Wiadomości z Bytomia

Koniec z użytkowaniem wieczystym. Ulegnie zmianie prawo własności

  • Dodano: 2019-01-22 14:30

Masz mieszkanie lub dom na działce w Bytomiu oddanej w użytkowanie wieczyste przez gminę czy Skarb Państwa? Jeśli tak, to od 1 stycznia 2019 roku z automatu, bez żadnych wniosków czy dokumentów zostaniesz właścicielem swojego gruntu.

5 października 2018 roku weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W praktyce oznacza to, że właściciele mieszkań lub domów, których nieruchomość leżała na gruntach objętych użytkowaniem wieczystym, staną się właścicielami tego gruntu, którego do tej pory byli użytkownikiem wieczystym. W całym kraju zmiana dotyczyć będzie ponad 2 mln mieszkań, zaś w samym Bytomiu to prawie 29 tysięcy nieruchomości.

Skutki zmian

Przekształcenie wiąże się z jednak z opłatą obliczoną na podstawie wartości gruntu, lokalizacji i jego powierzchni. Tzw. opłatę przekształceniową trzeba będzie uiszczać przez 20 lat, a jej kwota będzie wynosiła tyle, co roczna opłata za użytkowanie wieczyste. Warto podkreślić, że średnia wysokość opłaty za przekształcenie gruntu w Bytomiu wynosi rocznie ok. 31 zł. Opłata ta będzie się jednak różniła w zależności od tego czy jest to dom jednorodzinny lub wielorodzinny, ile jest mieszkań w budynku oraz jak duży jest grunt związany z tym budynkiem.

Wysokość opłaty przekształceniowej każdy zainteresowany pozna, gdy w 2019 roku otrzyma /bezpłatnie/ z Urzędu Miejskiego zaświadczenie o przekształceniu. Urząd Miejski ma czas do 31 grudnia 2019 roku na wydanie takiego zaświadczenia. Mieszkańcy mogą się również starać o wydanie wcześniej zaświadczenia dot. opłaty przekształceniowej /urząd ma wówczas 4 miesiące od daty złożenia wniosku/, jednak podlega on wówczas opłacie w kwocie 50 zł. Z kolei osoby, które mają zamiar sprzedać nieruchomość maksymalnie będą czekać na wydanie takiego zaświadczenia do 30 dni.

Kiedy złożyć opłatę przekształceniową?

Opłatę przekształceniową właściciel będzie mógł płacić co roku, przez 20 lat, ale również uiścić jednorazowo, jednak w przypadku gruntów gminnych, w Bytomiu nie są przewidziane z tego tytułu bonifikaty. Wynika to z nie tylko z faktu, że w ostatnich latach opłata ta nie była aktualizowana i pozostała na tym samym – niskim poziomie, ale również z dodatkowych kosztów, jakie gmina będzie musiała ponieść z jej wprowadzeniem. Urząd Miejski między innymi będzie musiał zakupić nowy sprzęt, materiały eksploatacyjne oraz oprogramowanie, które niezbędne będzie do sprawnego przeprowadzenia całej akcji związanej z wydawaniem ww. zaświadczeń, jak również pokryć koszty wynagrodzenia dla dodatkowych pracowników zajmujących się jego obsługą. Warto dodać, że tylko koszt zakupu oprogramowania komputerowego wynosi około 100 tysięcy złotych.

Opłata przekształceniowa płatna będzie każdego roku do 31 marca, z wyjątkiem 2019 roku, za który opłatę będzie można wnieść maksymalnie do 29 lutego 2020 roku.


Źródło: UM Bytom

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.