Wiadomości z Bytomia

Ogrodzenie między sąsiadami - regulacje prawne

  • Dodano: 2021-03-23 09:15

Ogrodzenia między sąsiednimi działkami budowane są z różnych materiałów. Często wybiera się drewno, siatkę ogrodzeniową wykonaną z metalu, kamienie czy też płyty betonowe. W związku z różnorodnością metod wykonania i surowców płoty mogą być pełne lub też mniej czy bardziej ażurowe. Różna jest też wysokość ogrodzeń. Te wszystkie zagadnienia regulują przepisy prawa oraz wyroki sądu. Warto poznać kluczowe regulacje związane z tym aspektem relacji sąsiedzkich, jakim jest budowanie ogrodzeń.

Ogrodzenie między sąsiadami a prawo budowlane

Prawo budowlane jako osobna ustawa, ale także przepisy z innych aktów prawnych, regulują dokładnie kwestie dotyczące ogrodzeń między sąsiadami. Często zastanawiamy się, jak wysoki może być płot betonowy między sąsiednimi posesjami – czy też płot wykonany z innego surowca. Odpowiedź na tak zadane pytanie odnajdziemy w przepisach prawa.

Okazuje się, że przepisy nie wskazują maksymalnej (ani minimalnej) dopuszczalnej wysokości płotu. Ogrodzenie może być pełne lub ażurowe, wysokie lub niskie. Być może jednak na danym terenie ograniczenia w tym zakresie wprowadza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Co jednak istotne, pozwolenia ani zgłoszenia nie wymaga tylko budowa płotu do wysokości 220 cm. W przypadku planowania takiej inwestycji możemy rozpocząć ją bez żadnego zgłoszenia. Dotyczy to także płotów betonowych.

Prawo budowlane nie narzuca także materiału, z jakiego można/należy wykonywać ogrodzenie. Należy to do swobodnego wyboru inwestora, czyli właściciela działki. Dawniej trzeba było posiadać płot ażurowy, teraz zgodnie z orzeczeniem trybunału konstytucyjnego nie ma nakazu budowy takich ogrodzeń, a sąsiedzi mogą budować dowolne płoty między swoimi posesjami (rzecz jasna – w granicach prawa).

Ogrodzenie między sąsiadami – przepisy

Wspomniane granice prawa dotyczą stosunków sąsiedzkich i tego, co jest w ich ramach dozwolone. Wiadome jest bowiem, że płot oddziałuje na nieruchomość sąsiedzką – nie tylko na naszą własną. Ma określoną wysokość, wygląd, przejrzystość, co może wpływać na sąsiadujące tereny. Jeśli ten wpływ jest zbyt duży, właściciel ogrodzenia naraża się na konflikt ze swoimi sąsiadami.

Przepisy regulujące ogrodzenie między sąsiadami to zatem np. Prawo budowlane czy też obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Relacje między sąsiadami reguluje także Kodeks cywilny. Określa on w art. 144, że „właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.
Trzeba unikać nadmiernych oddziaływań na sąsiednie działki. Zwykle chodzi o zacienianie sąsiedniego gruntu. W takiej sprawie możliwe jest dochodzenie swoich praw przez pokrzywdzonego sąsiada na drodze sądowej. W rezultacie sąd może nakazać rozbiórkę albo przebudowę ogrodzenia.
Należy jednak zaznaczyć, że spory sąsiedzkie związane z ogrodzeniem i jego oddziaływaniem, najlepiej załatwiać na drodze ugodowej. Płot można zmienić, ale sąsiadów – niekoniecznie. W dłuższej perspektywie warto dbać o dobre relacje sąsiedzkie. Wpływają one na jakość naszego życia. W wielu sytuacjach warto zatem dążyć do rozwiązań z pominięciem drogi sądowej.

Bibliografia:

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.