Wiadomości z Bytomia

WIOŚ skontrolował zakłady przemysłowe w Bobrku. Badania nie wykazały przekroczenia norm

  • Dodano: 2023-03-03 06:15, aktualizacja: 2023-03-02 16:09

Na wniosek Urzędu Miejskiego w Bytomiu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził pod koniec 2022 roku kontrolę zanieczyszczeń pochodzących z zakładów przemysłowych - w tym koksowni w Bobrku.

Wyniki badań wskazują, że nie doszło do przekroczenia dopuszczalnych norm, a przeprowadzone pomiary nie potwierdziły oddziaływania zakładów na jakość powietrza w miejscu badania. Jak wskazuje WIOŚ, w trakcie kontroli na pogorszenie się parametrów powietrza miała wpływ niska emisja.

Jakie parametry stężenia imisyjnego badał WIOŚ?

Przeprowadzone przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach badania realizowane były między 27 października a 10 listopada 2022 roku przy pomocy ambulansu pomiarowego w sposób ciągły.

Ich celem było określenie stężeń imisyjnych w powietrzu, czyli stężenia zanieczyszczeń - pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku i tlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, ale również benzenu, toluenu, etylobenzenu, ksylenów, formaldehydu oraz fenolu, czyli substancji charakterystycznej dla procesu koksowania.

Podczas pomiarów dokonywanych przez ambulans pomiarowy uwzględnione zostały parametry meteorologiczne, m.in.: kierunek i prędkość wiatru, ciśnienie atmosferyczne, temperaturę powietrza i wilgotność.

Co wykazały wyniki badań?

Z badań wynika, że nie doszło do przekroczenia dopuszczalnych norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, a przeprowadzone pomiary nie potwierdziły oddziaływania zakładów przemysłowych na jakość powietrza w miejscu badania.

Jak wynika z raportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach najbardziej uciążliwym zanieczyszczeniem w badanym okresie było stężenie pyłu zawieszonego PM10. Podczas badań największe 1-godzinne stężenie pyłu PM10 wystąpiło 31 października o godz. 22.00, jednak jak wskazują eksperci z WIOŚ nie odbiegało ono jednak od obserwowanych w tym samym czasie stężeń w pobliskiej stacji powietrza w Zabrzu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zwrócił w raporcie również uwagę, że najwyższe stężenia miały miejsce zawsze w godzinach wieczornych i nocnych i napływały z kierunku domków jednorodzinnych, wobec tego na pogorszenie się parametrów powietrza miała niska emisja.

Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wykazała, że emitowane zanieczyszczenia z koksowni nie przekraczają dopuszczalnych norm. Podwyższone stężenie pyłu zawieszonego PM10 w godzinach wieczornych było w omawianym okresie większe, bowiem to początek okresu grzewczego - mówi Wojciech Bryś, naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska w Urzędzie Miejskim w Bytomiu.

Problem związany z niską emisją jest charakterystyczny dla dużych skupisk budynków, w których funkcjonują jeszcze piece grzewcze. Dlatego tak ważna jest sukcesywna wymiana źródeł ciepła na ekologiczne. Przypomnijmy, że zgodnie z uchwałą antysmogową od 1 stycznia 2023 roku nie mogą być już używane m.in. kuchnie węglowe, kominki i piecyki typu koza.

Gmina Bytom tylko w 2022 roku wsparła wykonanie 199 inwestycji związanych z wymianą źródła ciepła na ekologiczne w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz 79 inwestycji w ramach programu „Czyste Powietrze”.


Źródło: UM Bytom

Komentarze (1)    dodaj »

  • Krzysztof

    Tych ludzi w WIOŚ którzy twierdzą że koksownia na Bobrku nie truje okolicznych mieszkańców dwóch dzielnic Bytomia należałoby przymusowo osiedlić w pobliżu tego 19 - to wiecznego obiektu. Wtedy zmieniliby zdanie. Ochrona środowiska uzależniona jest tylko i wyłącznie od ludzi którzy którzy są odpowiedziani za kontrolę i biorą za to pieniądze. Dlatego Śląsk na najbardziej zatrute powietrze w całym Kraju.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również