Wiadomości z Bytomia

Drugi etap konsultacji społecznych ul. Mickiewicza

  • Dodano: 2020-11-16 07:00, aktualizacja: 2020-11-15 16:26

Do 17 listopada można zgłaszać swoje uwagi i sugestie do projektów zagospodarowania poszczególnych obszarów, dotyczących rewitalizacji ulicy Mickiewicza.

Podczas pierwszego etapu konsultacji uczestnicy mieli okazję przemierzyć ul. Mickiewicza i tamtejsze okolice położone w obszarze rewitalizacji. Obecnie, ze względu na sytuację epidemiczną zdecydowano, że konsultacje przeprowadzone zostaną internetowo.

Swoje propozycje zmian do przedstawionych podczas wrześniowych konsultacji projektów zagospodarowania terenów, można wysyłać na adres: dti@mzdim.bytom.pl do wtorku, 17 listopada do godziny 18.00.

- Liczymy liczy na to, że mimo zmiany formy konsultacji, zaangażowanie mieszkańców ul. Mickiewicza i okolic w działania na rzecz poprawy tej części Śródmieścia nie straci swojej mocy - mówi prezydent Mariusz Wołosz.

Przypomnijmy, że w ramach projektu Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza, remontu doczekają się budynki wspólnot mieszkaniowych, chodniki, a także zagospodarowane zostaną tamtejsze podwórka i zieleńce. Projekt podzielono na poszczególne obszary.
 

  • W Obszarze 1 obejmującym ul. Mickiewicza od ul. Prusa do ul. Powstańców Śląskich, zaproponowano  przebudowę zieleńców, uzupełnienie przestrzeni o żywopłoty oraz donice z bylinami, które mieszańcy sami mogliby pielęgnować, a także  poszerzenie dojść do miejsc parkingowych.
  • W Obszarze 2  w podwórku ul. Mickiewicza 21- 23 sugerowano nowe nasadzenia,  donice z zielenią, naprawę nawierzchni, postawienie wiaty rowerowej , oraz poszerzenie dojść do miejsc parkingowych.
  • Ciekawie prezentuje się zagospodarowanie Obszaru 3, gdzie od strony ul. Orląt Lwowskich ma powstać ogród społeczny. Mówiono o potrzebie wytyczenia tam nowego chodnika, zainstalowanie nowych ławek. oświetlenia i monitoringu. Będzie to też dobre miejsce do założenia łąki kwietnej.
  • W Obszarze 4a przy ul. Orląt Lwowskich od ul. Kossaka do pl. Słowiańskiego (strona południowa), zaplanowano przebudowę chodników, podobnie jak w Obszarze 4b  przy ul. Mickiewicza, od ul. Powstańców Śląskich do ul. Białego. Z kolei rewitalizację zieleni poprzez nowe nasadzenia, założenie łąki kwietnej i modernizację małej architektury zaplanowano w Obszarze 5 obejmującym ul. Orląt Lwowskich od ul. Mickiewicza do pl. Słowiańskiego (strona północna).

 
Warto wspomnieć, że przedmiotem projektu jest też remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych przy Mickiewicza 5, 10, 11/Orląt Lwowskich 7, Mickiewicza 12, 16, 18/Orląt Lwowskich 5a, Mickiewicza 19, 21, 23, 38/ Powstańców Śląskich 5 (w tym takich jak: klatki schodowe, elewacje, dachy, instalacje, stolarka, bramy wjazdowe na podwórka), a także zagospodarowanie przestrzeni: przynależnych do poszczególnych wspólnot mieszkaniowych przy ul. Mickiewicza, Orląt Lwowskich i Powstańców Śląskich. Dodatkowo w jednym z lokali zostanie utworzona świetlica, a do utrzymania zieleni zapewniony będzie system retencji wody deszczowej.

Drugi etap konsultacji społecznych ul. Mickiewicza

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.