Wiadomości z Bytomia

Coraz więcej dzieci - coraz mniej rodziców zastępczych. Problem dotyczy również Bytomia

  • Dodano: 2023-07-31 06:30, aktualizacja: 2023-07-30 11:31

Kryzys rodzicielstwa zastępczego, a ściślej brak kandydatów na rodziny zastępcze i wciąż rosnące potrzeby zapewnienia bezpiecznego domu dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą zostać w swoich biologicznych rodzinach, to problem ogólnopolski. Bytom także zmaga się ze spadającym zainteresowaniem rodzicielstwem zastępczym. Wszystkim tym, którzy chcieliby otoczyć opieką dzieci oczekujące na dom, UM Bytom przypomina, jak zostać rodzicem zastępczym.

- W Bytomiu funkcjonują 224 rodziny zastępcze, w tym 150 rodzin spokrewnionych, 59 rodzin zastępczych niezawodowych, 2 rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz 13 rodzinnych domów dziecka, które łącznie sprawują opiekę nad prawie 400 dziećmi - wymienia Natalia Bronder-Wiśniowska z Działu Pieczy Zastępczej i Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Wśród rodzin zastępczych są zarówno ludzie młodzi, jak i starsi, którzy odchowali już swoje potomstwo i mają jeszcze czas i energię, by dać dom innym dzieciom. W rodzinach zastępczych swoje miejsce odnajdują dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich. Rodzinna piecza zastępcza jest więc tymczasową formą pomocy dzieciom i rodzinom w kryzysie.

Nawet noworodki czekają na dom

Jak zaznaczają specjaliści zajmujący się polityką społeczną, głównym powodem zmniejszającej się liczby rodzin zastępczych jest brak kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i rodzinne domy dziecka. Problem stanowi także brak kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, które byłyby gotowe przyjąć dzieci.

- Podstawową formą pieczy zastępczej, w której umieszcza się noworodki są rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego. Obecnie na terenie Bytomia są dwie tego typu rodziny, w których nie ma już miejsc - mówi Natalia Bronder-Wiśniowska.

Tylko w tym roku do rodzinnej pieczy zastępczej na terenie naszego miasta trafiło 35 nowych dzieci - w tym dwa noworodki. MOPR szuka miejsc w pieczy zastępczej dla dzieci, które oczekują na to zgodnie z wydanym postanowieniem sądu oraz dla dzieci, wobec których w Sądzie Rejonowym toczą się sprawy o zmianę zarządzeń opiekuńczo-wychowawczych.

Wsparcie i pomoc

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie od lat promuje rodzicielstwo zastępcze wspólnie z innymi bytomskimi organizacjami i instytucjami. W ubiegłym roku przy ul. Piekarskiej 39 otwarte zostało Centrum Usług Społecznych, w ramach którego realizowany jest projekt Centrum Wsparcia Rodziny - edycja II, stworzony m.in. z myślą o kompleksowej pomocy rodzinom zastępczym.

W ramach tego projektu wsparciem zostały objęte nie tylko rodziny zastępcze, ale też biologiczne, które nie radzą sobie z rozwiązywaniem problemów wychowawczych. Uczestnicy projektu mogą skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, a także skonsultować się z psychologiem, pedagogiem czy wziąć udział w grupie wsparcia doskonalącej kompetencje rodzicielskie.

Kto może zostać rodzicem zastępczym?

Rodzicem zastępczym może zostać każda osoba dorosła zameldowana na terenie Polski. Zanim jednak dziecko trafi do rodziny zastępczej, kandydaci są dokładnie weryfikowani. Przyszli rodzice zastępczy muszą dawać rękojmię należytego sprawowania opieki nad dzieckiem, a także przedłożyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz opinię psychologiczną określającą motywacje kandydatów.

Obowiązkowo muszą również ukończyć szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Wszelkie informacje dostępne są pod nr tel.: 32 388 61 51  lub w siedzibie MOPR przy ul. Strzelców Bytomskich 21.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również