Wiadomości z Bytomia

Pierwsze grzywny dla bytomian

  • Dodano: 2020-04-08 10:00

Konsekwentne oraz skuteczne egzekwowanie przestrzegania nowych przepisów, to główny cel działań policjantów w związku z panującą pandemią. I to przynosi skutek. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu wydał pierwsze 8 decyzji administracyjnych, nakładając kary pieniężne. Grzywny zostały wymierzone w osoby, które w sposób rażący nie stosowały się do obowiązujących zakazów.

Każdego dnia bytomscy mundurowi stają na pierwszej "linii frontu" czuwając nad bezpieczeństwem mieszkańców. Priorytetem stała się kontrola przestrzegania nowego prawa wprowadzonego w celu zwalczania rozprzestrzeniania się zakażeń. Wobec osób, które nie stosowały się do kwarantanny, policjanci prowadzili czynności wyjaśniające. Warto tutaj podkreślić, że każde takie wykroczenie było analizowane bardzo wnikliwie, i każda sprawa była rozpatrywana indywidualnie. Również konsekwencją nieodpowiedzialnego zachowania było powiadomienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu. Do tej pory mundurowi wystosowali 18 takich informacji. Wobec pierwszych osób zapadły już wiążące decyzje. Za niestosowanie się do obowiązku poddania kwarantannie 7 bytomian zapłaci kary pieniężne po 5 tys. złotych. Natomiast mężczyzna, który kilkukrotnie zlekceważył zasady kwarantanny, został ukarany grzywną w wysokości 10 tys. złotych. Należy pamiętać, że to nie jedyne kary. W każdym przypadku przeciwko sprawcy wykroczenia stróże prawa sporządzą wniosek o ukaranie do sądu.

Przypominamy, że powiadomienie o objęciu osoby kwarantanną jest wiążące prawnie i ściśle związane z powszechnym bezpieczeństwem.  Wszyscy objęci kwarantanną powinni pamiętać, jaka odpowiedzialność na nich ciąży- nie dochowując jej zasad mogą w sposób pośredni przyczynić się nawet do czyjejś śmierci.


Źródło: KMP Bytom

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.