Wiadomości z Bytomia

Jak otrzymać dodatek osłonowy? Nowe świadczenia

  • Dodano: 2022-01-07 07:00, aktualizacja: 2022-01-06 13:12

Od 4 stycznia do 31 października 2022 roku można składać wnioski o dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Jakie jest kryterium dochodowe?

Świadczenie będzie przysługiwało gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym,
1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
* dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Jak jest wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego?

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania - wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie, tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego,
  • tradycyjnie (papierowo) wnioski będą przyjmowane w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 ( pokój nr 8).

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie od poniedziałku do piątku w godzinach:

  • poniedziałek: 8.00-16.30
  • wtorek-czwartek: 8.00-15.00
  • piątek: 8.00-13.30

Wnioski są dostępne w punkcie obsługi klienta Działu Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pokój nr 8) oraz na stronie internetowej MOPR w zakładce Druki do pobrania

Uwaga: Prosi się o prawidłowe i uważne wypełnienie wniosku oraz o wpisanie adresu poczty elektronicznej na który zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również