Wiadomości z Bytomia

Są już pierwsze efekty prac renowacyjnych w MDK nr 1

  • Dodano: 2021-03-30 07:00, aktualizacja: 2021-03-29 18:38

Młodzieżowy Dom Kultury zakończył pierwsze etapy prac renowacyjnych.

Zakończenie izolacji fundamentów od frontu oraz robót rozbiórkowych wewnątrz obiektu, rozpoczęcie czyszczenia konstrukcji dachu, prac restauratorskich głównej klatki schodowej oraz wykonanie posadzek, prac tynkarskich oraz większości instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania, wentylacji, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. To najważniejsze prace, jakie dotąd zrealizowano w zabytkowym budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 1, w którym dzięki pozyskanym przez miasto środkom z Unii Europejskiej trwa kompleksowy remont.

- Mimo sytuacji pandemicznej, która wpływa na realizację wykonywanych prac w obiekcie, tempo robót jest na zadowalającym poziomie. Przeprowadzane prace mają nie tylko przywrócić dawny blask temu zabytkowemu obiektowi, ale również zwiększyć jego funkcjonalność oraz komfort dzieci i młodzieży, które na co dzień korzystają z tego gmachu - mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Prace posuwają się do przodu

Mimo że sporo pracy pozostało jeszcze przed wykonawcą, już widać pierwsze efekty realizowanych robót. Zakończono izolację fundamentów od frontu, gdzie po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków rozpoczną się prace związane z czyszczeniem, naprawą i zabezpieczeniem elewacji, zaś od tylnej strony elewacji trwają prace związane z izolacją fundamentów. Wykonawca zakończył również prace rozbiórkowe wewnątrz obiektu, postawione zostały nowe ściany, zaś na ukończeniu są roboty tynkarskie i wykonywanie posadzek. Warto dodać, że w trakcie prac restauratorskich jest główna klatka schodowa, zaś w bocznej klatce wyczyszczono już balustradę. W ramach prac budowlańcy wykonali również instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, wentylacji, zimnej wody i wody hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ponadto renowacji poddawana jest stolarka okienna i drzwiowa, a część okien w obiekcie została już wymieniona na nowe.

- Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 to obiekt zabytkowy, dlatego wszystkie prace konsultowane są z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - mówi zastępca prezydenta Bytomia Adam Fras. - Cieszę się, że kolejny obiekt, który służy dzieciom i młodzieży w naszym mieście jest modernizowany, tym bardziej, że to obiekt z duszą - podkreśla Adam Fras.

Zakres przewidzianych prac

Pochodzący z 1906 roku budynek Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przejdzie modernizację zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Oczyszczona zostanie piaskowa elewacja a tynk od podwórza naprawiony. W ramach termomodernizacji w obiekcie wymieniona zostanie część drzwi oraz okien (pozostałe będą odrestaurowane), wyremontowany zostanie także dach. Ponadto budynek zostanie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Planowany termin oddania inwestycji to lato 2021 roku.

Prace budowlane realizuje w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 wyłoniona w przetargu firma "DeS" z Krakowa, czyli ta sama, która prowadziła remont oficyny pałacu Tiele-Wincklerów w Miechowicach. Modernizacja MDK nr 1 przy ul. Powstańców Warszawskich 12 realizowana jest dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej. Całkowita wartość wyniesie 8,8 mln zł, z czego 4 mln zł to dofinansowanie z UE, 500 tys. zł z budżetu państwa, zaś 4,3 mln zł to wkład własny gminy.

Projekt "Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe, poddziałanie 5.3.2. Dziedzictwo kulturowe - OSI.

Historia zabytkowego budynku

Gmach przy ul. Powstańców Warszawskich 12 funkcję Młodzieżowego Domu Kultury pełni dopiero od 1953 roku. Wcześniej pełnił wiele innych funkcji. Budynek zaprojektowany przez Hugo Grźnfelda początkowo był siedzibą biura budowniczego obiektu - Feliksa Beniamina, a w latach trzydziestych XX wieku część budynku wynajęła bytomska loża masońska. Tuż przed wybuchem II wojny światowej, w 1937 roku obiekt przekształcono w bibliotekę, a w czasie wojny w gmachu istniało kasyno oficerskie. Po 1945 roku budynek stał się siedzibą Przedsiębiorstwa Aptek, zaś od 1953 roku zdecydowano, że gmach przy Powstańców Warszawskich 12 przekształcony zostanie w Dom Kultury. Warto dodać, że w 2010 roku budynek Młodzieżowego Domu Kultury został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego.

Są już pierwsze efekty prac renowacyjnych w MDK nr 1

Następna informacja

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.