Wiadomości z Bytomia

Rzeczoznawca majątkowy a ryzyko kredytodawcy

  • Dodano: 2017-05-29 08:45, aktualizacja: 2018-01-25 12:06

Sektor rynku kredytów o charakterze hipotecznym to wyzwanie dla banków ze względu na ryzyko związane z zabezpieczeniem wierzytelności. Kredytodawca w celu ograniczenia ryzyka związanego z kredytem o charakterze hipotecznym niejednokrotnie opiera się na wycenie nieruchomości sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Wycena nieruchomości w formie operatu szacunkowego powinna być zrealizowana przez Rzeczoznawcę majątkowego z należytą starannością. Rzeczoznawca majątkowy powinien uwzględnić cechy rynkowe przedmiotowej nieruchomości jak i sytuację na lokalnym rynku w tym trend zmiany cen nieruchomości podobnych w horyzoncie czasu.

Wartość rynkowa oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na podstawie danych rynkowych pozwala kredytodawcy ocenić ryzyko związane z nieruchomością.

Popularnym źródłem finansowania nieruchomości mieszkaniowych na świecie oraz w Polsce są banki. Kredytodawcy weryfikują ryzyko zarówno ryzyko związane ze zdolnością kredytową klienta jak i szacują ryzyko związane z samą nieruchomością, która ma stanowić zabezpieczenie wierzytelności.

Wycena lokalu mieszkalnego lub lokalu komercyjnego sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego to niejednokrotnie decydujący element - moduł trybu postępowania zabezpieczenia wierzytelności  w formie kredytu hipotecznego. Rzeczoznawca majątkowy powinien sporządzić wycenę w wersji pisemnej zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i metodologią jak i wzorcem etycznym opierając się się na optymalnej próbie nieruchomości spełniających kryteria nieruchomości podobnych w aspekcie atrybutów rynkowych przedmiotowej nieruchomości.

- Wycena nieruchomości dotyczy zarówno nieruchomości w stanie aktualnym jak i nieruchomości w stanie docelowym. Rzeczoznawca majątkowy na zlecenie kredytodawcy lub kredytobiorcy zobligowany jest oszacować wartość rynkową nieruchomości z uwzględnieniem jej atrybutów rynkowych. Wycena nieruchomości sporządzona przez Rzeczoznawcę majątkowego niejednokrotnie jest niezbędna w w trakcie procedowania wniosku kredytu o charakterze hipotecznym  - wyjaśnia Maja Hylińska specjalistka ds. wyceny z https://www.nieruchomosci-wycena.com/n8,Kredyt-hipoteczny-a-wycena-nieruchomosci-


Ostatnimi czasy zakup mieszkania lub domu finansowany jest na ogół cząstkowo lub całkowicie z kredytu hipotecznego.  
Przy dzisiejszych stopach procentowych kredyt o charakterze hipotecznym jest finansowo korzystnym narzędziem na wspomaganie kupna nieruchomości mieszkalnej lub komercyjnej i inwestowania jakiejś części uzbieranych zasobów finansowych w zdawałoby się jedną z bezpiecznych rodzajów inwestycji.


- Rzeczoznawca majątkowy przy szacowaniu wartości rynkowej nieruchomości opiera się na faktycznie zawartych transakcjach sprzedaży nieruchomości podobnych do przedmiot wyceny. W celu określenia wartości rynkowej nieruchomości w sposób jak najbardziej rzetelny zasadny jest dobór prawidłowej próbki nieruchomości podobnych z uwzględnieniem przyjętych atrybutów rynkowych - ocenia Rzeczoznawca Majątkowy Sebastian Wygaś z https://www.nieruchomosci-wycena.com/n6,Sprzedaz-mieszkania-a-wycena-rzeczoznawcy-majatkowego-


Instytucja udzielająca kredytu zazwyczaj wymaga oszacowania wartości nieruchomości wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego aby oszacować wartość rynkową  nieruchomości, która ma być zabezpieczeniem wierzytelności.
Rzeczoznawca majątkowy określa skrupulatnie zgodnie z metodologią i przepisami prawa wartość rynkową z uwzględnieniem uwarunkowań na lokalnym rynku w stanie docelowym lub aktualnym  jeżeli kredytobiorca planuje prace wykończeniowe lub budowlane domu mieszkalnego lub lokalu.


- Kredyty o charakterze hipotecznym są aktualnie dużym wyzwaniem dla sektora bankowego. Ryzyko związane z przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności nie jest całkowicie niwelowane przez wycenę nieruchomości ale niewątpliwie ulega znacznemu zmniejszeniu. Prawidłowe oszacowanie ryzyka przez kredytodawcę na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w przypadku kredytów o charakterze hipotecznym pozwala na racjonalną segmentację portfela kredytowego banku  - wyjaśnia Rzeczoznawca majątkowy Sebastian Wygaś z https://www.nieruchomosci-wycena.com/f3,Kredyt-hipoteczny-warunki-uzyskania-

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.