Wiadomości / bytomski regranting

  • Finał bytomskiego regrantingu

    • Dodano 2020-10-07
     

    Dwadzieścia trzy projekty otrzymają wsparcie finansowe w ramach regrantingu. Zainteresowanie mikrodotacjami było tak duże, że całe dofinansowanie zostanie rozdzielone już w pierwszym etapie.