Wiadomości z Bytomia

Ruszył remont ŚDS "Integracja"

  • Dodano: 2020-08-25 13:00, aktualizacja: 2020-08-25 18:06

Prawie milion złotych  pochłonie  rozpoczęta już termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy “Integracja” przy ul. Karpackiej w Szombierkach. Inwestycja finansowana jest ze środków unijnych.

Remont naszej siedziby poprawi nie tylko jej wygląd, ale przede wszystkim obniży koszty utrzymania budynku  poprzez jego docieplenie oraz przebudowę instalacji centralnego ogrzewania - mówi Renata Kopczyńska, dyrektorka Środowiskowego Domu Samopomocy Integracja.

I tak w obiekcie  przeprowadzona zostanie kompleksowa termomodernizacja. W ramach prac, jakie zostaną zrealizowane zaplanowano: docieplenie dachu, stropodachu i tarasu, wymianę drzwi i okien, a także roboty związane z wykonaniem obróbek blacharskich, montażem daszków i remontem schodów zewnętrznych.
 
Przebudowana zostanie także instalacja centralnego ogrzewania (demontaż istniejącej instalacji, montaż grzejników i armatury oraz nowego układu pomiarowego), a także częściowo  instalacja elektryczna (prace związane będą  z instalacją ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej oraz uziemiającej).
 
Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku, poprzez  zmniejszenie ilości energii używanej do ogrzania budynku, zmniejszenie kosztów zużycia energii oraz redukcję emisji szkodliwych gazów emitowanych do atmosfery.
 
ŚDS Integracja działa w Szombierkach od 1997 roku, a od 2013 roku jest samodzielną jednostką miejską, która obejmuje wsparciem nie tylko osoby z zaburzeniami psychicznymi, ale też cierpiących na zespoły otępienne w stopniu łagodnym i umiarkowanym. Na pomoc mogą też liczyć rodziny klientów.  Oferta placówki obejmuje treningi grupowe i indywidualne, poradnictwo specjalistyczne oraz pomoc i wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.
 
Termomodenizacja budynku użyteczności publicznej przy ul.Karpackiej 25 w Bytomiu’’ to inwestycja  współfinansowana  w ramach:  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV -  Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1. - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT. Dotację celową przekazała też Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.


Źródło: UM Bytom

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.