Wiadomości z Bytomia

Mamy tytuł Lidera Zrównoważonego Gospodarowania Przestrzenią

  • Dodano: 2016-10-04 07:45, aktualizacja: 2016-10-03 13:33

Bytom otrzymał tytuł Lidera Zrównoważonego Gospodarowania Przestrzenią w 2. edycji konkursu zorganizowanego przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie. Wyniki ogłoszono podczas XIV Kongresu Miast Polskich w Wałbrzychu.

Kapituła konkursu doceniła nasze miasto – za: wszechstronne działania na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, w których rewitalizacja, w szczególności zdegradowanych terenów pokopalnianych, odgrywa kluczową rolę w dążeniu do poprawy jakości życia w mieście.

W Bytomiu od kilku lat trwa porządkowanie miejskiej przestrzeni. Uchwalane są plany zagospodarowania przestrzennego, tak żeby powstające na danym terenie inwestycje odpowiadały panującym tam warunkom i nie naruszały ładu i porządku przestrzennego.

Organizatorzy konkursu duży nacisk kładli na współpracę władz miasta ze wszystkimi, od których zależy jego rozwój – z mieszkańcami, przedsiębiorcami, a także miastami ościennymi w kwestii rozwiązywania wspólnych problemów przestrzennych (na przykład w przypadku planowanej budowy drogi). Wysoko zapunktowaliśmy za zorganizowanie debat i konsultacji społecznych, prowadzenie odrębnej strony internetowej dotyczącej rewitalizacji czy platformę konsultacji społecznych.

Jurorzy zwracali tez uwagę na to, czy zrewitalizowane tereny i obiekty służą ludziom, zwłaszcza te, na odnowę których pozyskano dotację z Unii Europejskiej. W Bytomiu mamy kilka przykładów udanej rewitalizacji punktowej.  To m.in. nadanie nowej funkcji terenom po kopalni Rozbark, gdzie dziś znajduje się Teatr Rozbark, czy dawnym budynkom biurowym byłej kopalni Powstańców Śląskich przy ul. Strzelców Bytomskich. Tam dziś osoby niepełnosprawne prowadzą od kilku miesięcy Zakład Aktywności Zawodowej, oferując klientom przyjęcia okolicznościowe, catering czy usługi hotelowe. Pozytywnie ocenione zostały też działania, które zachowały dotychczasową funkcję rewitalizowanych miejsc, jak utworzenie nowoczesnego centrum rekreacyjnego, edukacyjnego i kulturalnego w Rozbarku (na terenie parafii św. Jacka). Tam  dotychczasowa funkcja społeczna, kulturalna, religijna została zachowana. Podobnie jak rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni miejskich przez utworzenie Kolorowych Podwórek, albo rewitalizacja gmachu głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej.


Oceniano także plany na przyszłość w kontekście działań rewitalizacyjnych, które będą miały wpływ na jakość miejskiej przestrzeni. A przypomnijmy, że w najbliższych latach działania rewitalizacyjne zakrojone będą na szeroką skalę. Będą one zmierzać do odbudowy przestrzeni miasta i jego tkanki architektonicznej przy zachowaniu jego zabytkowego charakteru. Według założeń, działania rewitalizacyjne będą prowadzone także na terenach poprzemysłowych.
O tytuł Lidera Zrównoważonego Gospodarowania Miejską Przestrzenią ubiegały się 33 miasta. Wyróżniono 8: Bytom, Gdynię, Rybnik, Bolesławiec, Ełk, Oświęcim, Aleksandrów Łódzki i Gdańsk, który otrzymał Grand Prix za dbałość, rozwój i mądre gospodarowanie przestrzenią.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.