Wiadomości z Bytomia

Rewitalizacja Głębokiej, Katowickiej i Matejki wybrana do dofinansowania

  • Dodano: 2021-05-13 07:00, aktualizacja: 2021-05-13 10:20

Projekt "Rewitalizacji podobszaru 10 w Bytomiu - kwartału ulic: Głębokiej, Matejki, Katowickiej" został wybrany do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski.

Projekt będzie realizowany przez ZBM-TBS Sp. z o.o. w partnerstwie ze wspólnotami mieszkaniowymi

Przedmiotem projektu, realizowanego w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji, jest zagospodarowywanie przestrzeni miejskich Śródmieścia oraz roboty budowlane w częściach wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Remonty, strefy zieleni, plac zabaw

W ramach rewitalizacji planowany jest remont części wspólnych budynków mieszkalnych przy ul. Głębokiej 1, 3, 5a, Katowickiej 61, Matejki 31, 33, 35, 37, 41 oraz również zagospodarowanie podwórza przy Głębokiej i przy Katowickiej 32. Projekt zakłada m.in. zagospodarowanie zieleni, nasadzenia roślin, postawienie elementów małej architektury, oświetlenie terenu, wykonanie placu zabaw oraz placyku gospodarczego.

Wartość całkowita projektu to 6 mln 762 tys. zł, a wnioskowane dofinansowanie wynosi 4 mln 930 tys. zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to koniec 2022 r.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.