Wiadomości z Bytomia

Asystenci pomogą w opiece nad niepełnosprawnymi krewnymi

  • Dodano: 2019-03-28 08:45, aktualizacja: 2019-03-28 09:04

Kochają, są odpowiedzialni, mają poczucie obowiązku. Uczucia te przenikając się towarzyszą tym, którzy opiekują się swoimi niepełnoprawnymi bliskimi. Nie opuszcza ich też zmęczenie, bo to często niełatwa, przytłaczająca codzienność. Z myślą o opiekunach osób niepełnosprawnych powstał  Program Opieki Wytchnieniowej. 

Realizowany przez Fundację IPomogą w opiece nad niepełnosprawnymi krewnymimago projekt został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego podzdziałania 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - OSI ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Trwa nabór asystentów, którzy będą świadczyć usługi na rzecz uczestników projektów. Zanim jednak trafią do rodzin, ich kandydatury zostaną zweryfikowane pod kątem wykształcenia, posiadanych uprawnień i doświadczenia w sprawowaniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz przejdą szkolenie - mówi Joanna Warenda Skrzypek z Fundacji Imago

Możliwość powierzenia niepełnoprawnego bliskiego komuś, kto przez jakiś czas zatroszczy się o niego dla wielu opiekunów jest nieocenioną pomocą. Założeniem projektu jest wsparcie 36 osób (22 kobiet i 14 mężczyzn) z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów poprzez organizowanie i świadczenie usług asystenckich.

Na co mogą liczyć rodziny, które otrzymają wsparcie asystenta? 

Wszystko będzie zależeć od indywidualnych potrzeb uczestników, dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby. Dla jednych, więc wytchnieniem będzie powrót do pracy lub kontynuacja edukacji, dla innych regeneracja sił poprzez odciążenie od całodobowej opieki, wyjście do kina lub pomoc w przemieszczaniu się do sklepu, lekarza czy na rehabilitację. 

Asystenci nie tylko będą wspierać uczestników w codziennych czynnościach domowych, ale też w razie potrzeby pomogą załatwić sprawy urzędowe, a nawet wesprą w zaadaptowaniu się na stanowisku pracy – mówi Joanna Warenda Skrzypek

Obecnie trwa nabór chętnych, którzy będą mogli skorzystać z konkretnej pomocy w ramach opieki wytchnieniowej. 

Kto może ubiegać się o udział w projekcie? 

Projekt skierowany jest do osób z orzeczoną niepełnosprawnością, wykluczonych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Mogą wziąć w nim udział osoby mieszkające w Bytomiu wymagające stałego lub okresowego wsparcia w wykonywaniu podstawowych codziennych czynności. 

Pierwszeństwo będą miały szczególnie osoby w trudnej sytuacji życiowej. Przydzielenie asystenta poprzedzone jest drobiazgową diagnozą potrzeb uczestników, którą przeprowadzamy w miejscu zamieszkania lub w biurze projektu - mówi Joanna Warenda Skrzypek

Warto zaznaczyć, że Fundacja Imago ma duże doświadczenie w prowadzeniu ośrodków asystenckich m.in. na terenie woj. śląskiego. Zrealizowała kilkanaście projektów poświęconych usługom wspierającym osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny. Fundacja jest członkiem Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy, Koalicji na rzecz Usług Asystenckich oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Krótkiej Przerwy (ISBA). 

Projekt potrwa do końca 2020 roku. Program Opieki Wytchnieniowej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wstępne zapisy do projektu są prowadzone telefonicznie pod nr tel.: 797 110 933 oraz mailowo: biuro.bytom@fundacjaimago.pl.

Pełne informacje o projekcie, regulamin rekrutacji z formularzem rekrutacyjnym, wersje elektroniczne dokumentów są do pobrania na: www.fundacjaimago.pl Fundacja Imago zaprasza również do biura projektu przy ul. Moniuszki 22, pokój 112. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-202.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również