Wiadomości z Bytomia

Miasto dopłaci do gospodarowania odpadami komunalnymi

  • Dodano: 2023-12-20 14:30

Podczas poniedziałkowej /18 grudnia/ sesji Rady Miejskiej, bytomscy rajcowie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia zgody na pokrycie z miejskiej kasy części kosztów wynikających z gospodarowania odpadami. Według szacunkowych wyliczeń miasto dopłaci z budżetu około 300 tys. zł do odbioru śmieci.

Przypomnijmy, że znowelizowana w 2021 roku ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach umożliwia gminom pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za odbiór śmieci, w przypadku gdy: środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, są niewystarczające do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu lub gdy celem jest obniżenie opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości.

- W Bytomiu od lat mamy do czynienia z sytuacją, w której wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu. Składa się na to kilka czynników - w tym spadek wpływów z opłat wnoszonych przez mieszkańców - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Różnice pomiędzy dochodami a wydatkami

W tym roku wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Powstała różnica wynika m.in. ze wzrostu kosztów, w tym płacy minimalnej. Wpływ na to ma również zmniejszająca się liczba mieszkańców Bytomia, co przekłada się na spadek miesięcznych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W bieżącym roku wzrosły także koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o około 100 tys. zł w związku z prowadzonymi postępowaniami w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sprawie wpływających do tutejszego organu wniosków o stwierdzenie nadpłaty w opłacie za odbiór odpadów.

Na co idą pieniądze z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują opłacenie:

  • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
  • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • obsługi administracyjnej tego systemu;
  • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi;
  • wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
  • likwidację dzikich wysypisk.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również