barbara wadowska

barbara wadowska w artykułach


  • Nowa radna Barbara Wadowska zaprzysiężona

    • Dodano 2023-06-27
     

    Podczas poniedziałkowej 26 czerwca sesji Rady Miejskiej w Bytomiu, uroczyste ślubowanie złożyła Barbara Wadowska, która uzupełniła miejsce w radzie po wygaśnięciu mandatu po radnym Michale Lewickim.