Wiadomości z Bytomia

Nowa organizacja ruchu przy ul. Miarki w Bytomiu testowo już od połowy września

  • Dodano: 2021-08-24 10:30

Uspokojenie ruchu przy ul. Miarki poprzez odgięcie toru jazdy samochodów i zawężenie jezdni z dwóch do jednego pasa (na odcinku od gmachu poczty do budynku przy ul. Miarki 54), zwiększenie liczby miejsc parkingowych, wprowadzenie nowego przejścia dla pieszych oraz drogi rowerowej - takie zmiany już od września czekają ul. Miarki w Bytomiu.

Wprowadzone zmiany są efektem badań ruchu oraz szerokich konsultacji z mieszkańcami. Będą miały charakter prototypowy - będą wprowadzone na okres około 1,5 miesiąca i zostaną poddane ocenie mieszkańców. Jeśli zaproponowane przez urbanistów i inżynierów ruchu rozwiązania się sprawdzą, staną się podstawą trwałych zmian przy ul. Miarki.

Spotkanie z mieszkańcami ulicy Karola Miarki

Zespół Metropolitalnej Szkoły Prototypowania złożony ze specjalistów zajmujących się inżynierią ruchu, transportem publicznym, urbanistyką i rewitalizacją z różnych miast Metropolii w czerwcu 2021 roku przeprowadził szerokie konsultacje społeczne wśród użytkowników ul. Miarki. W trakcie rozmów, mieszkańcy wypunktowali liczne mankamenty ul. Miarki.

Większość respondentów zwracała uwagę przede wszystkim na konieczność podniesienia bezpieczeństwa pieszych. W drugiej kolejności mieszkańcy wskazywali na uciążliwy hałas, niską estetykę, brak zieleni, problemy z parkowaniem i brak przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Miarki.

Słabe strony śródmiejskiej ulicy potwierdziły badania prędkości jazdy pojazdów, natężenia i struktury ruchu, pomiary hałasu oraz parkowania. Badania wskazały, że średnia prędkość zdecydowanej większości pojazdów jest za wysoka, hałas przekracza dopuszczalne normy, we wschodniej części ulicy kierowcy często parkują nieprawidłowo. Oprócz tego, kierowcy w większości wybierają jazdę śródmiejską ulicą, zamiast jazdy obwodnicą Bytomia, która pozwala bezpiecznie ominąć centrum.

Rozwiązania odpowiedzią na potrzeby mieszkańców

Remedium na problemy związane z prędkością przy ul. Miarki będzie esowanie jezdni, czyli odgięcie toru jazdy dla samochodów. Jezdnia ul. Miarki zostanie też zawężona - z dwóch pasów do jednego na odcinku od gmachu poczty do budynku numer 54, z pozostawieniem odcinka dwupasmowego na początku (od skrzyżowania z pl. Wolskiego i ul. Jagiellońską do gmachu poczty) i na końcu (od budynku nr 54 do rozplotu jezdni w kierunkach na Kraków i na Katowice), a także pasów dodatkowych do skrętu w lewo.

Wzdłuż prawie całej ul. Miarki zostanie poprowadzona ścieżka rowerowa. Będzie ona biegła północną częścią jezdni z wyjątkiem krótkiego fragmentu w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Matejki, gdzie dopuszczony będzie ruch rowerowy na chodniku.

Nowe przejście dla pieszych, więcej miejsca do parkowania

Ponieważ jedną z bolączek wskazywanych przez mieszkańców ul. Miarki jest brak miejsc parkingowych, zdesperowani kierowcy zastawiają pojazdami znaczną część chodnika. To niekomfortowa sytuacja zarówno dla pieszych korzystających z chodników wzdłuż ul. Miarki, jak i samych parkujących. Dlatego też zmiany w organizacji ruchu zakładają przeniesienie parkowania na jezdnię. Ponadto wprowadzone zostaną dodatkowe parkingi w układzie równoległym lub skośnym.

Projektanci zaproponowali też wprowadzenie nowego przejścia dla pieszych na wysokości budynku numer 52, co znacznie ułatwi dojście z ul. Miarki do ul. Katowickiej, Matejki i dalej do Rynku. Co istotne, projekt przewiduje też zabezpieczenie przestrzeni postojowej dla śmieciarek w sąsiedztwie bram wjazdowych do nieruchomości położonych przy ulicy.

Jak prototyp będzie funkcjonował w praktyce

Tymczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona na okres 1,5 miesiąca w połowie września.

- Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu pozwoli nam przetestować wprowadzone rozwiązania i poddać je badaniom i ocenie mieszkańców. Dzięki temu dowiemy się, co o zmianach sądzą użytkownicy drogi zanim wprowadzimy docelowe rozwiązania - mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Jako pierwsi zakres projektowanych zmian poznali mieszkańcy ul. Miarki, którzy spotkali się z prezydentem i uczestnikami Metropolitalnej Szkoły Prototypowania w poniedziałek 23 sierpnia w Centrum Integracji Społecznej. Mieszkańcy dopytywali o to, czy planowane jest ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych przy ul. Miarki. Aby uspokoić ruch w Śródmieściu Bytomia, miasto będzie składało wnioski do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zmianę przebiegu drogi krajowej 94.

Mieszkańcy ul. Miarki pytali też o zintegrowanie transportu autobusowego i tramwajowego w Śródmieściu Bytomia oraz trasę jazdy autobusu M3, która biegnie przez ul. Miarki. Rozmawiali też o potencjalnych lokalizacjach nowych przejść dla pieszych. Prototyp zakłada obserwację zachowań użytkowników drogi i dostosowanie organizacji ruchu do potrzeb i zachowań pieszych i kierowców.

Bytomianie dopytywali także o to, jak będzie wyglądał wyjazd z ul. Moniuszki i czy będzie płynny. Obniżenie prędkości jazdy pojazdów zwiększa przepustowość drogi, dlatego wyjechanie z ul. Rostka czy z ul. Moniuszki w ulicę Miarki po zmianach powinno być prostsze.

Mieszkańcy dopytywali też o to, czy na ul. Miarki pojawi się zieleń. Na etapie wprowadzania prototypu - nie. Jeśli natomiast tymczasowa organizacja ruchu się sprawdzi, przy wprowadzaniu docelowych zmian, z pewnością uwzględnione zostaną prośby o nowe nasadzenia przy ul. Miarki.

Projekt zmian organizacji ruchu ul. Miarki w Bytomiu opracował zespół Metropolitalnej Szkoły Prototypowania prowadzonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Gmina Bytom otrzymała z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dofinansowanie w kwocie 70 tys. zł na realizację projektu.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również