Wiadomości z Bytomia

Przedszkole otwarte na zmiany

  • Dodano: 2018-04-25 07:45, aktualizacja: 2018-04-23 15:35

Ponad pół miliona złotych unijnego dofinansowania otrzymają dwie bytomskie placówki: Przedszkole Miejskie nr 4 w Śródmieściu oraz Przedszkole Miejskie nr 33 w Bobrku. Będzie więcej miejsc dla trzy i czterolatków i więcej nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Od nowego roku szkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 33 przy ul. Konstytucji 1, otwarty zostanie dodatkowy oddział. Dzięki temu placówka zyska 25 miejsc dla dzieci 3 i 4- letnich, które po nowelizacji ustawy o systemie oświaty mają prawo do miejsca w przedszkolu - mówi Aldona Kopczyńska, Naczelnik Wydziału Edukacji UM.

Warto dodać, że w ramach tego projektu wyremontowana zostanie także przedszkolna sala gimnastyczna. Ważną dla rodziców informacją jest to, że 14 maja ruszy rekrutacja uzupełniająca. Wnioski będzie można składać od 14 do 21 maja. (więcej w komunikacie).

Powody do zadowolenia ma też społeczność Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ul. Prusa 35, do którego w ramach podnoszenia jakości edukacji dla dzieci z niepełnosprawnościami, trafią nowoczesne materiały dydaktyczne. Na liście zakupów są m.in. tablica multimedialna, materiały plastyczne oraz pomoce dydaktyczne, jak np. programy logopedyczne niezbędne do pracy z przedszkolakami, w tym również z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zadania te będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Łączna wartość projektu opiewa na 607 tys. zł (kwota dofinansowania: 516 tys. zł).

Projekt będzie realizowany od 1 maja do końca sierpnia 2018 r.

Autor: AK

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.