszkańców. Projekt będzie realizowany na terenie wpisanej do rejestru zabytków Nowej Kolonii Robotniczej /w ramach projektu ujęto ulice: Żwirową, Pawła Stalmacha, Karola Jochymczyka, Karola Olszewskiego i Piotra Czajkowskiego/, a także na terenach przy ul. Zabrzańskiej 126 oraz Konstytucji 31a i 38. W ramach projektu część zabudowań gospodarczych i oficyn zostanie wyburzona, a pozostałe po nich tereny zagospodarowane poprzez budowę małej architektury, wymianę nawierzchni utwardzonych, budowę palisad, ogrodzeń, nową zieleń niską i wysoką, a także budowę infrastruktury technicznej - oświetlenia i monitoringu.

Zabytek z początku XX wieku

Osiedle robotnicze tzw. Nowa Kolonia Robotnicza położony jest w Bobrku i pochodzi z lat 1907 - 1922, kiedy powstawały budynki przeznaczone dla pracowników pobliskiej huty „Julia” oraz kopalni „Hrabina Johanna”.

Zespół budynków stanowi przykład dobrze zachowanej kolonii patronackiej z początku XX wieku i podkreśla dawny charakter przemysłowy Bobrka, gdzie już w XIX wieku rozwinął się zarówno przemysł hutniczy, jak i górniczy.

Warto dodać, że wartość projektu, który będzie realizowany w Bobrku w latach 2021-2022 wynosi 5,5 mln zł, a pozyskane dofinansowanie to ponad 5,2 mln zł. Łącznie projektem zostanie objęta powierzchnia ponad 2,2 ha.

Powstaną miejsca rekreacyjno-integracyjne

Drugim projektem, na który nasze miasto pozyskało dofinansowanie jest „Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia - etap II”. Celem tego projektu, który będzie kosztował ponad 6,1 mln jest zapewnienie mieszkańców w różnych grupach wiekowych ogólnodostępnych, przyjaznych i bezpiecznych miejsc rekreacyjno-integracyjnych. W tym celu do realizacji wybrano kilka lokalizacji na terenie naszego miasta o łącznej powierzchni prawie 17 ha, gdzie zagospodarowana zostanie przestrzeń miejska, rozbudowana infrastruktura oświetleniowa wraz z instalacją monitoringu czy powstaną elementy małej architektury.

Projektem są objęte działki przy: alei Marka Siennickiego, a także ulicach: Grabowej, Witczaka, Kochanowskiego, Stalowej, Staffa oraz w Parku Ludowym w Miechowicach,

Warto dodać, że miasto na ten projekt pozyskało ponad 5,8 mln zł, a jego realizacja jest planowana na lata 2021 - 2022.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również