Wiadomości z Bytomia

PINB - natychmiastowe wstrzymanie użytkowania obiektów po byłym zakładzie Jopek

  • Dodano: 2020-09-09 13:00

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego na wniosek prezydenta miasta wydał postanowienie o natychmiastowym wstrzymaniu użytkowania obiektów na terenie posesji przy ul. Łokietka 10, gdzie w październiku ubiegłego roku wybuchł groźny pożar tekstyliów. Powodem wydania ww. postanowienia jest użytkowanie obiektu niezgodnie z przeznaczeniem i nielegalne składowanie na terenie obiektu odpadów.

Kontrole prowadzone przez Wydział Inżynierii Środowiska, Straż Pożarną, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska czy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wykazały liczne nieprawidłowości związane z użytkowaniem tego terenu – zarówno przed pożarem, jaki wybuchł w październiku 2019 r., jak i po pożarze. Właściciel tego terenu miał rok na dostosowanie się do kolejnych nakazów i tego nie zrobił. Podejmujemy radykalne kroki, ze względu na zagrożenie pożarowe, które wciąż jest duże – mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Właściciel otrzymał decyzję dotyczącą zakazu użytkowania powierzchni i hal, gdzie zdeponowane są niezabezpieczone materiały łatwopalne m.in. puszki farb oraz odpady tekstylne. Decyzja została wydana z rygorem natychmiastowej wykonalności – mówi Elżbieta Kwiecińska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bytomiu.

Przypomnijmy, że w lutym 2019 roku prezydent Mariusz Wołosz cofnął zezwolenie na zbieranie odpadów przedsiębiorcy działającemu na terenie przy ul. Władysława Łokietka w Bytomiu – Suchej Górze (zezwolenie na zbieranie odpadów w tym miejscu wydały w 2017 roku poprzednie władze miasta). Od decyzji prezydenta Bytomia firma odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które nie tylko podtrzymało decyzję władz miasta, ale nakazało jej usunięcie odpadów do 16 września 2019 roku. Mimo prawomocnych decyzji, odpady nadal pozostały na terenie byłych zakładów Jopek, gdzie w październiku 2019 roku doszło do groźnego pożaru składowanych tam tekstyliów.

W 2019 roku przeprowadzonych zostało przez służbie miejskie, PINB, WIOŚ oraz Straż Pożarną wiele kontroli na terenie byłych zakładów Jopek. Potwierdziły one za każdym razem szereg nieprawidłowości – mówi Waldemar Gawron, zastępca prezydenta Bytomia. Wielokrotnie właściciel terenu był wzywany do ich likwidacji. Po pożarze podjęliśmy szereg interwencji skutkujących nałożeniem kar finansowych. Wobec braku podjęcia działań ze strony przedsiębiorcy, sprawa został przekazana do PINB-u – dodaje Waldemar Gawron.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, w wyniku prowadzonego od 2019 roku (po pożarze) postępowania, wydał 7 września decyzję o wstrzymaniu użytkowania otwartych boksów z odpadami tekstylnymi, dwóch boksów w hali magazynowej z odpadami tekstylnymi i niewiadomego pochodzenia oraz zakazem użytkowania hali, w której wykonywano usługi lakiernicze ze względu na zagrożenie pożarowe spowodowane magazynowaniem tam substancji o charakterze łatwopalnym.

Warto podkreślić, że decyzja wydana przez PINB ma rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego. W uzasadnieniu decyzji nakazującej właścicielowi terenu po byłych zakładach Jopek wstrzymanie użytkowania znajdujących się tam obiektów, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wskazuje na realne zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego spowodowane gromadzeniem tam materiałów łatwopalnych.

PINB - natychmiastowe wstrzymanie użytkowania obiektów po byłym zakładzie Jopek

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również