Wiadomości z Bytomia

Prezydent Bytomia spotkał się z mieszkańcami Bobrka

  • Dodano: 2023-02-02 06:30, aktualizacja: 2023-02-02 10:10

Sprawy lokalowe, rewitalizacja Nowej Kolonii Robotniczej i jakość powietrza były głównymi tematami, jakie w poniedziałek, 30 stycznia poruszyli mieszkańcy Bobrka podczas spotkania z prezydentem Bytomia Mariuszem Wołoszem.

W poniedziałek w Szkole Podstawowej nr 16 prezydent Mariusz Wołosz spotkał się z mieszkańcami Bobrka. Wśród zagadnień, które poruszali mieszkańcy znalazły się m.in. harmonogram rewitalizacji Bobrka, konieczność doświetlenia skrzyżowania ul. Zabrzańskiej z Konstytucji, plan doprowadzenia gazu do budynków w Bobrku, możliwości pozyskania w kolejnej perspektywie unijnej dofinansowania do dalszej modernizacji Bobrka.

Uczestnicy spotkania zasygnalizowali też konieczność remontu drogi na Osiedlu pod Brzozami, możliwość demontażu progu zwalniającego przy ulicy Niemcewicza ze względu na hałas oraz dopytywali o wycinkę drzew w tym rejonie.

Mieszkańcy apelowali też o postawienie kontenerów na śmieci przy ul. Zabrzańskiej 134 oraz o to, aby właściciele sklepów segregowali śmieci.

Mieszkańcy wspominali także o aktach wandalizmu. Skradzione kable zasilające oświetlenie uliczne były przyczyną nieczynnego oświetlenia drogowego w Bobrku przy ul. Konstytucji w rejonie zakładu Petralana. W okolicy wiaduktu nie działało 7 lamp oświetlenia ulicznego oraz 2 latarnie doświetlające przejście dla pieszych. Ich naprawa trwała do 21 stycznia a na miejscu pracowała brygada elektryczna, która realizowała prace mające na celu ponowne zasilenie latarni i przywrócenie oświetlenia.

Rewitalizacja Nowej Kolonii Robotniczej

Podczas spotkania prezydent przedstawił informacje dotyczące najważniejszych inwestycji w Bobrku, które są w trakcie realizacji. Miasto rozstrzygnęło przetarg na rewitalizację wpisanej do rejestru zabytków Nowej Kolonii Robotniczej. W nadchodzącym tygodniu zostanie podpisana umowa z wykonawcą na realizację prac.

Projektem objęte są tereny przy ulicach: Żwirowej, Stalmacha, Jochymczyka, Olszewskiego i Czajkowskiego, a także na terenach przy ul. Zabrzańskiej 126 oraz Konstytucji 31a i 38. Część zabudowań gospodarczych i oficyn zostanie wyburzona, a pozostałe po nich tereny zagospodarowane poprzez budowę małej architektury, wymianę chodników, budowę palisad, ogrodzeń, nową zieleń, a także budowę infrastruktury technicznej - oświetlenia i monitoringu. Wartość projektu 6,3 mln zł.

Remonty lokali i budynków mieszkalnych

Prezydent mówił o remontach częściowo wykonanych oraz realizowanych przy ul. Czajkowskiego - 13 lokali, Jochymczyka - 7 lokali, Olszewskiego - 11 lokali oraz Żwirowej - 7 lokali. Remonty obejmują wymianę łazienek, remont kominów, wymianę instalacji elektrycznej, remonty tynków, podłóg z panelami, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę systemu ogrzewania oraz montaż pieców. Łączna kwota inwestycji to 3,4 mln zł, a termin zakończenia prac planowany jest w 2023 roku.

Z kolei w 2023 roku planowany jest remont w budynkach przy ul. Olszewskiego 9 - naprawa dachu, Olszewskiego 12 - remont klatki schodowej i dachu, Olszewskiego 17 - remont dachu oraz Stalmacha 3 - remont dachu. Szacowany koszt tych remontów to około 750 tys. zł. Remont dachów przy ul. Olszewskiego 12,17 oraz przy ul. Stalmacha 3 będzie możliwy po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dlatego realizacja tych robót może ulec przesunięciu na rok 2024.

Linia kolejowa do Rudy Śląskiej i przystanek w Bobrku

W ramach rządowego programu „Kolej Plus” zostanie zrealizowany projekt nowej linii kolejowej Bytom - Ruda Chebzie, zbudowane zostaną również dwa nowe przystanki osobowe: Bytom ul. Zabrzańska oraz Ruda Orzegów. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły już przetarg na budowę nowych łącznic Kuźnica - Bytom Bobrek Wsch. Szacowana wartość przedsięwzięcia to ponad 274 mln zł netto.

Podczas poniedziałkowego spotkania uczestnicy poruszyli także kwestię przeprowadzek. W 2019 roku mieszkańcy ul. Stalowej, Konstytucji, Pasteura i Huty Julia wypełniali ankiety dotyczące zmiany miejsca zamieszkania z tytułu uciążliwości związanych z przedsiębiorstwami zajmującymi się przetwarzaniem odpadów w Bobrku. Wypełniono 164 ankiety z czego 55 osób/rodzin chciało się wyprowadzić z dzielnicy Bobrek, zaś 8 osób/rodzin do innej części Bobrka.

Po aktualizacji danych w 2020 roku 14 osób/rodzin zadeklarowało wyprowadzkę i wolę wyremontowania lokalu na własny koszt, zaś 31 osób/rodzin zadeklarowało przeprowadzkę ale bez zgody na remont lokalu na koszt własny. Do tej pory Bytomskie Mieszkania zawarły 27 umów najmu lokali w innych lokalizacjach, w tym 17 umów lokali do zasiedlenia oraz 10 umów lokali do remontu na koszt własny.

Działania w dzielnicy - inwestycje spółek komunalnych

ZBM-TBS Sp. z o.o. zagospodarowało tereny zielone i przeprowadziło remonty kominów ponad dachem przy ul. Huta Julia 8 za kwotę prawie 25 tys. zł oraz wyremontowało dach budynku i wymieniło piony wodno-kanalizacyjne w budynku przy ul. Niemcewicza 2 za łączną kwotę prawie 221 tys. zł.

BPK planuje likwidację oczyszczalni Bobrek i budowę przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, a rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na 2023/2024. Inwestycja podyktowana jest podniesieniem standardów oczyszczania ścieków komunalnych, których istniejąca oczyszczalnia nie będzie mogła od 2027 roku zapewnić.

W ramach inwestycji ulegnie likwidacji istniejąca oczyszczalnia ścieków, a w jej miejsce zostanie wybudowana nowa przepompownia wraz z budową rurociągów tłocznych, dodatkowo przebudowane zostaną istniejące przepompownie ścieków „Orzegowska” i „Modrzewskiego” oraz rurociągi tłoczne na przepompownię Śródmieście.

Usunięcie odpadów w dzielnicy Bobrek

Prezydent przedstawił także informacje dotyczące usunięcia odpadów. Spółka Ekoprod Sp. z o.o. działająca przy ul. Konstytucji 61 zgodnie z wygaszonym zezwoleniem na zbieranie odpadów systematycznie usuwa odpady w postaci opon i pasów transportowych ze swojego terenu. Obecnie do usunięcia pozostały odpady w postaci trudnopalnych pasów transportowych z przenośników górniczych. Natomiast odpady zostały usunięte na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych znajdujących się przy ul. Pod Brzozami.

Mieszkańcy pytali również o kontrolę zanieczyszczeń pochodzących z Koksowni Bytom. Na wniosek Urzędu Miejskiego w Bytomiu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził kontrolę zanieczyszczeń pochodzących z Koksowni w obrębie lokalizacji Koksowni Bytom pod koniec roku 2022. UM Bytom czeka na wyniki przeprowadzonych badań.

Najważniejsze inwestycje w Bytomiu

Prezydent mówił również o najważniejszych inwestycjach w Bytomiu, które są w trakcie realizacji. Trwa przebudowa ul. Dworcowej, która obejmuje wymianę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, przebudowę i zagospodarowanie całej ulicy Dworcowej, a także odnowienie 11 zabytkowych kamienic, przebudowę ul. Zaułek oraz 3 kamienic w okolicy Rynku. Planowany termin zakończenia prac drogowych to maj 2023 roku.

Prowadzone są również prace przy przebudowie ul. Piekarskiej i Sądowej, która obejmuje m.in. przebudowę torowiska, peronów tramwajowych, jezdni, chodników, oświetlenia, sieci wodociągowej.

Trwa też przebudowa hali peronowej Dworca PKP. W ramach realizacji inwestycji przywrócone zostaną historyczne szklenia hali, a na peronach pojawią się m.in. nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne. Hala zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oprócz tego przebudowana zostanie linia kolejowa 131 i dwie stacje PKP.

Obecnie trwa przebudowa wiaduktu na Zamłyniu, rozpoczynają się prace w rejonie wiaduktów przy ul. Dąbrowa Miejska i Strzelców Bytomskich.

Prowadzone są prace przy przebudowie torowiska tramwajowego ze Śródmieścia do zajezdni w Stroszku. Inwestycja obejmuje przebudowę dwóch torów torowiska tramwajowego, peronów tramwajowych, likwidację toru w rejonie ul. Tarnogórskiej i stworzenie dwutorowej linii. Koszt inwestycji to około 88,5 mln zł.

Wśród planowanych inwestycji w mieście jest również przebudowa ul. Piłsudskiego. UM Bytom podpisał umowę na przebudowę drogi, chodników oraz kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz budowę zbiornika retencyjnego pod pl. Sobieskiego. Inwestycja pozwoli uporać się z problemem zalewania ul. Piłsudskiego w czasie nawalnych deszczów. Na realizację wartej prawie 45 mln zł inwestycji miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 30 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wykonawca wyłoniony z przetargu będzie miał 36 miesięcy na realizację zadania, z czego 12 miesięcy na stworzenie projektu.

Czyste powietrze i kontrole pieców

Podczas poniedziałkowego spotkania jego uczestnicy mogli zapoznać się ze szczegółami programów Czyste Powietrze, Ciepłe Mieszkanie i Stop Smog, umożliwiających dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych.

Zakończył się montaż 30 ekosłupków mierzących poziom zanieczyszczeń w powietrzu. Dane są publikowane na mapie Bytomskiego Alarmu Smogowego. W Bobrku znajduje się czujnik przy Przedszkolu Miejskim nr 33.

Zgodnie z uchwałą antysmogową w Bytomiu trwają kontrole Straży Miejskiej i pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska Urzędu Miejskiego w Bytomiu, którzy sprawdzają czy stosowane przez bytomian urządzenia grzewcze spełniają wymogi uchwały antysmogowej oraz weryfikują czy w domowych paleniskach nie są spalane odpady.

W spotkaniu prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza z mieszkańcami dzielnicy Bobrek wzięli udział również zastępcy prezydenta Michał Bieda, radni Rady Miejskiej, a także przedstawiciele MZDiM, Bytomskich Mieszkań, Straży Miejskiej, Policji, Wydziału Inżynierii Środowiska i Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 13 lutego o godz. 16:30 w Miechowicach w Szkole Podstawowej nr 54, przy ul. Reptowskiej 86.

Harmonogram spotkań z mieszkańcami

  • 13 lutego, godz. 16:30 - Miechowice, SP 54, ul. Reptowska 86,
  • 27 lutego, godz. 16:30 - Karb, SP 21, ul. Worpie 14-16,
  • 13 marca, godz. 16:30 - os. Ziętka/Stroszek, SP 32, ul. Szymały 124,
  • 27 marca, godz. 16:30 - Sucha Góra, SP 38, ul. Korczaka 1,
  • 17 kwietnia, godz. 16:30 - Stolarzowice, SP 43, ul. Suchogórska 98,
  • 24 kwietnia, godz. 16:30 - Górniki, remiza OSP, ul. Żołnierska 41.
spotkanie z prezydentem bobrek

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również