Wiadomości z Bytomia

Prezydent Bytomia spotkał się z mieszkańcami Miechowic

  • Dodano: 2022-01-12 07:00, aktualizacja: 2022-01-11 22:22

Prezydent Bytomia spotkał się z mieszkańcami Miechowic.

Inwestycje drogowe związane z modernizacją dróg, chodników i oświetlenia, naprawa szkód górniczych, sprawy dotyczące remontów budynków miejskich, a także zmiany w komunikacji miejskiej oraz rozwój miejsc do rekreacji były głównymi tematami, jakie w poniedziałek, 10 stycznia poruszyli mieszkańcy Miechowic podczas spotkania z prezydentem Bytomia Mariuszem Wołoszem.

- Dziękuję mieszkańcom Miechowic za wszystkie uwagi i sugestie, jakie zostały przedstawione podczas poniedziałkowego spotkania. W 2022 roku będziemy realizować kolejne ważne inwestycje w tej dzielnicy, zarówno te drogowe, jak również związane z placówkami oświatowymi oraz terenami zielonymi w Miechowicach - mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Inwestycje drogowe w Miechowicach

Jednym z najważniejszych tematów, jakie podczas poniedziałkowego spotkania poruszali mieszkańcy Miechowic były remonty oraz modernizacja dróg w dzielnicy. Głównie mieszkańcy dopytywali o przebudowę ulicy Nickla, Bławatkowej, ale również remonty dróg na ulicach: Reptowskiej, pl. Szpitalnym oraz w rejonie domków fińskich, zwłaszcza ul. Leszczynowej. Podczas spotkania prezydent omówił m.in. zakres przebudowy ul. Nickla, skrzyżowania ulic Bławatkowej i Stolarzowickiej, a także modernizację przejść dla pieszych w rejonie ul. Frenzla - Racjonalizatorów oraz Frenzla i Andersa. Sporo na spotkaniu mówiono również o zmianie oświetlenia na LED-owe, ale również doświetleń przejść dla pieszych i rejonów najważniejszych skrzyżowań w dzielnicy.

Usuwanie szkód górniczych, remonty budynków, zmiany w komunikacji

Podczas wczorajszego spotkania sporo tematów związanych było również z likwidacją szkód górniczych zarówno w infrastrukturze drogowej oraz w budynkach mieszkalnych. Prezydent omówił podjęte działania związane z usuwaniem szkód górniczych zarówno tych związanych z remontami dróg i kanalizacji wodociągowej, ale również przedstawił informację dotyczącą planów eksploatacji górniczej w rejonie Miechowic. W trakcie spotkania omówione zostały także planowane remonty w budynkach miejskich, w których konieczne są naprawy spowodowane szkodami górniczymi. Jak podkreślał prezydent Wołosz, wiele remontów realizowanych wskutek szkód górniczych, jest pokrywanych ze środków spółek węglowych.

Warto dodać, że mieszkańcy pytali również o zmiany w komunikacji miejskiej, zwłaszcza w kwestii kursów wykonywanych wieczorami i nocą, obsługi przystanków przez autobusy oraz planów linii tramwajowej do Miechowic.

Inwestycje w Miechowicach - przedszkole, place zabaw i tereny zielone

Wśród planowanych inwestycji w dzielnicy są nie tylko te związane z placówkami oświatowymi, jak budowa pierwszego od 16 lat przedszkola w Bytomiu, ale również stworzenie nowych miejsc rekreacyjnych, między innymi w Parku Ludowym, na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 oraz remonty placów zabaw czy małej architektury w miejscach najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców Miechowic. Wśród planowanych inwestycji są między innymi: wykonanie placu zabaw w Parku Ludowym, gdzie powstanie strefa rekreacyjna czy projekt w ramach BO_Bytom 2022 - Extreme Park Grizzly - Stworzenie Obszarowego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Matki Ewy 9.

Niska emisja

Podczas poniedziałkowego spotkania jego uczestnicy rozmawiali także na temat Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. W 2022 roku w ramach PONE miasto zamierza dofinansować wymianę 260 źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych na nowe źródła. Kwoty dofinansowania wynosić będą od 7200 zł do 9000 zł. Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na luty 2022 roku.

W spotkaniu prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza z mieszkańcami Miechowic wzięli udział również zastępcy prezydenta Michał Bieda, Waldemar Gawron, Adam Fras, radni Rady Miejskiej - Michał Staniszewski i Krzysztof Gajowiak - a także przedstawiciele MZDiM, BPK, Straży Miejskiej, Policji, Wydziału Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Zaprasza się na kolejne spotkanie, które odbędzie się 24 stycznia o godz. 16.00 w Bytomiu - Szombierkach w Szkole Podstawowej nr 45 przy ul. Zakątek 20.

Harmonogram spotkań może ulec zmianie ze względu na rozwój sytuacji epidemicznej. Następne spotkania zaplanowane są na kolejne miesiące, będziemy o nich informować na bieżąco.

Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne związane z pandemią, liczba miejsc podczas spotkań jest ograniczona. Prosi się o przestrzeganie reżimu sanitarnego, noszenie maseczek oraz utrzymywanie dystansu.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.