Wiadomości z Bytomia

Aktywny Samorząd z myślą o niepełnosprawnych

  • Dodano: 2018-02-22 08:15, aktualizacja: 2018-02-21 12:12

Dofinansowanie na specjalistyczny sprzęt elektroniczny, wózek elektryczny, czy zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu mogą uzyskać niepełnosprawni w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.

Program jest realizowany w następujących obszarach:

Moduł I

Wnioski będą przyjmowane od 16 kwietnia do 30  sierpnia 2018 r.

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
–  Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu     sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka     inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - wnioski będą przyjmowane w dwóch cyklach:
1 - od 12 do 30 marca 2018 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2017/2018)
2 - od 10 września  do 10 października 2018 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2018/2019).

Wnioski będą wydawane i przyjmowane w Dziale Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych w pokoju nr 3, w poniedziałki od 14.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 12.00. Więcej informacji pod nr. tel. 32 388 67 03.

Wnioski będą do pobrania na:  www.mopr.bytom.pl.

Więcej o programie na: http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2018-roku/.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.