Wiadomości z Bytomia

Od 1 października nowa stawka opłaty za odbiór odpadów posegregowanych

 • Dodano: 2022-08-30 06:30, aktualizacja: 2022-08-29 20:00

Bytomscy radni przegłosowali 29 sierpnia projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia oraz ustalania stawki opłaty.

Od 1 października za wywóz śmieci zapłacimy 30 zł za osobę. W przypadku stwierdzenia braku segregacji, trzeba się będzie liczyć z opłatą podwyższoną w wysokości 60 zł.

Zmiana stawki została wprowadzona w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Bytomia. Zmiany te wejdą w życie po rozpoczęciu realizacji nowej umowy.

- Podwyżki opłat za wywóz śmieci to realia, z jakimi boryka się wiele miast. Wpływ na kształtowanie się stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów mają m.in. galopujące ceny paliw, energii, drożejące koszty sortowania i utylizacji odpadów, wzrost płacy minimalnej - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Większa częstotliwość wywozu odpadów

W nowej umowie z firmą FCC, zgodnie z apelami mieszkańców i radnych zwiększona będzie częstotliwość odbioru plastiku i papieru przez cały rok, a nie jak obecnie tylko w miesiącach letnich. Frakcje te z zabudowy wielorodzinnej będą zabierane dwa razy w tygodniu, a z zabudowy jednorodzinnej - raz na dwa tygodnie. Nowością będą też tagi RFID na pojemnikach do segregacji bioodpadów.

- Dzięki temu, będziemy mogli sprawdzić czy firma prawidłowo i w terminach zgodnych z harmonogramem odebrała odpady - mówi Przemysław Juroszek, naczelnik Wydziału Komunalnego.

W specyfikacji warunków zamówienia, która szczegółowo określa obowiązki wykonawcy, znalazł się także zapis, dotyczący floty pojazdów wywożących odpady. Zgodnie z zapisami, do dziesięciu wzrośnie liczba aut napędzanych gazem ziemnym.

Realne stawki za drożejące usługi

Nowa stawka za odbiór odpadów w Bytomiu jest nadal jedną z niższych w naszym regionie. I tak za odbiór odpadów komunalnych mieszkańcy Świerklańca płacą 39,00 zł (opłata podwyższona - 78 zł), Piekar Śląskich - 38,00 zł, (opłata podwyższona - 76 zł) mieszkańcy Będzina - 36 zł (opłat podwyższona - 72 zł), Radzionkowa - 33,50 zł (opłata podwyższona - 67 zł), Tarnowskich Gór - 33,00 zł (opłata podwyższona - 66,00 zł).

Opłata za odbiór odpadów od mieszkańców Bytomia zmienia się także z powodu:

 • zmiany przepisów, które nakładają na firmy zajmujące się składowaniem odpadów nowe obowiązki np. instalowanie w swoich zakładach monitoringu, instalacji przeciwpożarowych,
 • wzrostu cen prądu, paliwa oraz podwyżek tzw. opłat marszałkowskich pobieranych za umieszczenie odpadów na składowisku,
 • wzrostu wysokości kar za składowanie zbyt dużych ilości odpadów,
 • wzrostu płacy minimalnej i wyższych kosztów zatrudnienia pracowników,
 • konieczności zbilansowania systemu, czyli dostosowania wpływów i sfinansowania z nich wydatków związanych z obsługą systemu.

Na co idą pieniądze z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują opłacenie:

 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • obsługi administracyjnej tego systemu;
 • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi;
 • wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 • likwidację dzikich wysypisk.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również