Wiadomości z Bytomia

Fortum Silesia SA wprowadza od stycznia do końca kwietnia 2023 roku podwyżki cen ciepła

  • Dodano: 2022-12-30 07:00, aktualizacja: 2022-12-29 16:31

Fortum Silesia SA wprowadzi na 4 miesiące (od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku) nową taryfę ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Podwyżka cen ciepła dotyczyć będzie części mieszkańców naszego miasta, którym Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o dostarcza ciepło wytwarzane w ciepłowniach Fortum Silesia SA w Bytomiu-Miechowicach oraz Zabrzu. Nowa taryfa zatwierdzona w grudnia 2022 roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki będzie dotyczyć klientów z grupy A (A1, A2, A3 i A4, czyli odbiorców ze: Śródmieścia, Karbia, Łagiewnik, osiedla Arki Bożka, Szombierek, Rozbarku oraz Miechowic).

Warto dodać, że dla klientów grupy B (B1, B2, B3 i B4, czyli mieszkańców Stroszka i osiedla gen. Jerzego Ziętka), dla których ciepło wytwarzane jest przez PEC Sp. z o.o. w Radzionkowie, ceny ciepła i stawki przesyłowe nie ulegną zmianie.

Zgodnie z nową taryfą, która będzie obowiązywała od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku, opłaty za ciepło dostarczane przez Fortum Silesia SA dla odbiorców grupy A wzrosną średnio o około 21%. Z uwagi na wzrost taryfy wytwórcy ciepła - Fortum Silesia SA, dostawca ciepła do bytomskich mieszkań - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. nie zwiększy stawek przesyłowych dla ciepła zawartych w taryfie PEC dla odbiorców z grupy A.

Od stycznia do końca kwietnia 2023 roku podwyżki cen ciepła

Warto dodać, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zaproponowało na dzień 30 grudnia spotkanie prezesom bytomskich spółdzielni mieszkaniowych oraz przedstawicielom spółki Fortum Silesia SA w sprawie omówienia przyczyn zmian taryfy ciepła, którą wprowadza Fortum Silesia od 1 stycznia 2023 roku. Ze względu na brak możliwości udziału w nim przedstawicieli spółki Fortum, spotkanie zostało przesunięte na 2023 rok.

Warto podkreślić, że od 1 maja 2023 roku nowa taryfa przestanie obowiązywać, a odbiorcom z grupy A będzie naliczana taryfa obowiązująca na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Zmieniona taryfa zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Dostawcą ciepła dla mieszkańców Bytomia i Radzionkowa jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., które nie ma wpływu na wzrost cen ciepła wytwarzanego przez Fortum Silesia SA. Warto podkreślić, że PEC Sp. z o.o. nie uczestniczy zarówno w sporządzaniu taryfy przez Fortum Silesia SA, jak również nie ma wglądu do ewidencji kosztów i przychodów przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

PEC Sp. z o.o. będzie szukiwał alternatywy dla odbiorców w Bytomiu

Wprowadzona od 1 stycznia 2023 roku przez Fortum Silesia SA nowa taryfa opłat za wytworzone ciepłe dla części mieszkańców Bytomia jest już kolejną podwyżką cen ciepła w ostatnim roku. Przypomnijmy, że 1 lipca 2022 roku Fortum Silesia wprowadziło nową taryfę opłat za wytworzone ciepło, co oznaczało podwyżkę cen ciepła o około 24 procent.

W związku z kolejną podwyżką cen ciepła przez Fortum Silesia SA, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., podobnie jak w 2022 roku, także w 2023 roku nie zwiększy stawek przesyłowych dla ciepła zawartych w taryfie PEC Sp. z o.o dla grup A. Warto dodać, że PEC Sp. z o.o. podejmie również działania mające na celu poszukiwanie alternatywnych źródeł ciepła, które nie tylko będą miały mniejszy wpływ na środowisko przyrodnicze, ale również wpłyną na uniezależnienie się od obecnego dostawcy ciepła, co z pewnością będzie skutkowało możliwością negocjacji w przyszłości ewentualnych zmian taryfy ciepła dla mieszkańców Bytomia.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również