Wiadomości z Bytomia

Ponad 27 mln zł na walkę z bezrobociem w 2021 r.

  • Dodano: 2022-01-28 06:30, aktualizacja: 2022-01-27 23:56

Intensywne działania aktywizacyjne, spadek liczby osób bezrobotnych i wsparcie dla bytomskich przedsiębiorców. Powiatowy Urząd Pracy podsumował ubiegły rok.

- Pomimo zawirowań wynikających m.in. z obostrzeń pandemicznych ubiegły rok był dobrym rokiem dla bytomskiego rynku pracy. Od drugiego kwartału obserwowaliśmy znaczne ożywienie gospodarcze, co umożliwiło zintensyfikowanie działań aktywizacyjnych. Znalazło to odbicie w systematycznie spadającej liczbie osób bezrobotnych - mówi Jacek Kudzior, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu.

Powrót do stanu sprzed pandemii

Na koniec 2021 roku w rejestrach PUP widniało 3 806 osób bezrobotnych, co niejako jest powrotem do stanu z grudnia 2019 roku, czyli sprzed pandemii COVID-19. Na prowadzenie działań aktywizacyjnych i wsparcie dla bytomskich przedsiębiorców PUP wydatkował w ubiegłym roku ponad 27 mln zł.  

- Pomimo zawirowań koniunkturalnych w ostatnich latach na uwagę zasługuje wysoka, stale rosnąca efektywność zatrudnieniowa podejmowanych działań, czyli odsetek osób objętych działaniami aktywizacyjnymi, którzy po zakończeniu wsparcia podjęli zatrudnienie - mówi Grzegorz Tomczak, zastępca dyrektora PUP.

Wsparcie dla przedsiębiorców

W ubiegłym roku bytomski urząd pracy realizował działania w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, dzięki której prawie 2 tysiące bytomskich przedsiębiorców otrzymało wsparcie w łącznej kwocie blisko 12 mln zł.

Pomoc na start

W tym roku dzięki pozyskanym środkom, m.in. z realizowanych projektów unijnych skierowanych zarówno do osób młodych („Bytomska Tarcza dla Młodych”, „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bytomiu (V)”), jak i bezrobotnych w wieku 30+ („Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap II”, „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w PUP w Bytomiu (IV)”, „NHZ - Nowe Horyzonty Zawodowe”), osoby bezrobotne będą mogły zdobyć lub rozszerzyć posiadane kwalifikacje i kompetencje dzięki kompleksowemu wsparciu doradczo-szkoleniowemu, nabywać umiejętności praktyczne w miejscu pracy poprzez staże.

Dotacje na rozpoczęcie swojej działalności

Bytomski Urząd Pracy nadal oferuje wsparcie finansowe w wysokości prawie 34 tys. zł osobom, które zdecydowały się na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Ze wsparcia mogą też korzystać pracodawcy zatrudniający osoby bezrobotne (prace interwencyjne, bon na zatrudnienie) czy tworzący nowe miejsca pracy (doposażenie stanowiska pracy - 33 tys. 900 zł na osobę).

Ponadto, dzięki środkom Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz realizacji projektu „Podmiotowy system finansowania dla przedsiębiorstw OSI” finansowane będzie dostosowywanie kwalifikacji/kompetencji pracowników do aktualnych wymogów lokalnego rynku pracy.

- Na wszystkie te działania w roku bieżącym planujemy przeznaczyć ponad 25,5 mln zł - mówi Jacek Kudzior.

Ponad 27 mln zł na walkę z bezrobociem w 2021 r. / fot. UM Bytom

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również