Wiadomości z Bytomia

Prezydent Bytomia spotkał się z mieszkańcami Szombierek

  • Dodano: 2022-12-07 06:30, aktualizacja: 2022-12-06 17:49

Remonty dróg, przebudowa dworca i linii kolejowej oraz sytuacja Szybu Krystyna były głównymi tematami, jakie w poniedziałek, 5 grudnia poruszyli mieszkańcy Szombierek podczas spotkania z prezydentem Bytomia Mariuszem Wołoszem.

W poniedziałek w Zespole Szkół Technicznych w Szombierkach prezydent Mariusz Wołosz spotkał się z mieszkańcami. Wśród zagadnień, które poruszali mieszkańcy znalazły się m.in. stan elewacji budynku przedszkola przy ul. Obywatelskiej, potrzeba remontu tamtejszego chodnika i zwrócenie uwagi na parkujące tam samochody. Uczestnicy spotkania zasygnalizowali też konieczność wycięcia starych topoli przy ul. Obywatelskiej 2.

Poruszono też kwestie związane z komunikacją miejską (autobusowo-tramwajowe połączenia bezpośrednie z Szombierek do Chorzowa), a także problem parkowania przy ul. Podhalańskiej. Mieszkańcy podkreślali także potrzebę zwiększenia liczby koszy na śmieci, montażu fotoradarów na tych odcinkach dróg, które uważane są za niebezpieczne.  

Przebudowa wiaduktu na Zamłyniu i ulicy Frycza-Modrzewskiego

Podczas spotkania prezydent przedstawił informacje dotyczące robót drogowych w Szombierkach. Inwestor - spółka PKP PLK - planuje przebudowę wiaduktu na Zamłyniu nad ul. Zabrzańską w pierwszej połowie 2023 roku. Będzie to związane z czasowym zamknięciem drogi pod wiaduktem na czas rozbiórki wiaduktu - w trzy weekendy na początku roku - oraz z wprowadzeniem przewężeń i objazdów na czas przebudowy wiaduktu.

Prezydent odpowiadał na pytania mieszkańców dotyczące zrealizowanej w 2021 roku przebudowie skrzyżowania Frycza-Modrzewskiego i Zabrzańskiej. W ramach inwestycji przebudowane zostało torowisko i skrzyżowanie ul. Frycza-Modrzewskiego oraz Zabrzańskiej. Zakres prac obejmował m.in. przebudowę zatoki autobusowej i peronu tramwajowego, przebudowę chodników, zjazdów, oświetlenia, budowę drogi rowerowej, sygnalizacji świetlnej.

W przyszłym roku zostanie przebudowana ul. Frycza-Modrzewskiego do granicy z Rudą Śląską. Inwestycja obejmuje przebudowę 900 metrów drogi od skrzyżowania z ul. Włodarskiego do granicy z Rudą Śląską. Prace obejmą wymianę nawierzchni, remont kanalizacji deszczowej, oświetlenia, sieci teletechnicznej, wprowadzenie nowej organizacji ruchu. Aktualnie trwa etap projektowania i uzgodnień. Postępowanie na roboty budowlane zostanie wszczęte w połowie 2023 roku, a szacunkowy koszt prac to 12 mln zł.

Przebudowa torowiska w ciągu ul. Zabrzańskiej

Podczas poniedziałkowego spotkania prezydent mówił także o przebudowie torowiska w ciągu ul. Zabrzańskiej, od Frycza-Modrzewskiego do Baczyńskiego. Inwestorem przebudowy torowiska są Tramwaje Śląskie. Do końca bieżącego roku inwestor uzyska pozwolenie na budowę.

Na początku 2023 roku planowane jest ogłoszenie przetargu oraz następnie wyłonienie wykonawcy robót. Szacowany termin wejścia w teren wykonawcy to połowa 2023 roku. W ramach inwestycji planowana jest wymiana torowiska, przebudowa peronów przystankowych oraz wymiana sieci trakcyjnej.

Inwestycje w placówkach edukacyjnych

Podczas wczorajszego spotkania mieszkańcy pytali również o inwestycje w placówkach edukacyjnych. W ramach Budżetu Obywatelskiego powstał wielofunkcyjny plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy ul. Grota-Roweckiego 25. MZDiM planuje ogłoszenie w tym roku postępowania na budowę oświetlenia i monitoringu wspomnianego placu zabaw. Zakończenie prac planowane jest na wiosnę 2023 roku.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2021/22 na terenie Szkoły Podstawowej nr 44 powstało Miasteczko sportowe, składające się z boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych, takich jak piłka ręczna, nożna, koszykówka oraz badminton i ringo.

Spośród projektów wybranych do realizacji w przyszłym roku w ramach #BO_Bytom w Szombierkach znalazły się Miasteczko Ruchu Drogowego i Bytomski Jarmark Staroci.

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 45 zostanie zrealizowany projekt Miasteczko Ruchu Drogowego „Rowerowy Zakątek”, który zakłada budowę miasteczka rowerowego z rondem, układem skrzyżowań i ulic z sygnalizacją świetlną, znakami drogowymi, stojakami na rower oraz naprawczą stacją rowerową. Bytomski Jarmark Staroci zostanie przeniesiony na teren byłego basenu otwartego w Szombierkach. Powstanie infrastruktura: stoły dla wystawców, alejki, oświetlenie, teren zostanie ogrodzony oraz zostanie zamontowany monitoring.

Szyb Krystyna

Podczas wczorajszego spotkania mieszkańcy pytali o szanse na przejęcie przez miasto zabytkowego Szybu Krystyna. Prezydent Mariusz Wołosz, który wspomniał, że nieruchomość jest własnością prywatną i dwukrotnie była przedmiotem licytacji komorniczej. Miasto jest gotowe przejąć obiekt wraz z terenem przylegającym do Szybu Krystyna w drodze komunalizacji, podobnie, jak inne tereny pogórnicze w Bytomiu, m.in. Szyb Ewa i Szyb Witczak. Tylko przejęcie obiektu z terenem przyległym daje możliwość zagospodarowania obiektu do nowych funkcji. W rozmowie o poprzemysłowym dziedzictwie Bytomia, nie zabrakło też miejsca na dyskusję o sytuacji Elektrociepłowni Szombierki i planach nowego właściciela obiektu.   

Działania PEC i Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

W tym roku do sieci ciepłowniczej podłączony został budynek przy ul. Obywatelskiej 5. W budynku Przedszkola nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 wybudowano nowoczesny węzeł cieplny dwufunkcyjny. Wśród planowanych inwestycji BPK w 2023 roku jest likwidacja oczyszczalni Bobrek i budowa przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej a rozpoczęcie robót budowlanych 2023/2024 jest uzależnione od ostatecznego terminu zakończenia prac projektowych.

Najważniejsze inwestycje w Bytomiu

Prezydent mówił również o najważniejszych inwestycjach w Bytomiu, które są w trakcie realizacji. Trwa przebudowa ul. Dworcowej, która obejmuje wymianę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, przebudowę i zagospodarowanie całej ulicy Dworcowej, a także odnowienie 11 zabytkowych kamienic, przebudowę ul. Zaułek oraz 3 kamienic w okolicy Rynku. Planowany termin zakończenia prac drogowych to koniec 2022 roku.

Prowadzone są również prace przy przebudowie ul. Piekarskiej i Sądowej, która obejmuje m.in. przebudowę torowiska, peronów tramwajowych, jezdni, chodników, oświetlenia. Inwestycja powinna zakończyć się w połowie 2023 roku. Trwa też przebudowa hali peronowej Dworca PKP.

W ramach realizacji inwestycji przywrócone zostaną historyczne szklenia hali, a na peronach pojawią się m.in. nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne. Hala zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oprócz tego przebudowana zostanie linia kolejowa 131 i dwie stacje PKP. Wśród planowanych inwestycji w mieście jest również przebudowa ul. Piłsudskiego.

Został już rozstrzygnięty przetarg na przebudowę drogi, chodników oraz kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz budowę zbiornika retencyjnego pod pl. Sobieskiego. Inwestycja pozwoli uporać się z problemem zalewania ul. Piłsudskiego w czasie nawalnych deszczów.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Miarki

Mieszkańcy poruszyli kwestie związane z organizacją ruchu na ul. Miarki. Do końca roku potrwa projektowanie nowej organizacji ruchu. W przyszłym roku nastąpi przebudowa i wprowadzenie nowej organizacji ruchu - na całej długości ul. Miarki zostaną przywrócone dwa pasy ruchu, a ścieżka rowerowa zostanie przeniesiona na chodnik, tworząc ciąg pieszo-rowerowy.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa, przejścia dla pieszych zostaną zmodyfikowane poprzez budowę azyli. Zmodyfikowana zostanie również wyspa na skrzyżowaniu z ulicami Moniuszki i Rostka. Zachowane zostanie nowe przejście dla pieszych na wysokości ul. Matejki.

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Prezydent wspominał o oszczędnościach, jakie wprowadziło miasto, wymieniając w trzech ostatnich latach stare lampy na energooszczędne oświetlenie LED. Dzięki temu zużycie energii zostało ograniczone do około 61 procent. Mieszkańcy zwracali uwagę na potrzebę oświetlenia terenu w rejonie garaży przy ul. Wyzwolenia 30-32 - za rozdzielnią gazu i warsztatami samochodowymi.

Czyste powietrze

Podczas poniedziałkowego spotkania jego uczestnicy mogli zapoznać się ze szczegółami programów Czyste Powietrze, Ciepłe Mieszkanie i Stop Smog, umożliwiających dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych.

Zakończył się montaż 21 ekosłupków mierzących poziom zanieczyszczeń w powietrzu. Dane są publikowane na mapie Bytomskiego Alarmu Smogowego. W Szombierkach znajdują się trzy czujniki.

W spotkaniu prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza z mieszkańcami dzielnicy Szombierki wzięli udział również zastępca prezydenta Michał Bieda, radni Rady Miejskiej, a także przedstawiciele MZDiM, Bytomskich Mieszkań, Straży Miejskiej, Policji, Wydziału Inżynierii Środowiska i Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Harmonogram spotkań z mieszkańcami

  • 9 stycznia, godz. 16.30 - Łagiewniki, SP 27, ul. Świętochłowicka 12
  • 30 stycznia, godz. 16.30 - Bobrek, SP 16, ul. Rataja 3
  • 13 lutego, godz. 16.30 - Miechowice, SP 54, ul. Reptowska 86
  • 27 lutego, godz. 16.30 - Karb, SP 21, ul. Worpie 14-16
  • 13 marca, godz. 16.30 - os. Ziętka/Stroszek, SP 32, ul. Szymały 124
  • 27 marca, godz. 16.30 - Sucha Góra, SP 38, ul. Korczaka 1
  • 17 kwietnia, godz. 16.30 - Stolarzowice, SP 43, ul. Suchogórska 98
  • 24 kwietnia, godz. 16.30 - Górniki, remiza OSP, ul. Żołnierska 41
spotkanie prezydenta z mieszkańcami szombierek

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również